Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МРЗХ / zadacha_lex.doc
Скачиваний:
42
Добавлен:
06.06.2015
Размер:
2.03 Mб
Скачать

Варіант 22/8

  1. У природній воді водень знаходиться у вигляді нуклідів протію (Аr=1,008 а.о.м.) та дейтерію (Аr=2,014 а.о.м.). Після електролізу води середня молярна маса водню дорівнює 1,228 г/моль.

 1. Визначити нуклідний (ізотопний) склад водню (в мольних частках) у воді після електролізу.

 2. Обчислити масу дейтерію у 100 г такої води (Аr кисню = 16,0 а.о.м.). Визначити нуклідний (ізотопний) склад водню (в мольних частках) у воді після електролізу.

 3. Обчислити масу дейтерію у 100 г такої води (Аr кисню = 16,0 а.о.м.).

 1. Спалили 11,2 л (н.у.) пропан-бутанової суміші. Утворений вуглекислий газ пропустили через розчин їдкого натру, в результаті чого утворилося 1200 г 15,9%-ного розчину соди. Визначити об’ємний склад пропан-бутанової суміші.

 2. Сіль, що складається з чотирьох неметалів, може розпадатися з вибухом з утворенням чотирьох продуктів: два з них за звичайних умовах рідини, а два – гази. Причому, серед продуктів три простих і одна складна речовина. Установіть формулу солі, якщо відомо, що гази утворюються в об’ємному співвідношенні 2:1.

 3. Який об’єм підкисленого розчину калій перманганату з концентрацією 0,100 моль/л може знебарвити суміш калій сульфіту, натрій сульфіту і натрій гідрогенсульфату загальною масою 12,0 г (мольне співвідношення солей відповідно 1:3:2)?

Варіант 23/8

 1. Яку масу свинцю можна добути, здійснюючи електроліз водного розчину плюмбум(ІІ) нітрату масою 60 г? Масова частка солі в розчині дорівнює 15%. Який об’єм газу, виміряний за н.у., виділиться під час електролізу?

 2. При пропусканні через 8%-ний розчин брому 11,2 л (н.у.) суміші пропану, бутану та бутену-2, густина якої за гелієм дорівнює 12,9, прореагувало 400 г розчину брому. Визначити об’ємний склад (%) газової суміші.

 3. До складу солі входять чотири елементи: Нітроген – 24,6%, Карбон – 10,5%, Оксиген – 56,1% і ... Виведіть формулу солі, назвіть її. Напишіть рівняння реакцій, які підтверджують хімічні властивості даної солі.

 4. Для окиснення 2,17 г сульфіту, що утворений металом, який має в сполуках постійний ступінь окиснення +2, додали хлорну воду, що містить 1,42 л хлору. До отриманої суміші додали надлишок калій броміду, при цьому виділилося 1,60 г брому. Обчисліть масу осаду, що знаходиться в суміші.

Варіант 24/8

 1. Під час пропускання електричного струму крізь розчин купрум(ІІ) сульфату, у який занурені інертні електроди, в розчині утворилася кислота, на повну нейтралізацію якої витрачено розчин об’ємом 16 мл з масовою часткою гідроксиду калію 6% і густиною 1,05 г/мл. Яку масу міді добуто на катоді?

 2. Суміш метану та етилену із середньою молекулярною масою 22 піддали неповному гідруванню, після чого її густина за воднем становила 11,25. Знайдіть об’ємну частку етилену, що прореагував.

 3. Змішали дві тверді речовини і нагріли. Одним із продуктів реакцій була вода. Які це речовини, якщо відомо, що кожна з них при нагріванні в лабораторних умовах воду не виділяє?

 4. Суміш загальною масою 90,2 г солей магнію, утворених сульфатною, нітратною і хлоридною кислотами, обробили розчином барій хлориду об’ємом 1,00 л з концентрацією 0,200 моль/л. Маса осаду виявилася рівною 23,3 г. В отриманий після відділення осаду розчин додали надлишок розчину аргентум нітрату, у результаті чого утворилося 115 г осаду. Обчисліть масові частки солей у вихідній суміші.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в папке МРЗХ