Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод. посібник ТКД.docx
Скачиваний:
117
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
2.14 Mб
Скачать

Теми семінарських занять

з/п

Назва теми

Кількість

годин

Д

З

2

Тема 4. Невідкладна допомога при нещасних випадках.

1

-

3

Тема 5. Середовище життєдіяльності людини.

1

-

4

Тема 7. Глобальні проблеми людства. Глобальні небезпеки туристичної індустрії.

1

-

5

Тема 8. Безпека харчових продуктів. Безпека продуктів харчування на об'єктах торгівельного підприємництва.

1

5

Тема 9. Цивільна оборона України – основа безпеки у надзвичайних ситуаціях.

1

-

6

Тема 10. Прилади радіаційної, хімічної розвідки, контролю радіоактивного забруднення і опромінення та хімічного зараження продуктів і води.

1

-

7

Тема 15. Законодавча та нормативна база України про охорону праці.

1

-

8

Тема 16. Державне управління охороною праці та організація охорони праці на об'єктах туристичної галузі та торгівельного підприємництва.

2

-

9

Тема 18. Основи техніки безпеки. Загальні вимоги безпеки до технологічного обладнання при експлуатації процесів на об'єктах торгівельного підприємництва.

1

-

Разом

10

-

Таблиця 2.4

Теми практичних занять

з/п

Назва теми

Кількість

годин

Д

З

1

Тема 1. Наукові основи безпеки життєдіяльності. Концепція ризику. Методи визначення ризику у сфері туризму.

2

-

2

Тема 2. Фізіологічні та психологічні критерії безпеки людини.

2

-

3

Тема 3. Основи валеології. Забезпечення здоров'я людини у туризмі.

1

4

Тема 6. Негативні електричні та електромагнітні фактори. Негативні фактори на об'єктах торгівельного підприємництва.

1

-

5

Тема 11. Надзвичайні ситуації та ліквідація їх наслідків. Надзвичайні ситуації у туризмі.

1

-

6

Тема 12. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій.

1

-

7

Тема 13. Оцінка обстановки у надзвичайних ситуаціях.

1

1

8

Тема 14. Підвищення стійкості роботи на об'єктах торгівельного підприємництва.

1

-

9

Тема 17. Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії. Гігієна праці та виробнича санітарія на об'єктах торгівельного підприємництва.

2

1

10

Тема 19. Електро- і пожежобезпека при експлуатації об'єктів торгівельного підприємництва.

2

Разом

14

2

Таблиця 2.5

Теми самостійних робіт

з/п

Назва теми

Кількість

годин

Д

З

1

Тема 1. Проблеми безпеки життєдіяльності у світлі міжнародних організацій. Системи забезпечення безпеки життєдіяльності у звичайних умовах та надзвичайних ситуаціях. Методи визначення ризику.

4

4

2

Тема 2. Оцінка небезпечних факторів середовища за допомогою аналізаторів людини. Закон Вебера-Фехнера. Нервові процеси та їх динаміка, латентний період, моторний період. Небезпечні фактори та закон Вебера-Фехнера у туризмі.

4

6

3

Тема 3. Здоров'я людини як медико-біологічна та соціальна категорія. Фактори ризику, групи ризику. Профілактика фізіологічних та психоневрологічних порушень. Методи оздоровлення. Здоров'я родини.

2

4

4

Тема 4. Візуальна діагностика стану потерпілого. Порядок проведення реанімаційних заходів. Перша медична допомога при нещасних випадках.

2

4

5

Тема 5. Небезпеки, їх класифікація та характеристика.

2

4

6

Тема 6. Класифікація негативних факторів виробничого середовища. Методи та технічні засоби визначення і оцінки рівня негативних факторів на об'єктах торгівельного підприємництва.

2

5

7

Тема 7. Роль міжнародних організацій у вирішенні глобальних проблем безпеки. Важелі світової економічної війни, її негативні наслідки. Деградація біосфери. Шляхи подолання екологічної кризи. Економічні втрати від наслідків надзвичайних подій у світі.

3

5

8

Тема 8. Вплив харчування на життєдіяльність людини. Види та класифікація забруднювачів харчових продуктів Методика зменшення кількості речовин-забруднювачів. Вимоги до якості та безпеки харчових продуктів, продовольчої сировини та супутніх матеріалів у туристичній галузі.

3

6

9

Тема 9. Загальні принципи організації структури цивільної оборони України. Завдання цивільної оборони України згідно з Положенням міжнародного права з питань захисту людей, Женевською конвенцією та Додатковими протоколами до неї. Поточні документи, що стосуються цивільної оборони.

2

5

10

Тема 10. Використання приладів, інструкцій для встановлення виду і ступеню забруднення радіоактивними речовинами, зараження отруйними речовинами і сильнодіючими отруйними речовинами.

2

5

11

Тема 11. Типові моделі небезпечних ситуацій. Ідентифікація надзвичайних ситуацій та можливих джерел їх виникнення. Радіаційно-, хімічно-, пожежо- та вибухонебезпечні об'єкти. Запобігання виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідація їх наслідків на об'єктах торгівельного підприємництва.

3

5

12

Тема 12. Основні заходи і засоби захисту населення і територій у випадку надзвичайних ситуацій. Інформація та оповіщення. Організація та планування евакуаційних заходів у випадку надзвичайних ситуацій на об'єктах торгівельного підприємництва.

2

5

13

Тема 13. Методика оцінки радіаційної, хімічної, пожежної та інженерної обстановки. Вимоги інструкцій щодо введення встановлених видів документації з радіаційного та хімічного контролю.

2

6

14

Тема 14. Методика оцінки стійкості на об'єктах торгівельного підприємництва до вражаючих факторів стихійних лих, виробничих аварій, пожеж і застосування зброї. Методика розробки комплексу запобіжних економічних, організаційних, інженерно-спеціальних та інших заходів для забезпечення стійкості роботи на об'єктах торгівельного підприємництва.

3

6

15

Тема 15. Основні законодавчі та нормативні акти про охорону праці, їх зміст та основні положення.

3

5

16

Тема 16. Розслідування та облік нещасних випадків, аварій та професійних захворювань на виробництвах, аналіз причин їх виникнення. Державне страхування громадян від нещасного випадку у туристичній індустрії.

4

5

17

Тема 17. Класифікація негативних факторів виробничого середовища. Методи та технічні засоби визначення і оцінки рівня негативних факторів виробничого середовища. Заходи нормалізації параметрів мікроклімату у приміщеннях торгівельного підприємництва.

4

6

18

Тема 18. Організаційні заходи щодо забезпечення безпечних умов праці у туристичних комплексах та об'єктах торгівельного підприємництва. Відповідальність за недотримання правил техніки безпеки.

3

5

19

Тема 19. Забезпечення електробезпеки на об'єктах торгівельного підприємництва. Основні нормативні документи в галузі пожежної безпеки. Характеристика пожежовибухонебезпечності об'єкта. Сучасні системи захисту та попередження пожеж на об'єктах торгівельного підприємництва.

4

7

Розподіл балів, які присвоюється студентам, наведено в табл. 2.6, 2.7.

Таблиця 2.6

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.