Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Фінансовий менеджмент / Фінансовий менеджмент Заоч. Маг 2013.doc
Скачиваний:
34
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.46 Mб
Скачать

5. Основна ідея методу контролю та управління товарно-матеріальними запасами точно в термін jit (just-in-time) полягає в тому, що:

а) вигоди від економії в галузі виробництва, закупівель і маркетингу зіставляються з витратами зі зберігання додаткових товарно-матеріальних запасів;

б) матеріальні запаси купуються і вводяться в виробничий процес саме в той момент, коли в них виникає необхідність;

в) найменування товарно-матеріальних запасів класифікується за певними групами з тим, щоб найбільш дорогі й важливі товари та матеріали перевірялися частіше дешевих.

6. Середній період оборотності запасів розраховується як результат ділення:

а) середнього обсягу наявних запасів на собівартість реалізованої продукції;

б) собівартості реалізованої продукції на середній обсяг наявних запасів;

в) різниці операційного прибутку та фінансових витрат на операційний прибуток;

г) операційного прибутку на різницю операційного прибутку і фінансових витрат.

7. Оцінюючи ризикованість проекту, інвестор обере проект, де:

а) середньоквадратичне відхилення більше;

б) середньоквадратичне відхилення менше.

8. Показник рентабельності розраховується як:

а) відношення прибутку до собівартості;

б) відношення собівартості до прибутку;

в) відношення прибутку до суми дебіторської заборгованості.

9. Чистий ризик означає:

а) можливість отримання як позитивного, так і негативного результату;

б) можливість отримання негативного або нульового результату;

в) можливість отримання позитивного або нульового результату.

10. Чиста приведена вартість являє собою:

а) період окупності інвестиційного проекту;

б) суму грошових коштів, яку отримає інвестор в останній рік реалізації проекту;

в) різницю між вхідними та вихідними грошовими потоками, дисконтовану з урахуванням вартості капіталу.

ВАРІАНТ 6

  1. Теоретичне питання. Становлення фінансового менеджменту як науки.

Задача 1

Рішення про ліквідацію підрозділу

Компанія «Мелодія» випускає три види продукції на своєму заводі:

1) дискети;

2) компакт диски;

3) відеокасети.

При цьому виробництво відеокасет приносить компанії щомісячні збитки.

У керівництва компанії виникає питання: чи варто продовжувати випуск відеокасет або необхідно закрити дане виробництво?

тис. дол..

Показники

Всього

Дискети

Компакт-диски

Відео-касети

Продажі

880

300

450

130

Змінні витрати

300

90

160

50

Маржинальний дохід

580

210

290

80

Постійні витрати по підрозділах:

- зарплата

110

40

50

20

- орендавиробничих приміщень

80

30

30

20

- опалення

19

7

7

5

- реклама

25

10

10

5

- амортизація

35

10

15

10

- охорона

15

5

5

5

Постійні витрати загальні:

- зарплата адмін. персоналу

40

15

15

10

- амортизація адміністративнихбудівель

20

7,5

7,5

5

- інші постійніадміністративнівитрати

80

30

30

20

Всього постійних витрат

424

154,5

169,5

100

Операційний прибуток

156

55,5

120,5

-20