Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Фінансовий менеджмент / Фінансовий менеджмент Заоч. Маг 2013.doc
Скачиваний:
34
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.46 Mб
Скачать

Задача 2

Вексель номіналом 2 млн. дол. повинен бути погашений через 90 днів з відсотками 120% простих річних. Власник врахував вексель в банку за 18 днів до настання терміну з простої облікової ставки 135%. Визначте суму, отриману власником векселя. Розрахунок провести за варіантом звичайних відсотків з наближеним числом днів операції.

Задача 3

Балансова вартість звичайних акцій компанії АВС складає 640 000$, привілейовані акції складають 210 000$, а загальний позиковий капітал – 330 000$. Вартість позикового капіталу дорівнює 20%, привілейованих акцій – 9%, а звичайних акцій компанії – 10%. Необхідно визначити середньозважену вартість капіталу компанії при ставці податку 25%.

Задача 4

50 000 грн. надані підприємству в кредит на шість місяців за ставкою 8% річних на умовах нарахування складних відсотків. Необхідно визначити суму кредиту до погашення.

Задача 5

Аналізують два проекти:

Початкова інвестиція

Грошовий потік у 1-й рік

Грошовий потік у 2-й рік

А

- 4 000

2 500

3 000

В

- 2 000

1 200

1 500

Обґрунтуйте доцільність реалізації проекту А чи В на основі критеріїв NPV та IRR, якщо коефіцієнт дисконтування дорівнює 10%.

Тести:

1. Офіційна статистика загальноекономічної спрямованості, дані аудиторських компаній, дані, надруковані в різних засобах масової інформації, неофіційні дані, відносяться до:

а) фінансових відомостей;

б) несистемних даних;

в) статистичної звітності;

г) фінансової звітності.

2. Точка беззбитковості являє собою:

а) обсяг продажів, який потрібен для зрівнювання сукупних доходів і сукупних витрат;

б) різницю між обсягом продажів і витратами за звітний період;

в) співвідношення між сукупними доходами і сукупними витратами.

г) різницю між обсягом продажів і змінними витратами.

3. Арифметично операційний цикл може бути представлений таким чином:

а) Оборот дебіторської заборгованості - Оборот товарно-матеріальних запасів у днях;

б) Оборот товарно-матеріальних запасів + Оборот дебіторської заборгованості в днях;

в) Оборот товарно-матеріальних запасів - Оборот дебіторської заборгованості в днях;

г) Оборот товарно-матеріальних запасів + Оборот кредиторської заборгованості в днях.

4. У чому полягає перевага звіту про рух грошових коштів, складеного непрямим методом перед звітом, складеним прямим методом:

а) переваги відсутні, так як сума чистого грошового потоку і залишку грошових коштів на кінець періоду в обох звітах однакова;

б) складання звіту про рух грошових коштів непрямим методом вимагає менших витрат часу;

в) звіт про рух грошових коштів, складений непрямим методом дозволяє простежити взаємозв'язок між чистим прибутком (збитком), отриманим підприємством і припливом (відтоком) коштів;

г) правильні відповіді б) і в).

5. Під фінансовою стійкістю розуміють :

а) структуру джерел фінансування підприємства;

б) стан активів підприємства, що гарантує йому повну платоспроможність;

в) відношення прибутку від реалізації до собівартості продукції.

6. Перевагами позикового капіталу є:

а) збільшення рентабельності власного капіталу;

б) забезпечення фінансової стійкості підприємства;

в) забезпечення права на участь в управлінні підприємством;

г) першочергове право на отримання прибутку і майна підприємства.

7. В основі теорії портфелю лежить основне правило:

а) не можна вкладати кошти у ризикові цінні папери;

б) не можна вкладати кошти в активи одного виду;

в) купуючи цінні папери, слід оцінювати їхній рівень доходності і ризику.

8. Інформаційне забезпечення процесу управління фінансами – це:

а) фінансова звітність і дані управлінського обліку;

б) сукупність інформаційних ресурсів і способів їх організації;

в) результати фінансового аналізу діяльності підприємства.

9. Мотиви підтримки залишку грошових коштів:

а) трансакції;

б) спекулятивний мотив і обережності;

в) трансакції, обережності, компенсації і задоволення інвестиційних потреб.

10. До внутрішніх користувачів фінансової звітності не відносяться:

а) головний бухгалтер;

б) фінансовий директор;

в) директор банку;

г) начальник відділу постачання.

ВАРІАНТ 10

  1. Теоретичне питання. Вплив ціни і структури капіталу на вартість підприємства.

Задача 1

Політика фінансування дебіторської заборгованості.

Середній період оборотності дебіторської заборгованості - 60 днів. Вартість овердрафту - 15%. Компанія збирається надати клієнтам знижку в розмірі 1,5% за скорочення терміну оплати до 20 днів.

Чи вигідно компанії надавати таку знижку?

Задача 2

У банк, який нараховує 10% складних річних, клієнт поклав 80000 дол. Яка сума буде на рахунку цього клієнта: а) через 1 рік; б) через 4 роки; в) через 12 років? Вказівка: використайте фінансові таблиці.

Задача 3

Підприємство планує нові капітальні вкладення протягом двох років: $150 000 у першому році і $50 000 – у другому. Інвестиційний проект розрахований на 6 років з повним освоєнням знов введених потужностей лише на четвертому році, коли плановий річний чистий грошовий дохід складе $60 000. Нарощення чистого річного грошового доходу у перші три роки за планом складе 30%, 50%, 70% відповідно по роках від першого до третього. Підприємство потребує, як мінімум 15% віддачі при інвестуванні грошових коштів.

Необхідно визначити чисте сучасне значення інвестиційного проекту.

Таблиця 1