Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Фінансовий менеджмент / Фінансовий менеджмент Заоч. Маг 2013.doc
Скачиваний:
34
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.46 Mб
Скачать

Методичні рекомендації

Розглядаючи перше питання, слід розкрити сутність організаційного механізму. Організаційний механізм господарювання - це сукупність правил, організаційно-правових нормативів і стандартів, що визначають та регулюють структуру фінансового управління. Він також включає в себе:

 • обов'язки, права та відповідальність органів управління і управлінських працівників, організацію процесу їхньої діяльності;

 • розподіл робіт між різними виконавцями;

 • оснащення управлінської праці засобами оргтехніки, чисельність працівників в управлінні, матеріальне і моральне стимулювання їхньої праці.

Отже, організаційний механізм охоплює організацію структури управлінської системи і організацію процесу функціонування системи, якою управляють.

Основні напрями фінансової роботи на підприємствах - фінансове планування, оперативна і контрольно-аналітична робота.

Розкриваючи сутність другого питання, слід визначити п’ять блоків інформаційного забезпечення. Інформаційне забезпечення процесу управління фінансами - це сукупність інформаційних ресурсів і способів їх організації, необхідних та придатних для реалізації аналітичних процедур, які забезпечують фінансову сторону діяльності підприємства. Його основу становить інформаційна база, до складу якої входять 5 блоків.

Перший блок - це закони, постанови та інші нормативні акти, положення і документи, які, насамперед, визначають правову основу фінансових інститутів, ринку цінних паперів. Документи, представлені в цьому блоці, мають обов'язковий для виконання характер.

До другого блоку входять нормативні документи державних органів (Міністерства фінансів України, НБУ тощо), міжнародних організацій та інших фінансових інститутів, які містять вимоги, рекомендації та кількісні нормативи в сфері фінансів до учасників ринку. Не всі документи цього блоку є обов'язковими для виконання.

Третій блок включає в себе бухгалтерську звітність, що в умовах ринку є найбільш інформативним та надійним джерелом, яке характеризує майновий та фінансовий стан підприємства. Склад та структура звітності періодично змінюються.

Система підготовки і представлення статистичних даних у фінансовій сфері (четвертий блок) є виключно важливою для становлення та розвитку ринкових відносин.

П'ятий блок (несистемні дані) включає в себе відомості, які або не мають безпосереднього відношення до інформації фінансового характеру, або виникають поза будь-якою інформаційною системою. До першого типу належать офіційна статистика загальноекономічної спрямованості, дані аудиторських компаній тощо. До другого типу належать дані, надруковані в різних засобах масової інформації, неофіційні дані тощо.

Питання для самоконтролю

 1. Назвіть склад фінансової служби підприємства.

 2. У чому полягають посадові обов’язки працівників фінансової служби?

 3. Назвіть основні задачі створення фінансової служби.

 4. У чому полягають функції фінансового менеджера на підприємстві?

 5. Які напрямки вдосконалення фінансової роботи на підприємстві Ви можете запропонувати?

 6. Назвіть основні форми фінансової звітності підприємства.

 7. Чи є фінансова звітність комерційною таємницею підприємства?

 8. Назвіть основні вимоги до фінансової звітності підприємства.

 9. Дайте характеристику балансу, звіту про фінансові результати та звіту про рух грошових коштів.

 10. Хто є користувачами фінансової звітності?

 11. Скласти словник термінів, понять:

 • цілі управління фінансами підприємства;

 • задачі управління фінансами підприємства;

 • фінансовий механізм підприємства;

 • фінансові важелі;

 • фінансовий механізм;

 • організаційний механізм господарювання;

 • структура фінансового управління;

 • функції фінансового менеджера;

 • інформаційне забезпечення процесу управління фінансами.

Тести

 1. Під фінансовим механізмом підприємства розуміють:

а) систему фінансових відносин підприємства, суб’єктів і об’єктів його управління;

б) систему управління фінансовими відносинами підприємства через фінансові важелі за допомогою фінансових методів;

в) набір фінансових показників, через які керуюча система може впливати на господарську діяльність підприємства.

 1. Відповідальність за організацію фінансової роботи на підприємстві несе:

а) бухгалтерія;

б) фінансова служба;

в) відділ постачання.

 1. Інформаційне забезпечення процесу управління фінансами – це:

а) фінансова звітність і дані управлінського обліку;

б) сукупність інформаційних ресурсів і способів їх організації;

в) результати фінансового аналізу діяльності підприємства.

 1. Під фінансовою звітністю підприємства розуміють:

а) сукупність форм звітності, складених на підставі даних фінансового обліку з метою надання користувачам узагальненої інформації про фінансовий стан і діяльність підприємства;

б) сукупність форм звітності, складених на підставі даних управлінського обліку з метою надання користувачам узагальненої інформації про фінансовий стан і діяльність підприємства;

в) сукупність форм звітності, складених на підставі даних податкового обліку з метою надання користувачам узагальненої інформації про стан розрахунків підприємства з державною податковою адміністрацією.

 1. В умовах ринкової економіки фінансова звітність має відповідати певним вимогам. До їх числа не належить:

а) значимість;

б) орієнтація на показники, які відображають виконання планових завдань;

в) нейтральність;

г) зрозумілість;

д) розрахунок бази оподаткування та інших відрахувань до бюджету;

е) правильні відповіді а) і в);

є) правильні відповіді б) і д).

 1. До внутрішніх користувачів фінансової звітності не відносяться:

а) головний бухгалтер;

б) фінансовий директор;

в) директор банку;

г) начальник відділу постачання.

 1. До зовнішніх користувачів фінансової звітності не відносяться:

а) головний бухгалтер;

б) директор банку;

в) працівник податкової адміністрації;

г) фінансовий директор страхової компанії.