Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Фінансовий менеджмент / Фінансовий менеджмент Заоч. Маг 2013.doc
Скачиваний:
34
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.46 Mб
Скачать

Задача 2

Фірма створює резервний фонд у формі банківського депозитного вкладу. Для цього в кінці кожного року протягом 5 років вноситься по 200 тис. дол. Банк нараховує відсотки за складною ставкою 12% річних. Визначте: а) розмір фонду в кінці п'ятого року після здійснення останнього внеску; б) розмір відсотків нарахованих банком за п'ять років.

Задача 3

Розрахувати ключові показники операційного аналізу користуючись нижченаведеною таблицею. Як зміняться сила впливу операційного важеля і запас фінансової міцності по мірі віддалення від порогу рентабельності?

Таблиця 1

Розрахунок основних показників операційного аналізу

Показник

Вихідний варіант

Варіант 10-відсоткового зростання виручки

Виручка від реалізації, грн.

70 000

77 000

Змінні витрати, грн.

42 000

1. Валова маржа, грн.

2. Коефіцієнт валової маржі

3. Постійні витрати, грн.

4 300

4. Поріг рентабельності, грн.

5.1. Запас фінансової міцності, грн.

5.2. Запас фінансової міцності, %

6. Прибуток, грн.

7. Сила впливу операційного важеля

Задача 4

100 000 грн. надані підприємству в кредит на чотири місяці за ставкою 20% річних. Необхідно визначити суму кредиту до погашення.

Задача 5

Поточна ціна однієї звичайної акції компанії складає $120. Очікувана наступного року величина дивіденду складає $8. Крім того, підприємство планує щорічний приріст дивідендів 2%. Визначити вартість власного капіталу підприємства.

Тести:

1. Основний балансовий принцип:

а) рівність власного капіталу і необоротних активів підприємства;

б) рівність оборотних активів підприємства і короткострокових зобов'язань;

в) рівність необоротних активів і довгострокових джерел формування коштів;

г) рівність коштів підприємства власним джерелам їх фінансування і зобов'язаннями.

2. У чому полягає головна особливість бюджетування за видами діяльності ...

а) необхідність контролювати події, що здійснюють вплив на результат діяльності підприємства;

б) зміна способу бюджетування в залежності від зміни виду діяльності підприємства;

в) даний вид бюджетування не є обов'язковим і за його складання ніхто не несе відповідальності;

г) даний вид бюджетування є обов'язковим, і за його складання несе відповідальність менеджер підприємства.

3. До обмежень аналізу чутливості відносяться наступні:

а) зміни по кожному ключовому параметру ізольовані один від одного;

б) аналіз не показує зміни ключових змінних або їх комбінації;

в) обидва варіанти вірні.

4. Економічна сутність моделей Баумоля і Міллера-Орра полягає у:

а) визначенні тривалості обороту запасів і дебіторської заборгованості;

б) визначенні оптимального залишку коштів на поточному рахунку підприємства;

в) визначенні оптимального розміру партії постачання.

5. До складу товарно-матеріальних запасів входять:

а) сировина, матеріали і незавершене виробництво;

б) готова продукція і товари;

в) товари, придбані для перепродажу або ті, що використовуються для виробництва інших товарів з метою їх подальшого перепродажу.

6. Кредитна лінія - це:

а) суми, які компанія повинна своїм постачальникам товарів та послуг;

б) мінімальний рівень кредитоспроможності претендента на отримання товарів фірми в кредит;

в) максимальна сума, на яку може бути надано кредит конкретного клієнта.

7. Порівнюючи альтернативні інвестиційні проекти за критерієм DPB, вибирають проект:

а) DPB якого більше;

б) DPB якого менше;

в) DPB якого = 1.

8. Наявність зайвих поточних активів веде:

а) до недоотримання частини доходу через іммобілізації фінансових ресурсів;

б) перебоїв у виробничому процесі;

в) недостатності виробничих запасів;

г) мінімізації ризику формування структури оборотного капіталу.

9. Нормативне значення коефіцієнта абсолютної ліквідності становить:

а) більше 1;

б) від 0,7 до 1,0;

в) від 0,25 до 0,35;

г) від 0,6 до 1,4.

10. Маржинальний дохід визначається як:

а) дохід від продажів мінус змінні витрати;

б) прибуток від продажу мінус постійні витрати;

в) дохід від продажів мінус сумарні витрати;

г) оптимальний обсяг продажів мінус постійні витрати.

ВАРІАНТ 27

  1. Теоретичне питання. Технологія складання бюджету підприємства.

Задача 1

«Бест бредз компані» купує і потім продає (у вигляді хліба) 2,6 млн. бушелів пшениці щорічно. Пшениця має закуповуватися багаторазовими партіями по 2000 бушелів. Вартість виконання замовлення, яка включає вартість вивезення з елеватора у розмірі 3500 дол., становить 5000 дол. за замовлення. Річні витрати на зберігання дорівнюють 2% покупної ціни 5 дол. за бушель. Компанія підтримує резервний запас у розмірі 200 000 бушелів. Час доставки 6 тижнів.

1. Який оптимальний розмір партії поставки?

2. При якому рівні запасів необхідно відновлювати замовлення, щоб не допустити використання резервного запасу?