Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Фінансовий менеджмент / Фінансовий менеджмент Заоч. Маг 2013.doc
Скачиваний:
34
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.46 Mб
Скачать

1. Складна процентна ставка - це:

а) така ставка, при якій відсоток нараховується на постійну базу, яка дорівнює сумі початкового вкладу або інвестиції;

б) сукупно нарахована за рік процентна ставка, яка еквівалентна річній ставці відсотка, нарахованій на суму процентних нарахувань більше одного разу на рік.

в) така ставка, при якій відсоток нараховується на постійно наростаючу базу з урахуванням відсотків, нарахованих у попередні періоди;

г) правильна відповідь відсутня.

2. Бюджет використання основних матеріалів це ...

a) бюджет, який показує кількість товарно-матеріальних запасів, необхідних для виробництва певного виду продукції;

б) бюджет, який складається лише в кількісних показниках і входить до сфери відповідальності керівника виробництва;

в) бюджет, який показує кількість виробу, що компанія планує продати, і плановану ціну реалізації;

г) бюджет, який показує кількість, яка необхідна для виробництва певного виду продукції, і складається лише в кількісних показниках.

3. Дерево ймовірностей являє собою:

а) добуток можливих грошових потоків на відповідні їм ймовірності;

б) схему грошових потоків реалізації інвестиційного проекту;

в) графічне зображення або таблицю можливих грошових потоків з відповідними їм ймовірностями.

4. Якість управління грошовими потоками можна вважати гарною, якщо виконуються наступні умови:

а) грошовий потік від операційної діяльності – позитивний, інвестиційної – негативний, фінансової – негативний, чистий грошовий потік – позитивний;

б) грошовий потік від операційної діяльності – позитивний, інвестиційної – позитивний, фінансової – позитивний, чистий грошовий потік – позитивний;

в) грошовий потік від операційної діяльності – негативний, інвестиційної – негативний, фінансової – негативний, чистий грошовий потік – позитивний.

5. Коефіцієнт ризику виражає:

а) величину ризику на одиницю собівартості;

б) величину ризику на одиницю доходності;

в) величину ризику.

6. До способів рефінансування дебіторської заборгованості не належать:

а) факторинг;

б) форфейтинг;

в) лізинг;

г) продаж векселів.

7. При розгляді факту віднесення витрат до певного виду продукції або виробничого цеху їх підрозділяють на:

а) прямі й непрямі;

б) постійні, змінні, змішані;

в) виробничі і невиробничі.

8. Платою за облік векселів є:

а) комісія і проценти;

б) дисконт;

в) комісія.

9. Змінні витрати - це:

а) витрати, які змінюються пропорційно обсягу виробничої діяльності за визначений період;

б) витрати, які змінюються не пропорційно обсягу виробничої діяльності за визначений період;

в) витрати, величина яких не змінюється, незважаючи на те, що відбувається зміна масштабу виробничої діяльності.

10. Операційний цикл - це ...

а) період повного обороту матеріальних елементів оборотних активів, що використовуються для обслуговування виробничого процесу;

б) тривалість часу від здійснення закупівель сировини і матеріалів, необхідних фірмі до отримання грошових коштів на сплату за вироблені товари;

в) тривалість часу від моменту оплати постачальникам матеріалів (погашення кредиторської заборгованості) до моменту отримання грошей від покупців за відвантажену продукцію (погашення дебіторської заборгованості).

ВАРІАНТ 22

  1. Теоретичне питання. Механізм реалізації фінансового менеджменту.

Задача 1

Визначити ефективність факторингової операції для підприємства-продавця за наступними даними: підприємство продало банку право стягнення дебіторської заборгованості на суму 6000 дол. на таких умовах:

- Комісійна плата за здійснення факторингової операції стягується банком у розмірі 2% від суми боргу;

- Банк надає підприємству-продавцю кредит у формі попередньої оплати його боргових вимог у розмірі 75% від суми боргу;

- Відсоткова ставка за наданий банком кредит становить 20% на рік;

- Середній рівень процентної ставки на ринку грошей складає 25% на рік.