Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Reklamnyy новый.doc
Скачиваний:
98
Добавлен:
22.03.2015
Размер:
1.52 Mб
Скачать

255. Статистичні і динамічні моделі прогнозування результатів і контролю проведення рекламної компанії.

Для контролю результатів реклами закордонні фахівці використовують статичні та динамічні моделі.

Статична модель має вигляд:

X=a+bW

де X-залежна змінна (продаж товарів або частка ринку);

W-незалежна величина(рекламні витрати);

a-вільний член, який характеризує вплив інших факторів.

Застосовуються також більш складні моделі,які враховують типовий розвиток рекламного бізнесу і вплив розміру рекламних витрат на величину продажу товарів. У цьому випадку розрахунки ведуться за формулою:

X=X0+(Xm-X0)W/ (b+W),

X0-розміри продажу,досягнуті без допомоги реклами;

Xm– межа насичення попиту;

b-бюджет продажу(без реклами).

Точніші підрахунки дає викор-ня S-подібної функції,яка враховує межу насичення,пов”язану зі з<нням приросту охоплення й вичерпання готоаності покупців придбати товар. Розрахунки ведуться за формулою: X=Xm/(1+ea+bW). У разі врахування впливу конкурентів корист. формулою:

X=X0+(Xm-X0)(1+Wk/W)-1,

де Wk –розміри витрат конкурентів на рекламу.

Динамічні моделі допомагають урахувати розрив у часі змінних величин (запізнення та продовження дії рекламного звернення).

Найпростіші розрахунки за допомогою динамічних рядів ведеться за моделлю:

Xt=a+bWt-s(S=1…t-1).

Урахування в динамічній молелі геометрично з<ного розвитку ринку з часом застосовується в моделі Койка, яка має вигляд:

Xt= a+bWt+СWt-1,

де С-зважена середня величина витрат на рекламу в минулих роках;СWt-1- результат усіх минулих, але таких, що мають вплив, заходів маркетингу для збільшення продажу товарів.

256. Статистичний банк інформації для аналізу результатів рекламної кампанії.

В економічно розвинутих країнах фірми створили сучасні системи статистичних банків і банків моделей у складі програмного забезпечення рекламної діяльності. Статистичний банк – це сукупність сучасних методик статистичної обробки інформації, які дають змогу повніше розкрити взаємозалежність даних, необхідних для планування та аналізу проведення рекламної кампанії, і встановити міру їх статистичної надійності.

Методи обробки даних включають арифметичні операції, статистичні методи, графічну обробку, прогнози і методи дослідження операцій. Банк повинен уможливити рекламістові комбінування різних методів, розширити або спростити інформацію, отриману в процесі рекламного дослідження ринку.

Урезультаті обробки отриманих даних розробляються таблиці або графіки, розраховуються статистичні показники – медіана, мода, варіація, дисперсія. Індуктивні одно факторні методи призначено для перевірки відповідності характеристик вибірки Хар-кам генеральної сукупності.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]