Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Posibnik_Word.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
21.11.2019
Размер:
2.89 Mб
Скачать

ДОДАТОК 1

Ющенко ю.С.

ЗАГАЛЬНА ГІДРОЛОГІЯ

Чернівці Зелена Буковина 2005

ББК 86.75 Гриф наданий Міністерством

УДК 556.06 + 551.49 освіти і науки України

З-14 (лист №14/18.2-1474 від 29.06.05)

Ющенко Ю.С., Гринь Г.І., Масікевич Ю.Г., Моісеєв В.Ф.,

Солодкий В.Д., Змарада А.О., Байрачний В.Б.

З-14 Загальна гідрологія: Навчальний посібник. — Чернівці: Зелена Буковина. — 2005. — 368 с.

ISBN 966-8410-49-1

Р е ц е н з е н т и:

Кирилюк М.І. — доктор географічних наук, професор Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича

Мовчан Я.І. — кандидат біологічних наук, директор департаменту Мінприроди України

Слюсаренко В.К. — доктор географічних наук, професор Харківського національного університету ім. В.Каразіна

Розглянуто систему об’єктів та предмет гідрофізичних досліджень. Описані основні види динаміки природних вод Землі. Значна увага приділена фундаментальним основам і методам вивчення гідрологічних явищ та процесів. Звернуто також увагу на основні зв’язки між складовими гідрологічного режиму. Закономірності розвитку, просторового розподілу та взаємодії водних об’єктів розглядаються з геосистемних та екологічних позицій. Наведено принципово важливі уявлення про систему глобальних гідрологічних процесів і про місце природних вод у загальних еволюційних процесах.

Посібник призначений для студентів та аспірантів, що навчаються за спеціальностями, пов’язаними з екологією, охороною навколишнього середовища та раціональним використанням природних ресурсів.

ББК 86.75

Ющенко Ю.С., Гринь Г.І., Масікевич Ю.Г.,

Моісеєв В.Ф., Солодкий В.Д., Змарада А.О.,

Байрачний В.Б.2005,

ISBN 966-8410-49-1  Зелена Буковина, 2005.

Ч а с т и н а 1

Наука про природні води

Вода — першопочаток всього”.

Фалес Мілетський

Вода стоїть осібно в історії нашої планети. немає природного тіла, яке могло б зрівнятися з нею за впливом на хід основних, найграндіозніших геологічних процесів. Немає земної речовини — мінералу, гірської породи, живого тіла, яке б її не вміщувало. Уся земна речовина — під впливом властивих воді часткових сил, її газоподібного стану, її всюдисутності у верхній частині планети — нею проникнута та охоплена”.

В.І. Вернадський

Р о з д і л 1.1.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]