Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Метод. посібник ТКД.docx
Скачиваний:
115
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
2.14 Mб
Скачать

Завдання для виконання роботи

Завдання 1. Проаналізувати вплив йонізуючого та електромагнітного випромінювання на організм людини та визначити шляхи захисту. Результати викласти в таблиці 6.1.

Таблиця 6.1

Вплив йонізуючого та електромагнітного випромінювання на організм людини

Тип випромінювання

Характеристика

Вплив на організм людини

Методи захиту

Електромагнітне

Низькочастотні (НЧ)

Високочастотні (ВЧ)

Ультрависокочастотні (УВЧ)

Наднадвисокочастотні (НВЧ)

Йонізуюче

Інфрачервоне

Ультрафіолетове

Рентгенівське

Видиме

Гамма випромінювання

Сонячне

Лазерне

Завдання 2. Визначити вплив електричного струму на організм людини та шляхи запобігання електричних травм. Результати викласти в таблиці 6.2.

Таблиця 6.2

п/п

Дія електричного струму

Ознаки

Шляхи запобігання електричних травм

Контрольні питання

 1. Визначіть шкідливі електричні та електромагнітні фактори.

 2. Визначіть шкідливі електричні та електромагнітні фактори у сфері туристичної діяльності.

 3. Охарактеризуйте види випромінювань та їх загальну характеристику.

 4. Охарактеризуйте електромагнітні випромінювання та їх вплив на організм людини.

 5. Охарактеризуйте йонізуюче випромінювання та його вплив на організм людини.

 6. Охарактеризуйте інфрачервоне випромінювання та його вплив на організм людини.

 7. Охарактеризуйте ультрафіолетове випромінювання та його вплив на організм людини.

 8. Охарактеризуйте рентгенівське випромінювання та його вплив на організм людини.

 9. Охарактеризуйте видиме випромінювання та його вплив на організм людини.

 10. Охарактеризуйте сонячне випромінювання та його вплив на організм людини.

 11. Охарактеризуйте лазерне випромінювання та їх вплив на організм людини.

 12. Визначте дію електричного струму на організм людини.

Заняття 7

Тема 7. Глобальні проблеми людства. Глобальні небезпеки в туристичній індустрії. Семінарське заняття.

Інструкційна картка

до проведення семінарського заняття за темою 7

Мета заняття:ознайомитися з глобальними проблемами людства, сутністю політичних, екологічних, економічних та соціальних проблем.

В результаті вивчення теми студенти повинні знати:

 • види глобальних проблем людства;

 • сутність політичних проблем людства;

 • сутність екологічних проблем людства;

 • сутність економічних проблем людства;

 • сутність демографічних проблем людства;

 • сутність соціальних проблем людства.

Питання для контролю знань

 1. Визначіть глобальні проблеми людства.

 2. Охарактеризуйте політичні проблеми людства.

 3. Охарактеризуйте економічні проблеми людства.

 4. Охарактеризуйте демографічні проблеми людства.

 5. Охарактеризуйте екологічні проблеми людства.

 6. Охарактеризуйте соціальні проблеми людства.

Теми наукових досліджень та доповідей

  1. Роль політичних проблем людства на сучасному етапі формування суспільства.

  2. Економічні проблеми людства на сучасному етапі.

  3. Роль екологічних проблем для здоров'я людства.

  4. Демографічні проблеми людства і економічний розвиток країн світу.

  5. Соціальні проблеми людства та їх роль у розвитку суспільства.

Заняття 8

Тема 8. Безпека харчових продуктів. Безпека продуктів харчування на об'єктах торгівельного підприємництва. Семінарське заняття.

Інструкційна картка

до проведення семінарського заняття за темою 8

Мета заняття: ознайомитися з джерелами забруднення продуктів харчування та загальними правила безпечного харчування.

В результаті вивчення теми студенти повинні знати:

 • сутність безпечного харчування;

 • джерела забруднення харчових продуктів;

 • типи харчових інфекцій та отруєнь;

 • сутність та класифікацію харчових добавок;

 • радіозахисне харчування;

 • сутність генетично-модифікованих продуктів;

 • загальні правила безпечного харчування.

Питання для контролю знань

 1. Поясніть сутність безпечного харчування.

 2. Охарактеризуйте джерела забруднення харчових продуктів.

 3. Визначіть типи харчових інфекцій та отруєнь.

 4. Визначіть чинники, які сприяють потраплянню хвороботворних мікроорганізмів та продуктів їх життєдіяльності в організм.

 5. Поясніть, в чому полягає сутність харчових добавок та проведіть їх класифікацію.

 6. Охарактеризуйте радіозахисне харчування.

 7. Поясніть, в чому полягає сутність генетично-модифікованих продуктів та їх вплив на організм людини.

 8. Визначіть загальні правила безпечного харчування.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.