Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод. посібник ТКД.docx
Скачиваний:
122
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
2.14 Mб
Скачать

V. Трудовий договір – це:

1) документ, який трактує вимоги до трудової діяльності громадян в Україні і регулює трудові відносини всіх працівників, сприяючи зростанню продуктивності праці і поліпшенню її якості, спрямований на охорону трудових прав працюючих;

2) офіційний документ компетентного органу державної влади, яким встановлюють загальнообов'язкові правила (норми);

3) угода між працівником і роботодавцем, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з дотриманням внутрішнього трудового розпорядку та вимог безпеки, а роботодавець зобов'язується виплачувати працівнику заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством і угодою сторін;

4) документ, який містить основні положення з питань праці, укладається профспілковим комітетом підприємства від імені трудового колективу з роботодавцем.

VI. Нормативно-правовий акт – це:

1) офіційний документ компетентного органу державної влади, яким встановлюють загальнообов'язкові правила (норми);

2) документ, який трактує вимоги до трудової діяльності громадян в Україні і регулює трудові відносини всіх працівників, сприяючи зростанню продуктивності праці і поліпшенню її якості, спрямований на охорону трудових прав працюючих;

3) банк даних, який складається і ведеться з метою забезпечення єдиного обліку та формування відповідного інформаційного фонду цих актів;

4) угода між працівником і роботодавцем, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з дотриманням внутрішнього трудового розпорядку та вимог безпеки, а роботодавець зобов'язується виплачувати працівнику заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством і угодою сторін.

VII. Реєстр нпаоп – це:

1) банк даних, який складається і ведеться з метою забезпечення єдиного обліку та формування відповідного інформаційного фонду цих актів;

2) угода між працівником і роботодавцем, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з дотриманням внутрішнього трудового розпорядку та вимог безпеки, а роботодавець зобов'язується виплачувати працівнику заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством і угодою сторін ;

3) документ, який трактує вимоги до трудової діяльності громадян в Україні і регулює трудові відносини всіх працівників, сприяючи зростанню продуктивності праці і поліпшенню її якості, спрямований на охорону трудових прав працюючих.

4) офіційний документ компетентного органу державної влади, яким встановлюють загальнообов'язкові правила (норми).

VIII. Кодекс законів про працю України – це:

1) угода між працівником і роботодавцем, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з дотриманням внутрішнього трудового розпорядку та вимог безпеки, а роботодавець зобов'язується виплачувати працівнику заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством і угодою сторін;

2) документ, в якому йдеться про економічне стимулювання працівників за активну участь та ініціативу у запровадженні заходів щодо підвищення рівня безпеки праці, яке здійснюється згідно з колективним договором, угодою та законодавством;

3) документ, який містить основні положення з питань праці, укладається профспілковим комітетом підприємства від імені трудового колективу з роботодавцем;

4) документ, який трактує вимоги до трудової діяльності громадян в Україні і регулює трудові відносини всіх працівників, сприяючи зростанню продуктивності праці і поліпшенню її якості, спрямований на охорону трудових прав працюючих.

ІХ. Згідно з Законом "Про загальнообов'язкове соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" працівники, а в окремих випадках і члени їх сімей, НЕ забезпечуються в порядку державного соціального страхування такими типом допомоги, як:

1) допомогою по тимчасовій непрацездатності, вагітності, пологах і догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;

2) допомогою по тимчасовій непрацездатності, вагітності, пологах і догляду за дитиною до досягнення нею п’ятирічного віку;

3) пенсіями по старості, по інвалідності, в разі втрати годувальника, пенсіями за вислугу років для деяких категорій працівників;

4) допомогою з нагоди народження дитини, допомогою на поховання.

Х. Діючі стандарти ССБТ мають шифр системи (12) і поділяються на 5 груп, яким надано відповідний шифр (шифр підсистеми). Який шифр надано групі "Організаційно-методичні стандарти"?

1) 2;

2) 4;

3) 0;

4) 1;

ХІ. Діючі стандарти ССБТ мають шифр системи (12) і поділяються на 5 груп, яким надано відповідний шифр (шифр підсистеми). Який шифр надано групі "Стандарти вимог і норм за видами небезпечних і шкідливих виробничих чинників"?

1) 3;

2) 2;

3) 1;

4) 0.

ХІІ. Діючі стандарти ССБТ мають шифр системи (12) і поділяються на 5 груп, яким надано відповідний шифр (шифр підсистеми). Який шифр надано групі "Стандарти вимог до засобів захисту працюючих"?

1) 3;

2) 2;

3) 1;

4) 4.

ХІІІ. Державні інспектори або контролери органів державного нагляду мають право:

1) видавати керівникам підприємств, керівним посадовим особам міністерств, комітетів, об'єднань підприємств та ін., відповідальним за охорону праці працівникам держадміністрацій обов'язкові для виконання приписи (розпорядження) про виявлені порушення і недоліки в галузі охорони праці і про строки їх усунення;

2) відвідувати в будь-який час підприємства, що контролюються, перевіряти стан охорони праці, знайомитися з документацією та отримувати інформацію і пояснення роботодавця з питань, що перевіряються тощо;

3) призупиняти роботу підприємства або об'єкта, де виявлені небезпечні для життя та здоров'я працюючих порушення норм і правил охорони праці;

4) мають право на всі вище перелічені аспекти.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.