Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Tolstih_A.S._TSIVILNIY_ZAHIST_2012.doc
Скачиваний:
166
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
1.09 Mб
Скачать

5.1.2. Дози і рівні опромінення

Мірою вражаючої дії радіації є доза опромінення. Для обліку особливостей джерел радіації і їх дії на різні об'єкти використовують деякі різновиди дози опромінення. У таблиці 5.2 приведені розширені характеристики і визначення доз і рівнів опромінення

Таблиця 5.2 - Дози і рівні опромінення

№ п/п

Найменування

Характеристика

1

2

3

1

Поглинена доза D

Середня енергія dE, передана випромінюванням речовині в деякому елементарному об'ємі, ділена на масу речовини dm в цьому об'ємі D=dE/dm. Одиниця поглиненої дози грей (Гр), рівний 1 джоулю на кілограм (Дж/кг)

2

Експозиційна доза Х

Повний заряд dQ іонів одного знаку, що виникає в повітрі при повному гальмуванні усіх вторинних електронів, які були утворені фотонами в малому об'ємі повітря dm в цьому об'ємі X=dQ/dm. Одиниця експозиційної дози - кулон на кілограм (Кл/кг)

3

Еквівалентна доза Н

Величина, введена для оцінки радіаційної небезпеки хронічного опромінення випромінюванням довільного складу і визначувана як добуток поглиненої дози D на середній коефіцієнт якості Q в цій точці тканини. Спеціальна одиниця еквівалентної дози - Зіверт (Зв)

4

Гранично допустима доза (ГДД)

Найбільше значення індивідуальної еквівалентної дози за рік, яке при рівномірній дії в течії 50 років не викличе в стані здоров'я персоналу (категорія А) несприятливих змін, що виявляються сучасними методами

5

Межа дози (МД)

Гранична еквівалентна доза за рік для обмеженої частини населення (категорії Б); межа дози встановлюється менше ГДД для запобігання необґрунтованому опроміненню цього контингенту людей; межа дози контролюється по усередненій для критичної групи дозі зовнішнього випромінювання і рівню радіоактивних викидів і радіоактивного забруднення об'єктів зовнішнього середовища; є основною дозовою межею для осіб категорії В

6

Допустимі рівні

Нормативні значення вступу радіоактивних речовин в організм, зміст радіоактивних речовин в організмі, їх концентрація у воді і повітрі, потужності дози, щільність потоку і тому подібне, розраховані зі значень основних дозових меж ГДД і МД

7

Допустима концентрація (ДК)

Відношення ПДП (чи ПГП) радіоактивної речовини до об'єму V або повітря, з якими воно потрапляє в організм людини впродовж року. Для категорії А об'єм повітря приймається V = 2,5 * 106 л/рік, для категорії б об'єм повітря V = 7,3 * 106, води V = 800 л/рік

У таблиці 5.3 приведені значення коефіцієнта якості для різних видів випромінювання.

Таблиця 5.3 - Значення коефіцієнта якості Q

п/п

Вид випромінювання

Значення Q

1

Рентгенівське і гамма-випромінювання

1

2

Електрони і позитрони, бета-випромінювання

1

3

Протони з енергією менше 10 МеВ

10

4

Нейтрони з енергією менше 0,02 МеВ

3

5

Нейтрони з енергією 0,1-10 МеВ

10

6

Альфа-випромінювання з енергією менше 10 МеВ

20

7

Важкі ядра віддачі

20

Допустимі дози опромінення складають:

а) у військовий час:

- при одноразовому опроміненні (до 4 діб) - 50Р;

- при багаторазовому опроміненні за 30 діб - 100Р;

за 3 міс. - 200Р;

за 1 рік - 300Р;

б) в мирний час:

- в нормальних умовах для населення за 1год - 0,5 бер;

- для персоналу в нормальних умовах за 1 рік - 5 бер;

- для населення аварійне опромінення за 1год - 10 бер;

- для персоналу аварійне опромінення за 1 рік - 25 бер.

Згідно з цими нормами для населення поглинена доза в нормальних умовах не повинна перевищувати 0,5 бер в рік.

Перевищення допустимої дози опромінення:

- для населення 1м3в (мілізиверт)/рік;

- для персоналу не більше 20м3в/рік.

Структура дози опромінення поглиненою в рік виглядає таким чином:

- природний фон - 200 мбер;

- медична радіодіагностика - 150 мбер;

- будівельні матеріали - 100 мбер;

- додаткові джерела опромінення - - 50 мбер.

Природний радіаційний фон обумовлений космічним випромінюванням і радіоактивними природними речовинами.

Інтенсивність космічного випромінювання залежить від висоти над рівнем моря і сонячною активністю. Земним джерелом є природні радіонукліди, які містяться в речовинах, які людина використовує в повсякденній діяльності. Природний радіаційний фон для України складає 0,01-0,03 мР/годину.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.