Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МРЗХ / zadacha_lex.doc
Скачиваний:
42
Добавлен:
06.06.2015
Размер:
2.03 Mб
Скачать

Варіант 10

 1. У 20%-ний розчин AgNO3масою 250 г занурили мідну платівку. Через деякий час платівку вилучили з розчину та визначили вміст іонів срібла в розчині, який виявився рівним 0,03 моль/л. Визначити кількість іонів міді, що перейшли до розчину.

 2. У 250 г 20%-ного розчину SnCl2занурили цинкову пластинку. Через деякий час маса пластинки збільшилась на 12,711 г. Визначити масову частку станум(ІІ) хлориду в розчині після реакції.

 3. Дана така послідовність перетворень:

Речовина Е містить 47,06% С, 6,54% Н і 46,40% Сl(за масою), причому в молекулі Е міститься лише один атом хлору. а) наведіть структурні формули речовин А – І і напишіть рівняння відповідних реакцій; б) напишіть структурні формули можливих ізомерів речовини Е і поясніть, чому за даних умов ізDутворюється саме ізомер Е; в) укажіть спосіб виявлення речовини Н; г) обчисліть масу 60%-ного (за масою) розчину нітратної (азотної) кислоти, необхідну для повного перетворення 5 моль речовини Н.

 1. Суміш оксидів Нітрогену(ІІ) і (IV) об’ємом 5,6 л (н.у.) змішали з 2 л кисню. Потім гази пропустили через розчин, що містив 30 г калій гідроксиду. Аналіз газу (0,5 л при н.у.), що пройшов через розчин, показав, що це кисень. Визначити склад вихідної газової суміші в об’ємних процентах і обчисліть масові частки речовин у розчині (кінцева маса розчину 1 кг).

Варіант 11

 1. У 200 г розчину аргентум нітрату (W=20%) помістили зразок міді масою 50,6 г. Через деякий час маса зразка збільшилась до 54,4 г. Визначити масову частку нітрату міді в утвореному розчині.

 2. Деталь із марганцю опустили в 300 г розчину станум(ІІ) сульфату (W=25%). Чкрез деякий час маса деталі збільшилась на 2,56 г. Визначити масову частку станум(ІІ) сульфату в розчині після реакції.

 3. При розкладі 24,5 г бертолетової солі без каталізатора виділилося 5,33 г кисню. Аналіз твердого залишку показав наявність у ньому двох речовин, одна з яких – калій хлорид – міститься в ньому в кількості 9,93 г. Виведіть математично формулу другого твердого продукту розкладу. Напишіть рівняння реакції.

 4. Густина за повітрям газу А, молекули якого складаються з атомів Гідрогену та атомів елементу X, дорівнює 4,41. Визначте елемент Х та густину газу А за воднем.

Варіант 12

 1. Зразок цинку масою 73 г помістили в розчин нікель(ІІ) сульфату масою 240 г. Через деякий час маса зразка стала рівною 71,8 г. Визначити масову частку цинк сульфату в розчині після реакції.

 2. У розчин купрум(ІІ) сульфату масою 248 г помістили порошок магнію масою 20 г. Через деякий час металічний осад зібрали і висушили. Його маса становила 28 г. Визначити масову частку магній сульфату в одержаному розчині.

 3. Сіль одновалентного металу масою 74,4 г нагріли в закритій посудині, при цьому одержали 26,8 мл безбарвної рідини з концентрацією речовини 11,2 моль/л. Визначити формулу солі, якщо відомо, що вона містить метал, водень, 25,8% сірки і 51,61% кисню.

 4. Монохлорпохідне деякого вуглеводню містить 46,4% хлору, а його монобромпохідне – 66,1% брому. Яку структуру може мати це монобромпохідне? Напишіть структурні формули всіх його можливих ізомерів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке МРЗХ