Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Фінансовий менеджмент / Фінансовий менеджмент Заоч. Маг 2013.doc
Скачиваний:
34
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.46 Mб
Скачать

9. Дерево ймовірностей являє собою:

а) добуток можливих грошових потоків на відповідні їм ймовірності;

б) схему грошових потоків реалізації інвестиційного проекту;

в) графічне зображення або таблицю можливих грошових потоків з відповідними їм ймовірностями.

10. Якість управління грошовими потоками можна вважати гарною, якщо виконуються наступні умови:

а) грошовий потік від операційної діяльності – позитивний, інвестиційної – негативний, фінансової – негативний, чистий грошовий потік – позитивний;

б) грошовий потік від операційної діяльності – позитивний, інвестиційної – позитивний, фінансової – позитивний, чистий грошовий потік – позитивний;

в) грошовий потік від операційної діяльності – негативний, інвестиційної – негативний, фінансової – негативний, чистий грошовий потік – позитивний.

Варіант 15

  1. Теоретичне питання. Правила стратегії ризик-менеджменту.

Задача 1

Моніторинг дебіторської заборгованості.

Обсяг продажів компанії 2 млн. дол. на рік. Середній період повернення дебіторської заборгованості 60 днів. Відсоток безнадійних боргів - 1%. Вартість капіталу - 15%.

Факторингова компанія пропонує наступні умови по управлінню дебіторською заборгованістю: плата за послуги - 2% річного обсягу продажів. При цьому період обороту дебіторської заборгованості скоротиться до 45 днів. Компанія скоротить витрати на адміністрування заборгованості на 10 000 дол.

Чи варто компанії скористатися пропозицією факторингової компанії з управління її дебіторською заборгованістю?

Задача 2

Покупець зобов'язався сплатити постачальнику за придбані товари 350 тис. дол. через 2 місяці після покупки, 300 тис. дол. ще через 2 місяці і 500 тис. дол. ще через 3 місяці. Сторони домовилися об'єднати ці платежі в один і виплатити його через 5 місяців після покупки. Чому дорівнює цей платіж, якщо на гроші нараховується 12% складних річних з щомісячною капіталізацією?

Задача 3

Підприємство має два варіанти інвестування $200 000. У першому варіанті підприємство вкладає кошти у основні засоби, придбаваючи нове обладнання, яке через 5 років (строк інвестиційного проекту) може бути реалізоване за $7 000; чистий річний грошовий дохід від такої інвестиції оцінюється у $35 000.

Згідно другого варіанту підприємство може інвестувати кошти у робочий капітал (товарно-матеріальні запаси, збільшення дебіторської заборгованості), і це дозволить одержувати $29 000 чистого річного грошового доходу протягом тих же 5 років. Необхідно враховувати, що по закінченні цього періоду робочий капітал вивільняється (продаються товарно-матеріальні запаси, закриваються дебіторські рахунки).

Який варіант слід обрати, якщо підприємство розраховує на 12% віддачі на інвестовані ним грошові кошти?

Розрахунок чистого сучасного значення для першого і другого проектів можна проводити з використанням таблиць 1 і 2.

Таблиця 1

Розрахунок чистого сучасного значення

Найменування грошового потоку

Роки

Грошовий потік

Множник дисконтування

Сучасне значення грошей

Інвестиція

Грошовий дохід

Продаж обладнання

Чисте сучасне значення

Таблиця 2

Розрахунок чистого сучасного значення

Найменування грошового потоку

Роки

Грошовий потік

Множник дисконтування

Сучасне значення грошей

Інвестиція

Грошовий дохід

Вивільнення робочого капіталу

Чисте сучасне значення

Задача 4

Нехай 6 000 грн. інвестовані на 1 рік і 4 місяці під складні відсотки за ставкою 22% річних. Знайти нарощену до кінця строку суму: а) за схемою складних відсотків; б) за змішаною схемою.

Задача 5

Компанія взяла позику 70,0 тис. грн. під 25% річних. Необхідно розрахуватися протягом 1 року.

Розрахувати:

  1. сума позики, якою буде користуватися компанія;

  2. ефективну проценту ставку.

Тести:

1. Ринком, що обслуговує випуск (емісію) та первинне розміщення цінних паперів, є:

а) спотовий ринок;

б) вторинний ринок цінних паперів;

в) первинний ринок цінних паперів;

г) ф'ючерсний ринок.

2. Ступінь перевищення запланованого обсягу виробництва або продажу над точкою беззбитковості - це:

а) коефіцієнт вкладу на покриття;

б) запас фінансової міцності;

в) поріг рентабельності;

г) коефіцієнт запасу фінансової міцності.

3. До вхідних грошових потоків належать:

а) розрахунки з постачальниками і персоналом по оплаті праці;

б) потоки, пов'язані з кредитами та виплатою дивідендів;

в) потоки, пов'язані з одержанням кредитів, збільшенням капіталу підприємства і від експлуатаційних доходів.

4. Під розподілом ймовірностей розуміють:

а) перелічення усіх можливих подій з відповідними їм ймовірностями;

б) диверсифікацію ризику портфелю цінних паперів;

в) вибір варіанту вкладення доходу компанії за звітний період.

5. Сутність антисипативного способу нарахування відсотків полягає у наступному:

а) відсотки нараховуються в середині кожного інтервалу нарахування;

б) відсотки нараховуються в кінці кожного інтервалу нарахування;

в) відсотки нараховуються на початку кожного інтервалу нарахування.

6. Метою управління дебіторською заборгованістю є:

а) визначення її оптимального розміру і забезпечення своєчасної інкасації заборгованості покупців за реалізовану продукцію;

б) визначення оптимального залишку грошових коштів, необхідних для розрахунку за своїми невідкладними фінансовими зобов'язаннями;

в) забезпечення своєчасної інкасації заборгованості покупців.

7. Привілейовані акції являють собою:

а) позичений капітал;

б) залучений капітал;

в) власний капітал.

8. Під інвестиційним проектом розуміють:

а) проект розвитку підприємства, пов’язаний із залученням інвестицій;

б) платіжний календар вхідних та вихідних грошових потоків;

в) проект заходів зміцнення фінансового стану підприємства.

9. Управління ризиком полягає в:

а) оцінці ризику;

б) вжитті заходів до зниження ступеня ризику;

в) відходу від ризику;

г) страхуванні ризику;

д) всі перераховані варіанти.

10. Фондовіддача розраховується як відношення:

а) чистого доходу до середньорічної суми основних фондів.

б) чистого доходу до середньооблікової чисельності працівників;

в) чистого доходу до витрат на матеріали.

ВАРІАНТ 16

  1. Теоретичне питання. Джерела фінансування інвестицій.

Задача 1

Продовження терміну кредитування як спосіб збільшення обсягу продажів.

Припустимо, що продукція фірми продається за ціною 10 дол. за одиницю. З цієї суми 8 дол. являють собою змінні витрати (до сплати податків), включаючи витрати на утримання відділу кредитування. Фірма в даний момент працює не на повну потужність, отже, збільшення обсягу продажів може бути досягнуто без будь-якого збільшення постійних витрат.

В даний час щорічний обсяг продажів фірми в кредит становить 2,4 млн. дол. і тенденції збільшення даного показника не спостерігається. У даній ситуації фірма може трохи послабити вимоги з надання кредиту і збільшити середній період стягнення за рахунками нових покупців з одного до двох місяців. При цьому очікується, що наявні клієнти компанії будуть проводити виплати за колишньою схемою. За розрахунками фахівців таке ослаблення стандартів кредитування має призвести до збільшення обсягу продажів на 25%. Середня рентабельність - 20%.

Чи вигідно підприємству зміна стандартів кредитування?