Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Фінансовий менеджмент / Фінансовий менеджмент Заоч. Маг 2013.doc
Скачиваний:
34
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.46 Mб
Скачать

Задача 2

Кредит у сумі 40 млн. дол. виданий на 5 років під 6% річних. Кредит погашається рівними річними терміновими виплатами (термінова виплата включає кошти на погашення основного боргу і на покриття нарахованих відсотків). Визначити розмір термінової виплати і скласти план погашення кредиту.

Задача 3

Підприємство потребує, як мінімум, 12% віддачі при інвестуванні власних коштів. Теперішнім часом підприємство має можливість купити нове обладнання вартістю $310 000. Використання цього обладнання дозволить збільшити обсяг продукції, що випускається. Це дасть $45 000 додаткового річного грошового доходу протягом 10 років використання обладнання. Визначте чисте сучасне значення проекту, припустивши нульову остаточну вартість обладнання через 10 років.

При розв’язанні задачі використовується таблиця 1.

Таблиця 1

Розрахунок чистого сучасного значення

Найменування грошового потоку

Роки

Грошовий потік

Множник дисконтування

Сучасне значення грошей

Вихідна інвестиція

Вхідний грошовий потік

Чисте сучасне значення

Задача 4

60 000 грн. надані підприємству в кредит на 4 місяці з 1.05. цього року за ставкою 14% річних. Необхідно визначити суму кредиту до погашення, якщо нарахування здійснюється з використанням: а) точних відсотків; б) приблизних відсотків.

Задача 5

Очікується, що прибуток, дивіденди і ринкова ціна акцій компанії матиме щорічний приріст 7%. Теперішнім часом акції компанії продаються по 23$ за одиницю, її останній дивіденд склав 2,0$ і компанія виплатить 2,14$ в кінці поточного року.

  1. Використовуючи модель прогнозованого росту дивідендів, визначте вартість власного капіталу підприємства.

  2. Середня прибутковість на ринку позикового капіталу складає 12% і підприємство розглядає можливу премію за ризик в обсязі 4%. Якою буде оцінка вартості капіталу за допомогою премії за ризик?

  3. Порівняйте отримані оцінки. Яку з них слід взяти при оцінці ефективності інвестицій?

Тести:

1. До фінансових відомостей нормативно - довідкового характеру належать:

а) закони, постанови та інші нормативні акти, положення і документи, які, насамперед, визначають правову основу фінансових інститутів та ринку цінних паперів;

б) бухгалтерська і фінансова звітність, регістри обліку, первинна документація, а також управлінська та внутрішня звітність;

в) нормативні документи державних органів, міжнародних організацій та інших фінансових інститутів, які містять вимоги, рекомендації та кількісні нормативи в сфері фінансів до учасників і ринку;

г) дані фінансового аналізу діяльності підприємства за минулий період.

2. Стан, коли бізнес не приносить ні прибутку, ні збитків характеризує:

а) ліквідність;

б) рентабельність;

в) стійкість;

г) беззбитковість.

3. Тривалість операційного (виробничо-комерційного) циклу в порівнянні з фінансовою циклом:

а) більше на період обороту або менше на період обороту кредиторської заборгованості;

б) більше на період обороту дебіторської заборгованості;

в) менше на період обороту кредиторської заборгованості;

г) менше на період обороту дебіторської заборгованості.

4. До вихідних грошових потоків належать:

а) потоки, пов'язані з погашенням кредитів, інвестиційних витрат, податку на прибуток; розрахунки з постачальниками, оплата комерційних витрат, виплата заробітної плати, дивідендів;

б) потоки, пов'язані з кредитами, отриманими підприємством, потоки від експлуатаційних доходів;

в) потоки, обумовлені збільшенням капіталу підприємства.

5. Спекулятивний ризик означає:

а) можливість отримання як позитивного, так і негативного результату;

б) можливість отримання негативного або нульового результату;

в) можливість отримання позитивного або нульового результату.

6. Оптимальний обсяг замовлення товарно-матеріальних цінностей відповідно до моделі Уілсона це:

а) максимальний обсяг замовлення;

б) найменший обсяг замовлення;

в) максимальний обсяг замовлення, при якому досягаються мінімальні ціни закупівлі;

г) максимальний обсяг замовлення, при якому мінімізуються сукупні витрати.

7. Операційний цикл визначається наступним чином:

а) як сума тривалості обороту дебіторської і кредиторської заборгованості;

б) як різниця тривалості обороту дебіторської заборгованості і запасів;

в) як сума тривалості обороту дебіторської заборгованості і запасів.

8. Сутність декурсивного способу нарахування відсотків полягає у наступному:

а) відсотки нараховуються в кінці кожного інтервалу нарахування;

б) відсотки нараховуються на початку кожного інтервалу нарахування;

в) відсотки нараховуються в середині кожного інтервалу нарахування.

9. Грошові кошти - це:

а) всі поточні активи;

б) сума чистих грошових надходжень від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності;

в) активи, виражені в грошових одиницях;

г) обсяги надходжень коштів від діяльності.

10. Фінансовий цикл розраховується наступним чином:

а) як різниця операційного циклу й періоду обороту кредиторської заборгованості;

б) як різниця тривалості обороту дебіторської заборгованості і запасів;

в) як сума тривалості операційного циклу і обороту кредиторської заборгованості.

ВАРІАНТ 9

  1. Теоретичне питання. Поняття і характеристика зобов’язань підприємства.

Задача 1

Прийняття рішення про спеціальне замовлення

Компанії запропоновано спеціальне замовлення на виробництво 30 000 од. продукції за ціною 2,45 дол. за од. Транспортні витрати бере на себе замовник. Прийняття замовлення ніяк не відіб'ється на плановому обсязі продажів.

Плановий обсяг продажів поточного року 510 000 од. Виробнича потужність обмежена 550 000 од. продукції.

Витрати на од. продукції, дол.:

Прямі матеріали

0,90

Пряма праця

0,60

Накладні:

0,50

- Змінні

0,30

- Постійні

0,20

Витрати на упаковку

0,15

Інші постійні витрати на збут, загальні та адміністративні

0,50

Разом:

2,65

Ціна реалізації - 4,0 дол.

Чи варто компанії приймати дане замовлення?