Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод. посібник ТКД.docx
Скачиваний:
117
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
2.14 Mб
Скачать

Питання для контролю знань

  1. Визначте сутність управління охороною праці та системи управління охороною праці.

  2. Охарактеризуйте основні функції служби охорони праці.

  3. Охарактеризуйте основні завдання і функції служби охорони праці об'єднання підприємств.

  4. Охарактеризуйте основні завдання і функції служби охорони праці міністерства, державного комітету, концерну, корпорації та іншого об'єднання підприємств, створених за галузевим принципом.

  5. Охарактеризуйте основні завдання і функції служби охорони праці обласних, міських та районних органів державної виконавчої влади.

  6. Визначіть відповідальність працівників служби охорони праці.

  7. Охарактеризуйте планування та фінансування робіт з охорони праці.

  8. Визначіть звітність підприємств і організацій з питань охорони праці.

Теми наукових досліджень та доповідей

   1. Система управління охороною праці на підприємствах туристичної галузі та об'єктах торгівельного підприємництва.

   2. Основні завдання і функції служби охорони праці на підприємствах туристичної галузі та об'єктах торгівельного підприємництва.

   3. Основні завдання і функції служби охорони праці міністерства, державного комітету, концерну, корпорації та іншого об'єднання підприємств, створених у туристичній галузі.

   4. Планування та фінансування робіт з охорони праці на підприємствах туристичної галузі та об'єктах торгівельного підприємництва.

Тема 17. Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії. Гігієна праці та виробнича санітарія на об'єктах торгівельного підприємництва. Практичне заняття.

Інструкційна картка

до проведення семінарського заняття за темою 17

Мета заняття: ознайомитися з гігієною і виробничою санітарією як науками, фізіологічними особливостями різних видів діяльності, гігієнічною класифікацією праці, проведенням атестації робочих місць за умовами праці, вивчити основні державні документи санітарного законодавства, фактори виробничого середовища, санітарно-гігієнічні елементи виробничого середовища, основні положення ергономіки, освоїти методику розрахунку кратності повітрообміну при вентиляції приміщень і кількості повітря, необхідного для подачі загальнообмінної вентиляції та навчитися робити ергономічну оцінку робочого місця.

В результаті вивчення теми студенти повинні

 • знати: сутність гігієни і виробничої санітарії як науки, гігієнічну класифікацію праці, проведення атестації робочих місць за умовами праці, важливі документи санітарного законодавства, основні фактори виробничого середовища, нормативи параметрів мікроклімату виробничих приміщень, типи вентиляції, вібрації, шуму та їх вплив на організм та працездатність людини, гранично-допустимі концентрації шкідливих речовин у повітрі робочої зони, види виробничого освітлення, основні положення ергономіки;

 • вміти: розрахувати кількість повітря, необхідного для подачі загальнообмінної вентиляції з метою забезпечення оптимальних значень параметрів мікроклімату і кратність повітрообміну при вентиляції приміщень, зробити ергономічну оцінку робочого місця.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.