Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Фінансовий менеджмент / Фінансовий менеджмент Заоч. Маг 2013.doc
Скачиваний:
34
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.46 Mб
Скачать

Задача 2

Громадянин розглядає два варіанти розміщення 30 000 дол. на 5 років:

1) купівля ощадного сертифіката з прибутковістю 13% річних простих і сплатою податку в кінці п’ятого року з суми доходу за ставкою 10%;

2) купівля державної облігації з прибутковістю 15% річних складних, погашенням через п’ять років з нарахованими відсотками та звільненням від оподаткування одержуваних доходів.

Обґрунтуйте рішення щодо найбільш ефективного розміщення коштів.

Задача 3

Балансова вартість звичайних акцій компанії АВС складає $650 000, привілейовані акції складають $320 000, а загальний позиковий капітал – $440 000. Вартість позикового капіталу дорівнює 22%, привілейованих акцій – 9%, а звичайних акцій компанії – 11%. Необхідно визначити середньозважену вартість капіталу компанії при ставці податку 25%.

Задача 4

На вклад до банку в розмірі 30 000 грн. строком на 10 років банк нараховує 18% річних. Яка сума буде на рахунку в кінці строку, якщо нарахування відсотків здійснюється за схемою складних відсотків щопівроку?

Задача 5

Визначити структуру витрат підприємства малого бізнесу, якщо найбільша з сум витрат склала 32,0 тис. грн. у січні, а найменша – 22,0 тис. грн. у березні. Максимальна сума доходу відповідно дорівнювала 55,0 тис. грн., а мінімальна – 35,0 тис. грн.

Тести:

1. Звіт про рух грошових коштів складається двома способами:

а) прямим методом і методом нарахувань;

б) прямим і непрямим методом;

в) простим і деталізованим;

г) математичним і аналітичним.

2. Тривалість одного обороту активів розраховується за формулою:

а) ;

б) ;

в) ;

г) .

3. Управлінська звітність - це:

а) звітність, яка складається бухгалтером - аналітиком і подається як адміністрації підприємства, так і менеджерам усіх рівнів управління, і яка орієнтована на внутрішніх користувачів;

б) звітність, яка складається незалежним аналітиком або аудитором і орієнтована на зовнішніх користувачів;

в) сукупність річних звітів підприємства, що надаються радою директорів акціонерам підприємства;

г) звітність, що надається у податкові органи.

4. Під ризиком розуміють:

а) негативний результат діяльності підприємства;

б) вибір найменш привабливого джерела фінансування;

в) можливу небезпечність втрат, пов’язаних зі специфікою тих чи інших явищ.

5. Власний капітал підприємства - це:

а) статутний капітал;

б) капітал, у межах якого власники підприємства несуть відповідальність перед його кредиторами;

в) капітал, розділений на частини рівної номінальної вартості;

г) статутний капітал, додатковий капітал, резервні фонди і нерозподілений прибуток.

6. Використання позикового капіталу дає компанії наступну вигоду:

а) дозволяє тимчасово не платити дивіденди акціонерам;

б) зменшує суму оподатковуваного прибутку;

в) підвищує її кредитний рейтинг.

7. Порівнюючи альтернативні інвестиційні проекти за критерієм NPV, вибирають проект:

а) NPV якого більше;

б) NPV якого менше;

в) NPV якого має негативне значення.

8. Капітал підприємства має наступні складові:

а) власний і позичений;

б) власний і залучений;

в) власний, позичений і залучений.

9. Під інвестиційним проектом розуміють:

а) проект розвитку підприємства, пов’язаний із залученням інвестицій;

б) платіжний календар вхідних та вихідних грошових потоків;

в) проект заходів зміцнення фінансового стану підприємства.

10. Ступінь перевищення запланованого обсягу виробництва або продажу над точкою беззбитковості - це:

а) коефіцієнт вкладу на покриття;

б) запас фінансової міцності;

в) поріг рентабельності;

г) коефіцієнт запасу фінансової міцності.

ВАРІАНТ 30

  1. Теоретичне питання. Поняття і складові власного капіталу.

Задача 1

Фірми А і Б мають однакову суму капіталу й однакову економічну рентабельність усього капіталу, що становить 20%. Економічна рентабельність розраховується як відношення суми балансового прибутку і відсотків за кредит до суми всього капіталу. Розрізняються фірми А і Б структурою джерел фінансування: у фірми А в пасивах 1 млн. дол. власного капіталу і позикових коштів немає, у фірми Б є 500 тис. дол. власного капіталу і 500 тис. дол. позикового капіталу. Балансовий прибуток (з урахуванням відсотків за кредит) в обох підприємств однаковий - 200 тис. дол. (Прибуток плюс відсотки за кредит).

Визначте рентабельність власного капіталу фірм і зробіть висновки про вплив на цей показник структури капіталу.