Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Фінансовий менеджмент / Фінансовий менеджмент Заоч. Маг 2013.doc
Скачиваний:
34
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.46 Mб
Скачать

Задача 2

Покупець зобов'язався сплатити постачальнику за придбані товари 350 тис. дол. через 2 місяці після покупки, 300 тис. дол. ще через 2 місяці і 500 тис. дол. ще через 3 місяці. Сторони домовилися об'єднати ці платежі в один і виплатити його через 5 місяців після покупки. Чому дорівнює цей платіж, якщо на гроші нараховується 12% складних річних з щомісячною капіталізацією?

Задача 3

Підприємство АВС є відносно стабільною компанією з величиною β = 0,8, а підприємство СВА останнім часом відчувало коливання стану зростання і падіння своїх доходів, що призвело до величини β = 1,3. Величина процентної ставки ризикового вкладення капіталу дорівнює 9%, а середня ставка по фондовому ринку – 15%. Визначити вартість капіталу компанії за допомогою цінової моделі капітальних активів. Дати пояснення отриманим значенням вартості капіталу.

Задача 4

Балансова вартість звичайних акцій компанії АВС складає $750 000, привілейовані акції складають $520 000, а загальний позиковий капітал – $540 000. Вартість позикового капіталу дорівнює 18%, привілейованих акцій – 10%, а звичайних акцій компанії – 12%. Необхідно визначити середньозважену вартість капіталу компанії при ставці податку 25%.

Задача 5

На вклад до банку в розмірі 50 000 грн. строком на 12 років банк нараховує 20% річних. Яка сума буде на рахунку в кінці строку, якщо нарахування відсотків здійснюється за схемою складних відсотків щопівроку?

Тести:

1. Тактичні цілі - це:

а) чітко виражені наміри підприємства, якими воно керується у своїй діяльності і формулюються основними власниками фірми, генеральним директором або Радою директорів;

б) цілі, які спрямовані на мінімізацію витрат, зростання свого сектору ринка, боротьбу з конкурентами, щоб уникнути банкрутства, мінімізацію ризиків, економічне зростання, зростання обсягів виробництва та реалізації;

в) цілі, які направлені на усунення конкурентів на зовнішньому і внутрішньому ринках збуту, максимізацію прибутку підприємства;

г) цілі, період досягнення яких перевищує 3 роки.

2. Постійні витрати - це:

а) витрати, які змінюються пропорційно обсягу виробничої діяльності за визначений період;

б) витрати, які змінюються не пропорційно обсягу виробничої діяльності за визначений період;

в) витрати, величина яких не змінюється, незважаючи на те, що відбувається зміна масштабу виробничої діяльності.

3. Частина оборотного капіталу, яка не реагує на сезонні та циклічні коливання продажів - це:

а) робочий оборотний капітал;

б) постійний оборотний капітал;

в) змінний оборотний капітал.

4. Під фінансовою звітністю підприємства розуміють:

а) сукупність форм звітності, складених на підставі даних фінансового обліку з метою надання користувачам узагальненої інформації про фінансовий стан і діяльність підприємства;

б) сукупність форм звітності, складених на підставі даних управлінського обліку з метою надання користувачам узагальненої інформації про фінансовий стан і діяльність підприємства;

в) сукупність форм звітності, складених на підставі даних податкового обліку з метою надання користувачам узагальненої інформації про стан розрахунків підприємства з державною податковою адміністрацією.