Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Угол.процесс (учебник).doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
7.37 Mб
Скачать

Розгляд судом клопотання про виконання вироку іноземної держави

Відповідно до ст. 603 КПК клопотання Міністерства юстиції України про виконання вироку суду іноземної держави розглядається протягом од- ного місяця з дня його подачі судом першої інстанції, в межах територіа- льної юрисдикції якого знаходиться місце проживання чи останнє відоме місце проживання особи, засудженої вироком, або місце перебування май- на такої особи, а у разі їх відсутності - місце знаходження МЮ. Про дату судового засідання повідомляють особі, щодо якої ухвалено вирок, якщо така особа перебуває на території України. Така особа має право користу- ватися правовою допомогою захисника. Судовий розгляд здійснюється за участю прокурора.

При розгляді клопотання Міністерства юстиції України про виконання вироку суду іноземної держави суд встановлює, чи дотримані умови, пе- редбачені міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого

34 0

надана Верховною Радою України. При цьому суд не перевіряє фактичні обставини, встановлені вироком суду іноземної держави, та не вирішує питання щодо винуватості особи.

За результатами судового розгляду суд постановляє ухвалу:

1) про виконання вироку суду іноземної держави повністю або частко- во. При цьому суд визначає, яка частина покарання може бути виконана в Україні, керуючись положеннями КК, що передбачають кримінальну від- повідальність за злочин, у зв'язку з яким винесено вирок, та вирішує пи- тання про застосування запобіжного заходу до набрання ухвалою законної сили;

2) про відмову у виконанні вироку суду іноземної держави.

У разі необхідності проведення додаткової перевірки суд може поста- новити ухвалу про відкладення розгляду та отримання додаткових матеріа- лів. Період, протягом якого особа перебувала під вартою в Україні у зв'язку з розглядом запиту про виконання вироку суду іноземної держави, зараховується до загального строку відбування покарання.

У разі ухвалення рішення про виконання вироку суду іноземної держа- ви суд може одночасно ухвалити рішення про обрання запобіжного заходу стосовно особи. Копії ухвали суд надсилає Міністерству юстиції України та вручає особі, засудженій вироком суду іноземної держави, якщо така особа перебуває на території України.

Судове рішення стосовно виконання вироку суду іноземної держави може бути оскаржено в апеляційному порядку органом, що подав клопо- тання, особою, щодо якої вирішено відповідне питання, та прокурором. Ухвала про виконання вироку суду іноземної держави звертається до вико- нання згідно з законодавством України.

Міністерство юстиції України повідомляє запитуючій стороні про ре- зультати виконання вироку суду іноземної держави. Підставою для розгля- ду питання про передачу засудженої особи для відбування покарання є за- пит уповноваженого органу іноземної держави, звернення засудженого, його законного представника або близьких родичів чи членів сім'ї, а також інші обставини, передбачені законом України або міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.

Положення гл. 46 КПК можуть бути застосовані при вирішенні питання про передачу особи, до якої судом застосовано примусові заходи медич- ного характеру.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.