Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод. посібник ТКД.docx
Скачиваний:
117
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
2.14 Mб
Скачать

4. Методичні рекомендації до виконання практичних та семінарських завдань

    1. Загальні положення

Методичні рекомендації до проведення практичних та семінарських занять призначені для студентів денної і заочної форм навчання напряму підготовки 6.030510 "Товарознавство та торгівельне підприємництво", які вивчають дисципліну "Безпека життєдіяльності, охорона праці (основи охорони праці)". Методичні рекомендації розроблено відповідно до робочої та навчальної програм дисципліни.

Кожна інструкційна картка до проведення практичного та семінарського заняття містить вимоги до знань та умінь студентів після виконання роботи, набір завдань різної складності для їх розв’язування студентами на занятті, методичні рекомендації щодо їх виконання та оформлення, питання для контролю знань. Методичні рекомендації до проведення практичних та семінарських занять сприятимуть покращенню засвоєння теоретичного матеріалу студентами.

    1. Зміст практичних та семінарських занять

Заняття 1

Тема 1. Наукові основи безпеки життєдіяльності. Концепція ризику. Практичне заняття. Інструкційна картка до проведення практичного заняття за темою 1

Мета заняття: ознайомитися з актуальністю вивчення дисципліни "Безпека життєдіяльності", визначити першорядні завдання України у галузі безпеки життєдіяльності та основні завдання науки про безпеку людини, визначити мету та основні завдання дисципліни, сформулювати основні поняття і визначення безпеки життєдіяльності, визначити проблеми, принципи і способи її забезпечення, навчитися класифікувати небезпеки та вражаючі фактори, вивчити способи оцінки ризику небезпеки, типи ризиків, ознайомитися з методами аналізу небезпек і управління ризиком.

Після проведення практичного заняття студенти повинні

  • знати: актуальність вивчення дисципліни "Безпека життєдіяльності", першорядні завдання України у галузі безпеки життєдіяльності, основні завдання науки про безпеку людини, основні поняття і визначення безпеки життєдіяльності, проблеми, принципи і способи забезпечення безпеки життєдіяльності, класифікацію небезпек та вражаючих факторів, визначення ризику та його типи, концепцію прийнятного ризику, методи аналізу небезпек та шляхи управління ризиком.

  • вміти: встановлювати взаємозв'язок між джерелом небезпеки, небезпечною ситуацією та вражаючим фактором, розрахувати ризик і провести оцінку ризику небезпеки, визначити прийнятний ризик, вміти провести аналіз небезпек і визначити шляхи управління ризиком.

Завдання для виконання роботи

Завдання 1. Визначте структуру наук про безпеку, охарактеризуйте генеалогічне дерево наук, що займаються питаннями безпеки життєдіяльності.

Завдання 2. Дайте характеристику небезпекам. Проведіть їх класифікацію у вигляді таблиці 1.1

Таблиця 1.1

Характеристика небезпек

Види небезпек

Характеристика небезпек

1

2

Завдання 3. Користуючись визначеннями категорій серйозності небезпеки та рівнів ймовірності небезпеки (табл. 3.1 і 3.2 розділу 3) класифікуйте три небезпеки (згідно наданим викладачем варіантами, які наведені в табл. 3 розділу 3).

Завдання 4. За допомогою матриці оцінки ризику (табл. 3.3 розділу 3) класифікуйте і оцініть ризик цих небезпек за ступенем припустимості.

Завдання 5. Заплануйте заходи щодо зменшення ризику реалізації конкретної небезпеки.

Таблиця 1.2

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.