Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Угол.процесс (учебник).doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
7.37 Mб
Скачать

Застосування примусових заходів виховного характеру до неповнолітніх, які не досягли віку кримінальної відповідальності

У відповідності зі ст. 498 КПК кримінальне провадження щодо застосу- вання примусових заходів виховного характеру, передбачених законом України про кримінальну відповідальність, провадиться внаслідок вчинен- ня особою, яка після досягнення одинадцятирічного віку до досягнення віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність, вчинила суспі- льно небезпечне діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого за- коном України про кримінальну відповідальність.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо застосу- вання примусових заходів виховного характеру провадиться згідно з зага- льними правилами. Таке досудове розслідування здійснюється слідчим, спеціально уповноваженим керівником органу досудового розслідування на здійснення досудових розслідувань щодо неповнолітніх.

Під час досудового розслідування проводяться необхідні процесуальні дії для з'ясування обставин вчинення суспільно небезпечного діяння та особи неповнолітнього.

Участь захисника у кримінальному провадженні є обов'язковою.

За наявності достатніх підстав вважати, що особа вчинила суспільно

небезпечне діяння, що підпадає під ознаки діяння, за яке КК передбачено

покарання у виді позбавлення волі на строк понад п'ять років, вона може

бути поміщена в приймальник-розподільник для дітей на строк до тридця-

ти днів на підставі ухвали слідчого судді, суду, постановленої за клопо-

29 3

тання прокурора згідно з правилами, передбаченими для обрання запобіж- ного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчий суддя, суд зобов'язані відмовити у поміщенні особи в прийма- льник-розподільник для дітей, якщо прокурор не доведе наявність достатніх підстав вважати, що особа вчинила суспільно небезпечне діяння, яке підпа- дає під ознаки діяння, за яке КК передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п'ять років, наявність ризиків, які дають достатні підста- ви вважати що жоден із більш м'яких заходів не може запобігти цьому.

Строк тримання особи у приймальнику-розподільнику для дітей може бути продовжено ухвалою слідчого судді, суду ще на строк до тридцяти днів. Питання скасування чи продовження строку тримання особи у прий- мальнику-розподільнику для дітей вирішується в порядку, передбаченому для скасування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або продовження строку тримання під вартою відповідно.

За відсутності підстав для закриття кримінального провадження проку- рор затверджує складене слідчим або самостійно складає клопотання про застосування до неповнолітнього примусових заходів виховного характеру і надсилає його до суду.

Судовий розгляд здійснюється в судовому засіданні за участю прокуро- ра, законного представника, захисника та представників служби у справах дітей та кримінальної міліції у справах дітей, якщо вони з'явилися або були викликані в судове засідання. Судовий розгляд завершується постановлен- ням ухвали про застосування примусових заходів виховного характеру або про відмову в їх застосуванні.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.