Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Фінансовий менеджмент / Фінансовий менеджмент Заоч. Маг 2013.doc
Скачиваний:
34
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.46 Mб
Скачать

Розподіл по роках загальної суми інвестицій

Прямі капітальні вкладення

1-й рік

2-й рік

3-й рік

Усього

Вкладення у основні засоби

Будівлі

Споруди

Обладнання

Налагодження

Обладнання цехових приміщень

Транспортні засоби

Технології

Вкладення у оборотні кошти

Усього:

Задача 4

Компанія має кредитну лінію в розмірі 220 тис. грн. Компенсаційний залишок потрібен на такому рівні: на непогашені позики – 14%, на невикористаний пороговий розмір кредиту – 12%. Компанія позичила 190 тис. грн. під 22%.

Визначити:

  1. необхідний компенсаційний залишок;

  2. ефективну проценту ставку.

Задача 5

Визначити структуру витрат підприємства малого бізнесу, якщо найбільша з сум витрат склала 42,0 тис. грн. у січні, а найменша – 32,0 тис. грн. у березні. Максимальна сума доходу відповідно дорівнювала 65,0 тис. грн., а мінімальна – 45,0 тис. грн.

Тести:

1. Сукупність правил, правових нормативів і стандартів, які визначають і регулюють структуру фінансового управління це:

а) організаційний механізм управління;

б) інформаційний механізм управління;

в) фінансове регулювання;

г) фінансовий контролінг.

2. Управління витратами полягає в:

а) контролі за формуванням витрат і оптимізації їх абсолютної величини;

б) формуванні і розподілі витрат за центрами фінансової відповідальності;

в) забезпеченні прибутковості операційної діяльності підприємства;

г) контролі за процесом формування та розподілу витрат підприємства в результаті фінансово-господарської діяльності.

3. Різниця між поточними активами і поточними пасивами являє собою:

а) робочий капітал;

б) перманентний капітал;

в) власний капітал;

г) змінний оборотний капітал.

4. Позитивною тенденцією вважається:

а) збільшення тривалості одного обороту активів;

б) зниження тривалості одного обороту активів;

в) незмінність тривалості одного обороту активів;

г) хаотичність зміни тривалості одного обороту активів.

5. Дайте найбільш повне визначення вартості капіталу:

а) відсоток за кредит, яким користується підприємство;

б) ставка відсотку від суми вкладеного капіталу, яку інвестор сплачує за користування цим капіталом;

в) процентне відношення суми виплачених дивідендів до суми прибутку у звітному періоді.

6. Під спонтанним фінансуванням розуміють:

а) надання знижок покупцям за придбання продукції оптом;

б) надання відстрочок платежу при придбанні продукції оптом;

в) надання знижок покупцям при скороченні строків оплати.

7. До суб’єктів фінансового менеджменту не належить:

а) державні фінансові інститути;

б) власник компанії;

в) фінансові відносини між підприємствами;

г) фінансова служба підприємства.

8. В умовах ринкової економіки фінансова звітність має відповідати певним вимогам. До їх числа не належить:

а) значимість;

б) орієнтація на показники, які відображають виконання планових завдань;

в) нейтральність;

г) зрозумілість;

д) розрахунок бази оподаткування та інших відрахувань до бюджету;

е) правильні відповіді а) і в);

є) правильні відповіді б) і д).

9. Ставки відсотку можуть бути:

а) комерційними і некомерційними;

б) простими і складними;

в) простими і фінансовими.

10. До показників ділової активності не відноситься:

а) коефіцієнт покриття;

б) фондовіддача;

в) чистий прибуток.

ВАРІАНТ 5

  1. Теоретичне питання. Поняття банкрутства і його причини.

Задача 1

Менеджер компанії розглядає проблему виробництва нового виду продукції. Очікується, що він буде користуватися великим попитом. Передбачається, що змінні витрати на одиницю складуть:

- Прямі матеріали - 18,5 дол.

- Пряма праця - 4,25 дол.

- Допоміжні матеріали - 1,1 дол.

- Витрати на збут - 2,8 дол.

- Інші витрати - 1,95 дол.

Постійні витрати за рік складуть:

- Амортизація будівель та обладнання - 36 000 дол.

- Реклама - 45 000 дол.

- Інші - 11 400 дол.

Компанія планує продавати продукцію за ціною 55,0 дол.

Маркетолог вважає, що обсяг продажів за рік може досягти 15 000 од.

Необхідно розрахувати: скільки компанія може додатково витратити на рекламу, якщо ціна од. продукції складе 52,0 дол. При цьому змінні витрати не можуть бути знижені. Компанія хоче отримати прибуток 251 000 дол. при обсязі продажів 15 000 од. продукції.