Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод. посібник ТКД.docx
Скачиваний:
122
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
2.14 Mб
Скачать

Тема 5. Середовище життєдіяльності людини.

Навколишнє середовище та середовище життєдіяльності людини. Класифікація середовища життєдіяльності, їх характеристика. Сутність поняття техногенної, соціальної та природної небезпеки за видами діяльності людини. Інтенсивність прояву небезпечних факторів залежно від виду середовища.

Взаємодія людини з біосферою в цілому та її компонентами зокрема. Якісні та кількісні параметри природного середовища, які визначають умови життєдіяльності людини. Ноосфера як наступний етап розвитку людства. Вклад В.І. Вернадського в розвиток науки про ноосферу.

Тема 6. Негативні електричні та електромагнітні фактори. Негативні фактори на об'єктах торгівельного підприємництва.

Класифікація негативних факторів середовища життєдіяльності та їх характеристика, гранично допустимий рівень негативного фактора. Класифікація негативних факторів виробничого середовища. Методи та технічні засоби визначення й оцінки рівня негативних факторів виробничого середовища. Негативні фактори на об'єктах торгівельного підприємництва.

Тема 7. Глобальні проблеми людства. Глобальні небезпеки туристичної індустрії.

Глобальні небезпеки. Роль міжнародних організацій у вирішенні глобальних проблем безпеки. Можливі шляхи підвищення глобальної безпеки.

Соціальні, екологічні та економічні глобальні проблеми. Поширення руйнівних ідей, гонка озброєнь. Важелі світової економічної війни, її негативні наслідки. Загальнопланетарна стратегія розвитку людства на Землі, узгоджена із законами Всесвіту. Забруднення атмосфери та гідросфери, руйнування і забруднення літосфери, енергетичне забруднення навколишнього середовища. Деградація біосфери. Наслідки руйнування та забруднення довкілля для людини. Шляхи подолання екологічної кризи. Економічні втрати від наслідків надзвичайних подій у світі. Глобальні небезпеки туристичної індустрії.

Тема 8. Безпека харчових продуктів. Безпека продуктів харчування на об'єктах торгівельного підприємництва.

Вплив харчування на життєдіяльність людини. Теорія харчування. Споживчі власти­вості та поєднання харчових продуктів.

Вимоги до якості та безпеки харчових продуктів, продовольчої сировини і супутніх матеріалів.

Шляхи надходження шкідливих речовин у харчові продукти. Утворення токсичних речовин у процесі приготування продуктів. Зберігання продуктів та їх обробка. Види та класифікація забруднювачів харчових продуктів.

Харчові добавки як можливі забруднювачі. Нітрати, нітрити, нітрозоаміни в продуктах, шляхи зменшення їх кількості.

Пестициди, їх токсичність. Період очікування. Наслідки забруднення харчових продуктів пестицидами. Стимулятори росту та інші хімічні речовини, що застосовуються в сільському господарстві.

Важкі метали у продуктах харчування. Токсична дія важких металів.

Радіонукліди у харчових продуктах. Харчування в умовах радіаційного забруднення.

Кількість токсичних речовин у продуктах харчування: фонові допустимі залишки, максимально допустимий рівень залишків у харчових продуктах. Методика зменшення кількості речовин-забруднювачів у харчових продуктах.

Державне регулювання належної якості та безпеки харчових продуктів та продо­вольчої сировини. Основні шляхи запобігання забруднення харчових продуктів.

Змістовий модуль 2. Цивільний захист.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.