Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод. посібник ТКД.docx
Скачиваний:
117
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
2.14 Mб
Скачать

XIV. Громадський контроль за охороною праці здійснюють:

 1. професійні спілки та їх об'єднання через свої виборні органи і представників (контролерів);

 2. вищі органи керівництва підприємствами (міністерства, Державні комітети, об’єднання підприємств та ін.);

 3. місцеві державні адміністрації та Ради народних депутатів через посадових осіб, відповідальних за охорону праці у певному регіоні;

 4. Держпромгірнагляд.

XV. Відомчий контроль за охороною праці здійснюють:

 1. Держпромгірнагляд;

 2. вищі органи керівництва підприємствами (міністерства, Державні комітети, об’єднання підприємств та ін. );

 3. місцеві державні адміністрації та Ради народних депутатів через посадових осіб, відповідальних за охорону праці у певному регіоні;

 4. професійні спілки та їх об'єднання через свої виборні органи і представників (контролерів).

XVI. Регіональний контроль за охороною праці здійснюють:

 1. місцеві державні адміністрації та Ради народних депутатів через посадових осіб, відповідальних за охорону праці у певному регіоні;

 2. професійні спілки та їх об'єднання через свої виборні органи і представників (контролерів);

 3. Держпромгірнагляд;

 4. вищі органи керівництва підприємствами (міністерства, Державні комітети, об’єднання підприємств та ін.).

XVII. Державний контроль за охороною праці здійснюють :

 1. вищі органи керівництва підприємствами (міністерства, Державні комітети, об’єднання підприємств та ін.).

 2. професійні спілки та їх об'єднання через свої виборні органи і представників (контролерів);

 3. Держпромгірнагляд;

 4. місцеві державні адміністрації та Ради народних депутатів через посадових осіб, відповідальних за охорону праці у певному регіоні.

XVIII. Який з перелічених аспектів описаний у розділі ІІ "Гарантії прав громадян на охорону праці" Закону України "Про охорону праці"?

 1. роботодавець зобов'язаний інформувати працівника про умови праці, виплачувати компенсацію за шкідливі умови праці, забезпечувати соціальне страхування від нещасних випадків і профзахворювань у Фонді соціального страхування від нещасних випадків;

 2. наводяться визначення понять: "охорона праці", "роботодавець", "працівник" та окреслюється дія цього Закону, який поширюється на всіх фізичних та юридичних осіб;

 3. про економічне стимулювання працівників за активну участь та ініціативу у запровадженні заходів щодо підвищення рівня безпеки праці, яке здійснюється згідно з колективним договором, угодою та законодавством;

 4. роботодавець обов'язково створює систему управління охороною праці на підприємстві і забезпечує її функціонування для досягнення встановлених нормативів і підвищення існуючого рівня охорони праці, наведені обов'язки працівників.

ХІХ. Який з перелічених аспектів описаний у розділі V "Нормативно-правові акти з охорони праці" Закону України "Про охорону праці"?

 1. наводяться визначення понять: "охорона праці", "роботодавець", "працівник" та окреслюється дія цього Закону, який поширюється на всіх фізичних та юридичних осіб;

 2. роботодавець зобов'язаний інформувати працівника про умови праці, виплачувати компенсацію за шкідливі умови праці, забезпечувати соціальне страхування від нещасних випадків і профзахворювань у Фонді соціального страхування від нещасних випадків;

 3. роботодавець обов'язково створює систему управління охороною праці на підприємстві і забезпечує її функціонування для досягнення встановлених нормативів і підвищення існуючого рівня охорони праці, наведені обов'язки працівників;

 4. про правила, норми, регламенти, положення, стандарти, інструкції та інші документи, обов'язкові для виконання.

ХХ. Який з перелічених аспектів описаний у розділі VІ "Державне управління охороною праці" Закону України "Про охорону праці"?

 1. за порушення законодавства про охорону праці передбачено штраф,максимальний розмір якого становить 5% місячного фонду заробітної плати юридичної чи фізичної особи, яка використовує найману працю. Кошти від штрафів зараховуються до Державного бюджету;

 2. визначає органи державного управління охороною праці та їх компетенцію - Кабінет Міністрів (забезпечує реалізацію державної політики в галузі охорони праці); спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади; Рада міністрів АР Крим, місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування;

 3. про економічне стимулювання працівників за активну участь та ініціативу у запровадженні заходів щодо підвищення рівня безпеки праці, яке здійснюється згідно з колективним договором, угодою та законодавством;

 4. про правила, норми, регламенти, положення, стандарти, інструкції та інші документи, обов'язкові для виконання.

ХХІ. Який з перелічених аспектів описаний у розділі VІІ "Державний нагляд і громадський контроль за охороною праці" Закону України "Про охорону праці"?

 1. роботодавець обов'язково створює систему управління охороною праці на підприємстві і забезпечує її функціонування для досягнення встановлених нормативів і підвищення існуючого рівня охорони праці, наведені обов'язки працівників;

 2. визначаються права і відповідальність, а також соціальний захист посадових осіб спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці;

 3. наводяться визначення понять: "охорона праці", "роботодавець", "працівник" та окреслюється дія цього Закону , який поширюється на всіх фізичних та юридичних осіб;

 4. правила відшкодування власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом шкоди, заподіяної працівнику ушкодженням здоров'я, пов'язаним із виконанням трудових обов'язків, положення про порядок накладання штрафів на підприємства, установи і організації за порушення нормативних актів про охорону праці та ін.

ХХІІ. Який з перелічених аспектів описаний у розділі ІХ "Прикінцеві положення" Закону України "Про охорону праці"?

 1. роботодавець зобов'язаний інформувати працівника про умови праці, виплачувати компенсацію за шкідливі умови праці, забезпечувати соціальне страхування від нещасних випадків і профзахворювань у Фонді соціального страхування від нещасних випадків;

 2. роботодавець обов'язково створює систему управління охороною праці на підприємстві і забезпечує її функціонування для досягнення встановлених нормативів і підвищення існуючого рівня охорони праці, наведені обов'язки працівників;

 3. правила відшкодування власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом шкоди, заподіяної працівнику ушкодженням здоров'я, пов'язаним із виконанням трудових обов'язків, положення про порядок накладання штрафів на підприємства, установи і організації за порушення нормативних актів про охорону праці та ін.;

 4. про економічне стимулювання працівників за активну участь та ініціативу у запровадженні заходів щодо підвищення рівня безпеки праці, яке здійснюється згідно з колективним договором, угодою та законодавством.

ХХІІІ. Колективний договір – це:

 1. документ, який містить основні положення з питань праці, укладається профспілковим комітетом підприємства від імені трудового колективу з роботодавцем;

 2. угода між працівником і роботодавцем, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з дотриманням внутрішнього трудового розпорядку та вимог безпеки, а роботодавець зобов'язується виплачувати працівнику заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством і угодою сторін;

 3. документ, який трактує вимоги до трудової діяльності громадян в Україні і регулює трудові відносини всіх працівників, сприяючи зростанню продуктивності праці і поліпшенню її якості, спрямований на охорону трудових прав працюючих;

 4. документ, в якому йдеться про економічне стимулювання працівників за активну участь та ініціативу у запровадженні заходів щодо підвищення рівня безпеки праці, яке здійснюється згідно з колективним договором, угодою та законодавством.

ХХІV. Які пільги надаються вагітним жінкам згідно з законом "Про охорону праці"?

 1. надається відпустка - 70 календарних днів до пологів і 56 після пологів, до 2-х років по догляду за дитиною з виплатою допомоги по соціальному страхуванню, до 3-х років без збереження заробітної плати. За медичним висновком (догляд дитини) відпустка може досягати 6 років;

 2. надається відпустка - 56 календарних днів до пологів і 70 після пологів, до 3-х років по догляду за дитиною з виплатою допомоги по соціальному страхуванню, до 3-х років без збереження заробітної плати. За медичним висновком (догляд дитини) відпустка може досягати 6 років;

 3. надається відпустка - 50 календарних днів до пологів і 50 після пологів, до 2-х років по догляду за дитиною з виплатою допомоги по соціальному страхуванню, до 6-х років без збереження заробітної плати. За медичним висновком (догляд дитини) відпустка може досягати 5 років;

 4. надається відпустка - 70 календарних днів до пологів і 56 після пологів, до 6-х років по догляду за дитиною з виплатою допомоги по соціальному страхуванню, до 6-х років без збереження заробітної плати.

ХХV. Коли був прийнятий Закон України "Про охорону праці"?

 1. 14 грудня 1992 р.;

 2. 14 жовтня 1992 р.;

 3. 21 листопада 2002 р.;

 4. 21 липня 2002 р.

ХХVІ. Коли був переглянутий і затверджений Президентом України в новій редакції Закон України "Про охорону праці"?

 1. 14 жовтня 1992 р;

 2. 21 липня 2002 р;

 3. 14 грудня 1992 р;

 4. 21 листопада 2002 р.

ХХVІІ. Хто очолює Національну раду з питань безпеки життєдіяльності населення?

 1. президент України;

 2. органи місцевого самоврядування;

 3. віце-прем’єр-міністр України;

 4. прем’єр-міністр України.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.