Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Угол.процесс (учебник).doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
7.37 Mб
Скачать

Ухвалюючи вирок суд вирішує такі питання:

23 1

5) чи є обставини, що обтяжують або пом'якшують покарання обвинуваченого, і які саме;

' к ,

6) яка саме міра покарання повинна бути при значена об ви ну Баченому і чи повинен він її

відбувати;

Ґ

} >

7) чи підлягає задоволенню пред'явлений цивільний позов і, якщо так, на чию користь, в

якому розмірі та в якому порядку;

8) чи вчинив обвинувачений кримінальне правопорушення у стані обмеженої осудності;

9) чи є підстави для застосування до обвинуваченого, який вчинив кримінальне правопорушення у стані обмеженої осудності, примусового заходу медичного характеру;

10) чи слід застосовувати до обвинуваченого примусове лікування;

11)чи необхідно призначити неповнолітньому громадського вихователя;

12) що належить вчинити з майном, на яке накладено арешт, речовими доказами і документами;

^ Ґ

13) на кого мають бути покладені процесуальні витрати і в якому розмірі;

14) як вчинити з заходами забезпечення кримінального провадження.

Коли особа обвинувачується у вчиненні декількох злочинів або декіль- кох кримінальних проступків, суд вирішує питання окремо по кожному кримінальному правопорушенню. Якщо обвинувачується декілька осіб, суд вирішує питання окремо щодо кожного з обвинувачених.

Примусовий захід медичного характеру може бути застосовано до осо- би, яка вчинила кримінальне правопорушення у стані обмеженої осудності, лише за наявності акта психіатричної експертизи та висновку лікувальної установи. Примусове лікування може бути застосоване лише при наявності відповідного висновку лікувальної установи.

Обираючи при ухваленні вироку норму закону України про криміналь- ну відповідальність, яка підлягатиме застосуванню до суспільно небезпеч-

23 2

них діянь, суд зобов'язаний враховувати висновки Верховного Суду Укра- їни, що викладені у рішеннях, прийнятих за результатами розгляду заяв про перегляд судового рішення.

©

Судові рішення

Судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотиво- ваним.

Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального прова- дження.

Обгрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об'єктивно з'ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час су- дового розгляду та оціненими судом.

Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Суд ухвалює вирок іменем України безпосередньо після закінчення су- дового розгляду.

Вирок та ухвала постановляється в нарадчій кімнаті складом суду, який здійснював судовий розгляд.

Ухвали, постановлені без виходу до нарадчої кімнати, заносяться сек- ретарем судового засідання у журнал судового засідання. Виправлення в судовому рішенні мають бути засвідченні підписами складу суду, який йо- го ухвалив.

23 3

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.