Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Фінансовий менеджмент / Фінансовий менеджмент Заоч. Маг 2013.doc
Скачиваний:
34
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.46 Mб
Скачать

Задача 2

Громадянин поклав 3 роки тому 5000 дол. в банк, який виплачує відсотки за номінальною ставкою 8% річних з капіталізацією два рази на рік. Рік тому він поклав ще 2000 дол., А через 2 роки 6 місяців після поточного моменту він планує зняти з рахунку 3500 дол. Ще через 6 місяців він бажає покласти на свій рахунок таку суму, щоб ще через рік на рахунку було 10000 дол. Яку суму він повинен покласти на свій рахунок в останній раз?

Задача 3

Підприємство АВС є відносно стабільною компанією з величиною β = 0,75, а підприємство СВА останнім часом відчувало коливання стану зростання і падіння своїх доходів, що призвело до величини β = 1,32. Величина процентної ставки безризикового вкладення капіталу дорівнює 7%, а середня ставка по фондовому ринку – 12%. Визначити вартість капіталу компанії за допомогою цінової моделі капітальних активів. Дати пояснення отриманим значенням вартості капіталу.

Задача 4

Знайти річну ефективну відсоткову ставку, еквівалентну номінальній ставці 16% при щоквартальному нарахуванні відсотків.

Задача 5

Керівництво виробничої фірми вирішило використати факторинг у такій ситуації. Продаж у кредит складає 600 тис. грн. на рік, оборотність дебіторської заборгованості – 2 рази. Умови факторингової компанії є наступними:

  • 20% резерв від суми дебіторської заборгованості;

  • комісійні – 2,5% на середню дебіторську заборгованість, які підлягають оплаті при придбанні дебіторської заборгованості;

  • 10% від дебіторської заборгованості після відрахування комісійних і резерву.

Проценти, які підлягають сплаті, зменшують кредит.

Визначити:

  1. середню дебіторську заборгованість;

  2. скільки коштів отримає фірма при використанні факторингу;

  3. ефективну річну вартість факторингу.

Тести:

1. Тактичний фінансовий менеджмент являє собою:

а) систему управління, спрямовану на фінансування простого відтворення;

б) систему управління фінансовими потоками підприємства, спрямовану на реалізацію її довгострокових цілей, і що дозволяє забезпечити фінансування розширеного відтворення;

в) систему фінансового управління, спрямовану на реалізацію довгострокового інвестування;

г) систему управління підприємством, в основі якої лежать принципи проектного менеджменту.

2. Результат ділення маржинального доходу на обсяг продажів являє собою:

а) коефіцієнт маржинального доходу;

б) поріг рентабельності;

в) запас фінансової міцності;

г) операційний леверидж.

3. Мотиви підтримки залишку грошових коштів:

а) трансакції;

б) спекулятивний мотив і обережності;

в) трансакції, обережності, компенсації і задоволення інвестиційних потреб.

4. До внутрішніх користувачів фінансової звітності не відносяться:

а) головний бухгалтер;

б) фінансовий директор;

в) директор банку;

г) начальник відділу постачання.

5. Порівнюючи альтернативні інвестиційні проекти за критерієм чистого приведеного значення (NPV), інвестор обере такий, у якого:

а) NPV більше;

б) NPV менше;

в) NPV < 0.

6. Ключові фактори, що впливають на структуру капіталу:

а) галузеві особливості, кон'юнктура ринку, рівень прибутковості бізнесу;

б) рівень прибутковості бізнесу і ступінь концентрації акціонерного капіталу;

в) кон'юнктура ринку, рівень прибутковості бізнесу, податкові платежі, ступінь концентрації акціонерного капіталу, галузеві особливості;

г) масштаб діяльності, рівень прибутковості бізнесу, кон'юнктура ринку, рівень податків, концентрація акціонерного капіталу.

7. До об’єктів фінансового менеджменту підприємств належить:

а) фінанси та фінансова діяльність підприємства;

б) інвестиційна і податкова політика держави;

в) регіональна фінансова політика.

8. Під фінансовою звітністю підприємства розуміють:

а) сукупність форм звітності, складених на підставі даних фінансового обліку з метою надання користувачам узагальненої інформації про фінансовий стан і діяльність підприємства;

б) сукупність форм звітності, складених на підставі даних управлінського обліку з метою надання користувачам узагальненої інформації про фінансовий стан і діяльність підприємства;

в) сукупність форм звітності, складених на підставі даних податкового обліку з метою надання користувачам узагальненої інформації про стан розрахунків підприємства з державною податковою адміністрацією.