Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод. посібник ТКД.docx
Скачиваний:
122
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
2.14 Mб
Скачать

4. Зміст завдань для самостійної роботи до теми 4 "Невідкладна допомога при нещасних випадках".

1. Сутність першої медичної допомоги та її види.

2. Класифікація травм, їх ознаки та надання першої допомоги.

3. Дайте характеристику кровотечам та визначіть надання першої долікарняної допомоги.

4. Опіки та обмороження, їх характеристика та надання першої допомоги.

5. Перша медична допомога при отруєннях.

6. Наслідки виниклих травм, їх характеристика та надання першої допомоги.

7. Перша допомога при утопленні.

8. Транспортування потерпілих.

9. Аптечка перщої медичної допомоги.

5. Зміст завдань для самостійної роботи до теми 5 "Середовище життєдіяльності людини".

  1. Визначте письмово поняття "життєве середовище" і поясніть сутність природного, соціально-політичного, техногенного середовищ та взаємозв'язок між ними.

  2. Охаракктеризуйте взаємодію людини з біосферою в цілому та її компонентами зокрема.

  3. Визначте якісні та кількісні параметри природного середовища, які визначають умови життєдіяльності людини.

  4. Ноосфера як наступний етап розвитку людства. Вклад В.І. Вернадського в розвиток науки про ноосферу.

  5. Проаналізуйте урбанізацію та її вплив на навколишнє середовище.

6. Зміст завдань для самостійної роботи до теми 6"Негативні електричні та електромагнітні фактори. Негативні фактори на об'єктах торгівельного підприємництва".

  1. Характеристика йонізуючого випромінювання, його класифікація та дія на організм людини. Йонізуюче випромінювання на об'єктах туристичної галузі. Шляхи запобігання опромінення. Результати оформіть в таблиці.

  2. Охарактеризуйте електромагнітне випромінювання та його дію на організм людини. Електромагнітне випромінювання на об'єктах туристичної галузі та методи захисту. Результати оформіть в таблиці.

  3. Визначте негативні електричні фактори на об'єктах туристичної галузі, їх вплив на організм людини, шляхи запобігання та методи захисту. Результати оформіть в таблиці.

  4. Методи та технічні засоби визначення й оцінки рівня негативних факторів виробничого середовища.

7. Зміст завдань для самостійної роботи до теми 7 "Глобальні проблеми людства. Глобальні небезпеки туристичної індустрії".

1. Роль міжнародних організацій у вирішенні глобальних проблем безпеки. Можливі шляхи підвищення глобальної безпеки.

2. Важелі світової економічної війни, її негативні наслідки. Загальнопланетарна стратегія розвитку людства на Землі, узгоджена із законами Всесвіту.

3. Охарактеризуйте вплив людини на навколишнє середовище і визначте джерела забруднення атмосфери, гідросфери та літосфери.

4. Проаналізуйте шляхи забруднення та запропонуйте методи збереження навколишнього природного середовища в результаті діяльності об'єктів туристичної галузі.

5. Визначте та охарактеризуйте глобальні небезпеки туристичної індустрії. Результати оформіть в таблиці.

8. Зміст завдань для самостійної роботи до теми 8 "Безпека харчових продуктів. Безпека продуктів харчування на об'єктах торгівельного підприємництва".

1. Дайте письмове визначення безпечного харчування.

2. Проаналізуйте джерела забруднення харчових продуктів.

3. Зробіть класифікацію і дайте характеристику забруднювачам харчових продуктів.

4. Охарактеризуйте харчові добавки і проаналізуйте їх використання.

5. Визначте письмово радіозахисне харчування.

6. Дайте характеристику генно-модифікованим продуктам і проаналізуйте їх використання у харчуванні людини.

7. Визначте загальні правила безпечного харчування у підприємствах ресторанного господарства.

8. Охарактеризуйте державне регулювання належної якості та безпеки харчових продуктів.

9. Визначте безпеку продуктів харчування на об'єктах торгівельного підприємництва.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.