Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Фінансовий менеджмент / Фінансовий менеджмент Заоч. Маг 2013.doc
Скачиваний:
34
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.46 Mб
Скачать

Cамостійна робота студентів

Поточне оцінювання самостійної роботи студентів здійснюється за 1-бальною шкалою.

Об’єктом поточного контролю самостійної роботи є:

 • Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу з питань для самоконтролю – 1 бал.

Критерії оцінювання:

 • Наявність та повний обсяг конспекту питань теми – 1 бал.

 • Відсутність або неповний обсяг конспекту питань теми – 0 балів.

Практичні заняття

Поточне оцінювання знань студентів під час практичного заняття здійснюється за 3-бальною шкалою.

Об’єктом контролю роботи студентів на практичному занятті є:

 • Рівень знань, виявлений студентом під час вирішення завдань практичної роботи (максимальна оцінка: 2 бали).

 • Активність студента під час проведення практичної роботи, (участь у рішенні практичних завдань під час проведення заняття) – максимальна оцінка – 1 бал.

 • Результати тестування (максимальна оцінка – 1 бал).

Шкала оцінювання рівня знань, виявлених студентом у під час вирішення завдань практичної роботи становить: від 0,1 до 1 бали.

Критерії оцінювання:

При виконанні практичних завдань студент повинен:

 • вибрати вірну методику розрахунку показників;

 • застосувати необхідні прийоми та методи обчислення;

 • виконати розрахунки та дати необхідні пояснення.

Кількість балів зменшується:

 • за суттєві помилки в методиці розрахунків – до 50 %;

 • за відсутність пояснення до ходу рішення завдання – до 50 %;

 • за арифметичну помилку – до 10 %.

Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку на відповідну кількість балів.

Шкала оцінювання рівня знань, виявлених студентом у відповідях на тестові завдання становить від 0,1 до 1 балів.

Якщо студент за результатами практичного заняття не отримав жодного балу або був відсутнім на занятті, він повинен додатково (під час проведення поточних консультацій) відпрацювати навчальний матеріал з теми практичного заняття.

Домашня контрольна робота

Виконання контрольної роботи студентом оцінюється в 30 балів.

Кожний варіант домашньої контрольної роботи містить:

- одне теоретичне питання 2 бали;

- задача 1 – 6 балів;

- задача 2 – 3 бали;

- задача 3 – 3 бали;

- задача 4 – 3 бали;

- задача 5 – 3 бали;

- десять тестових завдань (по 1 балу за кожне) – 10 балів.

При викладенні теоретичного питання оцінці підлягає:

 • розкриття змісту питання;

 • уміння визначити сутність тієї чи іншої економічної категорії, її функції та принципи функціонування;

 • уміння використовувати законодавчий та інструктивний матеріал;

 • уміння аналізувати динаміку показників.

При розв’язанні задач студент повинен:

 • вибрати вірну методику розрахунку показників;

 • застосувати необхідні прийоми та методи обчислення;

 • виконати розрахунки та дати необхідні пояснення.

При розв’язанні задачі 1 крім розрахунків студент має прийняти управлінське рішення.

Критерії оцінювання:

Кількість балів зменшується:

 • за суттєві помилки в методиці розрахунків – до 50 %;

 • за відсутність пояснення до ходу рішення завдання – до 50 %;

 • за відсутність управлінського рішення в задачі 1 – до 50%.

 • за арифметичну помилку – до 10 %.

Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку на відповідну кількість балів.

За невідповідність вимогам щодо оформлення контрольної роботи знімається до 3 балів.

За неповне розкриття змісту питання знімається до 2 балів.

За відсутність визначення сутності тієї чи іншої категорії знімається до 2 балів.

За відсутність законодавчої та інструктивної бази з певного питання (якщо в цьому є потреба) знімається 1 бал.

За відсутність аналізу динаміки показників (якщо в цьому аналізі є потреба) знімається 1 бал.

За неохайність оформлення роботи знімається до 2 балів.

За відсутність літератури знімається 2 бали.