Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод. посібник ТКД.docx
Скачиваний:
122
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
2.14 Mб
Скачать

Надзвичайні ситуації природного характеру в туризмі, причини їх виникнення та порядок ліквідації наслідків

п/п

НС природного характеру

Причини виникнення

Порядок ліквідації

Контрольні питання

   1. Дайте визначення надзвичайним ситуаціям та визначте їх класифікацію.

   2. Охарактеризуйте причини виникнення надзвичайних ситуацій.

   3. Охарактеризуйте порядок ліквідації надзвичайних ситуацій.

  1. Визначіть сутність ЄДСЗР та її основні функції.

  2. Охарактеризуйте режими діяльності ЄДСЗР та функції в них.

  3. Охарактеризуйте сили та засоби ЄДСЗР.

  4. Визначте надзвичайні ситуації в туризмі, причини їх виникнення та порядок ліквідації.

Заняття 12

Тема 12. Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій. Практичне заняття. Інструкційна картка до проведення практичного заняття за темою 12

Мета заняття: ознайомитися з принципами та заходами захисту в умовах надзвичайної ситуації, захисними спорудами цивільного захисту, засобами індивідуального захисту, силами та засобами захисту населення і територій від НС техногенного та природного характеру, табельними засобами для першої медичної допомоги, розробити план і скласти схему евакуації для об'єкту торгівельного підприємництва.

В результаті вивчення теми студенти повинні

 • знати: принципи та заходи захисту в умовах надзвичайної ситуації, захисні споруди цивільного захисту, засоби індивідуального захисту, засоби захисту людини від небезпечних факторів у надзвичайних ситуаціях мирного та воєнного часів, прийоми та способи проведення рятувальних робіт, порядок проведення реанімаційних заходів;

 • вміти: організувати ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій, проводити рятувальні роботи, реанімаційні заходи, розробити план і скласти схему евакуації для об'єкта господарювання.

Завдання для виконання роботи

Завдання 1. Розробити план організації і проведення евакуації працівників торгівельного комплексу у випадку виникнення надзвичайної ситуації (інструкцію про порядок дій у випадку НС) користуючись прикладом.

План евакуації під час аварії - документ, у якому вказані евакуа­ційні шляхи й виходи, встановлені правила поведінки людей, а також порядок і послідовність дій персоналу, який обслуговує об'єкт на випадок аварії. При розробці плану евакуації працівників із приміщення особливу увагу приділяють шляхам евакуації. У випадку аварії еваку­аційні шляхи повинні забезпечувати безпечну евакуацію всіх людей, які знаходяться в приміщенні, через евакуаційні виходи.

Виходи є евакуаційними, якщо вони ведуть з приміщень першого поверху назовні безпосередньо або через коридор, вестибюль, сходову клітку; будь-якого поверху, крім першого, до коридору, який веде до сходової клітки; сусіднього приміщення на тому ж поверсі, яке забез­печене евакуаційними виходами. Евакуаційних виходів із будівлі кож­ного поверху повинно бути не менше двох. Ширина шляхів евакуації повинна бути не менше 1 м, дверей — 0,8 м. Встановлення гвинтових сходів, підйомних дверей, воріт, а також дверей, що обертаються, тур­нікетів на шляхах евакуації не дозволяється. Двері на шляху евакуації повинні відчинятися у напрямку виходу із будинку. Зовнішні евакуа­ційні двері не повинні мати засобів, які можуть бути відчинені ззовні без ключа.

Зміст плану евакуації. Він включає в себе заходи, які забезпечують своєчасне оповіщення про НС; вивід всіх людей з приміщення найкоротшими та безпечними шляхами; спокій та порядок при русі; по­рядок та послідовність евакуації майна. План евакуації називають ще інструкцією про порядок дій у випадку НС.

Приклад.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.