Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод. посібник ТКД.docx
Скачиваний:
117
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
2.14 Mб
Скачать

Тема 15. Законодавча та нормативна база України про охорону праці.

Законодавчі акти охорони праці. Правове поле. Основні положення законодавства про охорону праці.

Державні галузеві та міжгалузеві нормативні акти про охорону праці. Види відповідальності за порушення законодавства з охорони праці.

Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці. Використання світового досвіду з організації роботи щодо поліпшення умов та безпеки праці.

Тема 16. Державне управління охороною праці та організація охорони праці на об'єктах туристичної галузі та торгівельного підприємництва.

Органи державного управління охороною праці. Державний нагляд за охороною праці. Адміністративно-громадський контроль за дотриманням законодавства про охорону праці.

Місце і значення СУОП в системі управління та функціонування підприємств туристичної галузі та торгівельного підприємництва. Основні завдання управління охороною праці, обов'язки роботодавця, організація служби охорони праці на об'єктах туристичної галузі та торгівельного підприємництва.

Профілактика травматизму та професійної захворюваності на об'єктах торгівельного підприємництва. Методологія інструктажів з охорони праці. Пільги та компенсації за роботу в несприятливих умовах. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування громадян від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання.

Закон України "Про охорону праці" щодо розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві. Порядок розслідування. Документообіг СУОП на виробництві. Матеріальне відшкодування збитків потерпілим.

Тема 17. Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії. Гігієна праці та виробнича санітарія на об'єктах торгівельного підприємництва.

Роль центральної нервової системи в трудовій діяльності. Розумова і фізична діяльність. Працездатність, втома, продуктивність праці.

Мікроклімат робочої зони, нормування та контроль параметрів мікроклімату. Санітарно-гігієнічне нормування забруднення виробничого повітряного середовища, гранично-допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин у повітрі робочої зони.

Вентиляція, кондиціювання, системи опалення на об'єктах торгівельного підприємництва. Виробниче освітлення. Основні поняття та гігієнічні вимоги до виробничого освітлення. Нормування природного освітлення. Освітлення на об'єктах туристичної галузі і торгівельного підприємництва.

Тема 18. Основи техніки безпеки. Загальні вимоги безпеки до технологічного обладнання при експлуатації процесів на об'єктах торгівельного підприємництва.

Основні вимоги безпеки до конструкції технологічного обладнання, організації робочих місць, систем управління, захисних і сигнальних пристроїв. Стандартизація та сертифікація технологічного обладнання об'єктів торгівельного підприємництва.

Безпека вантажо-розвантажувальних робіт, експлуатації підйомно-транспортного устаткування, ліфтового господарства, котельних установок.

Тема 19. Електро- і пожежобезпека при експлуатації об'єктів торгівельного підприємництва.

Правила безпечної експлуатації електроустановок. Технічні заходи, що створюють безпечні умови виконання робіт. Вимоги до персоналу, обслуговуючого електроустановки. Методи та засоби захисту від ураження електричним струмом. Надання першої медичної допомоги при ураженні електричним струмом.

Основні причини пожеж. Види горіння і способи його припинення. Пожежонебезпечні властивості матеріалів і речовин у готельно-ресторанних комплексах. Способи і засоби гасіння пожежі. Вогнегасні речовини. Первинні засоби гасіння пожеж.

Системи попередження пожеж та пожежного захисту в готельно-ресторанних комплексах. Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна сигналізація. Дії персоналу під час виникнення пожежі. Евакуація людей з приміщень. Державний пожежний нагляд.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.