Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод. посібник ТКД.docx
Скачиваний:
122
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
2.14 Mб
Скачать

XV. Спосіб підвищення стійкості систем електропостачання об’єкта:

 1. створення дублюючих джерел електроенергії, газу, води і пари шляхом прокладання декількох електро-, газо-, водо- і паропостачальних комунікацій та подальшого їх закільцювання;

 2. підвищення стій­кості може бути досягнуто застосуванням для несучих конструкцій високоміцних і легких матеріалів (легованих сталей, алюмінієвих сплавів);

 3. продовження виробництва при виході з ладу окремих верстатів, ліній і навіть окремих цехів за рахунок переве­дення виробництва в інші цехи;

 4. підключити його до декількох джерел живлення, віддалених одне від одного на відстань, що виключає можливість їх одночасного ураження одним ядерним вибухом.

XVI. Спосіб підвищення стійкості водопостачання об'єкта:

 1. підключити постачання від декількох систем чи від двох-трьох незалежних джерел, віддалених одне від одного на безпечну відстань;

 2. підключити його до декількох джерел постачання, віддалених одне від одного на відстань, що виключає можливість їх одночасного ураження одним ядерним вибухом;

 3. підвищення стій­кості може бути досягнуто застосуванням для несучих конструкцій високоміцних і легких матеріалів (легованих сталей, алюмінієвих сплавів);

 4. створення дублюючих джерел електроенергії, газу, води і пари шляхом прокладання декількох електро-, газо-, водо- і паропостачальних комунікацій та подальшого їх закільцювання.

XVII. Спосіб стійкого і надійного постачання підприємств газом:

 1. підключити постачання від декількох систем чи від двох-трьох незалежних джерел, віддалених одне від одного на безпечну відстань;

 2. не­обхідно передбачити його подачу в газові мережі об'єктів від газорегуляторних пунктів, а на випадок ви­ходу з ладу останніх влаштовувати обвідні лінії — байпаси;

 3. підвищення стій­кості може бути досягнуто застосуванням для несучих конструкцій високоміцних і легких матеріалів (легованих сталей, алюмінієвих сплавів);

 4. створення дублюючих джерел електроенергії, газу, води і пари шляхом прокладання декількох електро-, газо-, водо- і паропостачальних комунікацій та подальшого їх закільцювання.

XVIII. Підвищення стійкості систем теплопостачання:

 1. підвищення стій­кості може бути досягнуто застосуванням для несучих конструкцій високоміцних і легких матеріалів (легованих сталей, алюмінієвих сплавів);

 2. підключити постачання від декількох систем чи від двох-трьох незалежних джерел, віддалених одне від одного на безпечну відстань;

 3. досягається за­хистом джерел тепла і заглибленням комунікацій у ґрунт;

 4. створення дублюючих джерел електроенергії, газу, води і пари шляхом прокладання декількох електро-, газо-, водо- і паропостачальних комунікацій та подальшого їх закільцювання.

ХІХ. Спосіб підвищення стійкості системи каналізації:

 1. повинен бути передбачений перехід на ручне уп­равління процесом у цілому чи окремими його ділянками;

 2. досягається за­хистом і заглибленням комунікацій у ґрунт;

 3. на об'єкті обладнують не менше двох виводів з підключенням до міських каналізаційних колекторів і додатково обладнують виводи для аварійних скидань неочищених вод у при­леглі до об'єкта яри та інші природні заглиблення;

 4. підвищення стій­кості може бути досягнуто застосуванням для несучих конструкцій високоміцних і легких матеріалів (легованих сталей, алюмінієвих сплавів);

ХХ. Підвищення сталості матеріально-технічного постачання:

 1. за­безпечується створенням запасів сировини, матеріалів, комплекту­ючих виробів, обладнання, палива;

 2. повинен бути передбачений перехід на комплексне постачання у цілому чи окремими його частинами;

 3. підвищення сталості може бути досягнуто застосуванням для несучих конструкцій високоміцних і легких матеріалів (легованих сталей, алюмінієвих сплавів);

 4. організувати постачання від декількох систем чи від двох-трьох незалежних джерел, віддалених одне від одного на безпечну відстань.

Змістовий модуль 3. Основи охорони праці

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.