Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод. посібник ТКД.docx
Скачиваний:
117
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
2.14 Mб
Скачать

Теми наукових досліджень та доповідей

 1. Екологічна безпека продуктів харчування

 2. Пестициди та їх вплив на безпечність продуктів харчування.

 3. Нітрати та нітрити, їх вплив на здоров'я людини.

 4. Харчові добавки, їх роль в технології харчування та вплив на організм людини.

 5. Генетично-модифіковані продукти в харчуванні сьогодення.

Заняття 9

Тема 9. Цивільний захист України – основа безпеки у надзвичайних ситуаціях. Семінарське заняття.

Інструкційна картка

до проведення семінарського заняття за темою 9

Мета заняття: ознайомитися із значенням цивільного захисту та його завданнями, системою цивільного захисту, Єдиною державною системою запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру, її структурою та завданнями.

Після проведення семінарського заняття студенти повинні знати:

 • сутність цивільного захисту та його завдання;

 • що таке надзвичайні ситуації та їх класифікацію;

 • систему цивільного захисту;

 • сутність Єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру, її структуру та завдання;

 • сили і засоби Єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру;

 • що таке надзвичайний стан, правила його введення та режим діяльності державних органів у ньому;

 • основні завдання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки під час надзвичайних ситуацій (ТББ та НС).

Питання для контролю знань

  1. Дайте визначення надзвичайній ситуації та цивільному захисту, охарактеризуйте їх.

  2. Визначте основні завдання цивільного захисту.

  3. Охарактеризуйте систему цивільного захисту.

  4. Визначте органи управління цивільним захистом.

  5. Поясніть сутність Єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру (ЄДСЗР).

  6. Визначте основну мету і завдання Єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру.

  7. Охарактеризуйте сили і засоби ЄДСЗР.

  8. Охарактеризуйте рівні і режими функціонування ЄДСЗР.

  9. Охарактеризуйте надзвичайний стан, правила його введення та режим діяльності державних органів у ньому.

  10. Визначіть сутність та основні завдання Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки під час надзвичайних ситуацій (ТББ та НС).

Теми наукових досліджень та доповідей

   1. Основні положення концепції цивільного захисту України.

   2. Структура цивільного захисту України.

   3. Основні положення Закону України "Про правові засади цивільного захисту".

   4. Структура, роль та завдання Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

   5. Структура, роль та завдання Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки під час надзвичайних ситуацій.

Заняття 10

Тема 10. Прилади радіаційної, хімічної розвідки, контролю радіоактивного забруднення й опромінення та хімічного зараження продуктів і води. Семінарське заняття.

Інструкційна картка

до проведення семінарського заняття за темою 10

Мета заняття: ознайомитися із видами іонізуючого випромінювання та їх характеристикою, видами доз опромінення та одиницями вимірювання, біологічною дією випромінювання на організм людини, приладами радіаційної, хімічної розвідки, контролю радіоактивного забруднення й опромінення та хімічного зараження продуктів і води.

Після проведення семінарського заняття студенти повинні знати:

 • сутність іонізуючого випромінювання, його класифікацію та характеристику;

 • види доз опромінення та одиниці їх вимірювання;

 • біологічну дію випромінювання на організм людини;

 • прилади радіаційного вимірювання, їх класифікацію та принцип дії;

 • прилади хімічної розвідки та принцип їх дії.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.