Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод. посібник ТКД.docx
Скачиваний:
122
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
2.14 Mб
Скачать

Питання для контролю знань

  1. Дайте визначення йонізуючому випромінюванню та охарактеризуйте джерела його виникнення.

  2. Класифікація йонізуючого випромінювання та його характеристика.

  3. Оцінка йонізуючого випромінювання та одиниці його вимірювання.

  4. Прилади вимірювання йонізуючого випромінювання та його характеристика.

  5. Охарактеризуйте прилади радіаційної розвідки.

  6. Охарактеризуйте прилади дозиметричного контролю.

  7. Охарактеризуйте прилади хімічної розвідки.

Теми наукових досліджень та доповідей

   1. Біологічна дія на організм йонізуючого випромінювання.

   2. Механізм дії йонізуючого випромінювання на організм людини.

   3. Зони радіоактивного забруднення та їх характеристика.

   4. Радіаційний контроль та шляхи його здійснення.

   5. Прилади радіаційної розвідки та дозиметричного контролю.

Заняття 11

Тема 11. Надзвичайні ситуації та ліквідація їх наслідків. Надзвичайні ситуації в туризмі. Практичне заняття.

Інструкційна картка

до проведення практичного заняття за темою 11

Мета заняття: ознайомитися з сутністю надзвичайних ситуацій (НС) та їх класифікацію, причинами виникнення та порядком ліквідації, єдиною державною системою запобігання надзвичайним ситуаціям техно­генного і природного характеру і реагування на них та надзвичайними ситуаціями в туризмі.

Після проведення практичного заняття студенти повинні

 • знати: що таке надзвичайні ситуації та їх класифікацію, причини виникнення та порядок ліквідації надзвичайних ситуацій, сутність єдиної державної системи запобігання надзвичайним ситуаціям техно­генного і природного характеру і реагування на них, її функції та режими діяльності, сили і засоби ЄДСЗР, надзвичайні ситуації в туризмі, причини їх виникнення та порядок ліквідації;

 • вміти: класифікувати надзвичайні ситуації, запобігати їх виникненню та організувати ліквідацію.

Завдання для виконання роботи

  1. Визначте види надзвичайних ситуацій природного характеру, які можуть виникнути в туристичній галузі, причини їх виникнення та порядок ліквідації наслідків. Результати оформіть в таблиці 11.1.

Таблиця 11.1

Надзвичайні ситуації природного характеру в туризмі, причини їх виникнення та порядок ліквідації наслідків

п/п

НС природного характеру

Причини виникнення

Порядок ліквідації

  1. Визначте види надзвичайних ситуацій техногенного характеру, які можуть виникнути в туристичній галузі і при роботі об'єктів торгівельного підприємництва, причини їх виникнення та порядок ліквідації наслідків. Результати оформіть в таблиці 11.2.

Таблиця 11.2

Надзвичайні ситуації техногенного характеру в туризмі, причини їх виникнення та порядок ліквідації наслідків

п/п

НС техногенного характеру

Причини виникнення

Порядок ліквідації

  1. Визначте види надзвичайних ситуацій соціально-політичного характеру, які можуть виникнути в туристичній галузі і при роботі об'єктів торгівельного підприємництва, причини їх виникнення та порядок ліквідації наслідків. Результати оформіть в таблиці 11.3.

Таблиця 11.3

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.