Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Фінансовий менеджмент / Фінансовий менеджмент Заоч. Маг 2013.doc
Скачиваний:
34
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.46 Mб
Скачать

Задача 2

Клієнт банку в кінці кожного року протягом 10 років робить внесок 10000 дол. Через 10 років клієнт планує накопичити 155000 дол. Визначте приблизно складну ставку, за якою банк повинен нараховувати відсотки (з точністю до сотих).

Задача 3

За нижченаведеними даними (табл. 1) визначити силу впливу операційного важеля та рівень ефекту фінансового важеля. Ставка оподаткування прибутку – 0,25.

Таблиця 1

Вихідні дані

Показник

Сума, тис. грн.

1. Виручка від реалізації

1 900

2. Змінні витрати

1 350

3. Валова маржа

?

4. Постійні витрати

350

5. Прибуток

?

6. Власні кошти

500

7. Довгострокові кредити

150

8. Короткострокові кредити

60

9. Середня розрахункова ставка відсотку (середньозважена вартість позикових коштів)

30%

Задача 4

На вклад до банку в розмірі 15 000 грн. строком на 8 років банк нараховує 18% річних. Яка сума буде на рахунку в кінці строку, якщо нарахування відсотків здійснюється за схемою складних відсотків щопівроку?

Задача 5

Визначити структуру витрат підприємства малого бізнесу, якщо найбільша з сум витрат склала 27,0 тис. грн. у січні, а найменша – 23,0 тис. грн. у березні. Максимальна сума доходу відповідно дорівнювала 23,0 тис. грн., а мінімальна – 19,0 тис. грн.

Тести:

1. Визначте відмінності управлінського обліку від фінансового:

а) орієнтація на внутрішніх користувачів інформації, застосування системи подвійного запису;

б) сильна залежність від цілей планування; орієнтація на внутрішніх користувачів, немає норм і обмежень;

в) обов'язкове дотримання загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку, обов'язкова система подвійного запису, орієнтація на зовнішніх і внутрішніх користувачів;

г) суворе нормативне регулювання.

2. Бюджетування, що базується на минулих подіях, з деякими поправками, зумовленими змінами окремих факторів, які, як очікується, виявляться впливовими в майбутньому бюджетному періоді, це ...

а) довгострокове бюджетування;

б) інкрементне бюджетування;

в) основне бюджетування;

г) бюджетування з нуля.

3. Виберіть найбільш повне визначення ризику:

а) можливість настання небажаного події;

б) можливість невиконання фірмою її зобов'язань по відношенню до замовника;

в) можливість здійснення події, яка може спричинити за собою позитивний, негативний або нульовий результат.

4. Прискорення оборотності грошових активів може бути досягнуто шляхом:

а) зменшення тривалості операційного та фінансового циклу;

б) збільшення тривалості операційного та фінансового циклу;

в) збільшення обсягів готівкових розрахунків;

г) своєчасної інкасації виручки.

5. Виберіть найбільш повне визначення фінансової політики:

а) інвестиційна і кредитна політика;

б) політика фінансування операційної діяльності підприємства;

в) спосіб організації і використання фінансових відносин.

6. При розрахунку вартості товарного або споживчого кредиту, необхідно враховувати правило:

а) розмір короткострокового банківського кредиту не повинен дорівнювати рівню процентної ставки;

б) розмір короткострокового банківського кредиту повинен перевищувати рівень процентної ставки;

в) розмір короткострокового банківського кредиту повинен дорівнювати рівню процентної ставки;

г) розмір короткострокового банківського кредиту не повинен перевищувати рівень процентної ставки.

7. До суб’єктів фінансового менеджменту не належить:

а) державні фінансові інститути;

б) власник компанії;

в) фінансові відносини між підприємствами;

г) фінансова служба підприємства.

8. Під фінансовим механізмом підприємства розуміють:

а) систему фінансових відносин підприємства, суб’єктів і об’єктів його управління;

б) систему управління фінансовими відносинами підприємства через фінансові важелі за допомогою фінансових методів;

в) набір фінансових показників, через які керуюча система може впливати на господарську діяльність підприємства.

9. Стан, коли бізнес не приносить ні прибутку, ні збитків характеризує:

а) ліквідність;

б) рентабельність;

в) стійкість;

г) беззбитковість.

10. До вихідних грошових потоків належать:

а) потоки, пов'язані з погашенням кредитів, інвестиційних витрат, податку на прибуток; розрахунки з постачальниками, оплата комерційних витрат, виплата заробітної плати, дивідендів;

б) потоки, пов'язані з кредитами, отриманими підприємством, потоки від експлуатаційних доходів;

в) потоки, обумовлені збільшенням капіталу підприємства.

ВАРІАНТ 24

  1. Теоретичне питання. Сутність і класифікація грошових потоків підприємства.

Задача 1

Корпорація в даний час надає кредит на умовах «нетто 30 днів». Обсяг продажів в кредит цієї компанії становить 60 млн. дол., а середній період стягнення за боргами дебіторів - 45 днів. Щоб стимулювати попит на свою продукцію, фірма може почати надавати кредит на умовах «нетто 60 днів». У цьому випадку фахівці очікують збільшення обсягу продажів на 15%. Очікується також, що така зміна кредитної політики спричинить подовження періоду стягнення дебіторської заборгованості до 75 днів при тому, що як старі, так і нові клієнти будуть мати однаковий графік платежів. Змінні витрати становлять 0,80 дол. на кожний 1,00 дол. продажів, а необхідна ставка прибутковості інвестицій у товарно-матеріальні запаси становить 20%. Чи слід компанії збільшити період кредитування? (Виходячи з припущення, що в році 360 днів).