Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

PomitkinaLV

.pdf
Скачиваний:
162
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.92 Mб
Скачать

Помиткіна Л.В., Злагодух В.В., Хімченко Н.С., Погорільська Н.І.

ПСИХОЛОГІЯ СІМЇ

Міністерство освіти і науки України Національний авіаційний університет Гуманітарний інститут

Кафедра авіаційної психології

Помиткіна Л.В., Злагодух В.В., Хімченко Н.С., Погорільська Н.І.

ПСИХОЛОГІЯ СІМЇ

Навчальний посібник

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Київ - 2010

2

УДК

ББК

П

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

(лист № від )

Рецензенти:

Балл Георгій Олексійович – член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України;

Татенко Віталій Олександрович - член-кореспондент НАПН України, доктор психологічних наук, професор Інституту соціальної та політичної психології НАПН України;

Панок Віталій Григорович – кандидат психологічних наук, директор Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН і МОН України.

Помиткіна Л.В., Злагодух В.В., Хімченко Н.С., Погорільська Н.І.

ППсихологія сім’ї. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2010. – 270 с.

ISBN

Унавчальному посібнику викладено теоретичні та практичні основи психології сім’ї, узагальнено досвід психологічної допомоги сучасній родині. Запропонований матеріал знайомить з метою, задачами та методами по роботі із сім’єю.

Особливістю навчального посібника є розроблені до кожної теми практичні заняття і практикум з підібраним психодіагностичним інструментарієм, методиками корекції дитячо-батьківських та сімейних відносин, наявність навчальної та робочої програм із завданнями для самостійної підготовки і контролю, що дає змогу використовувати його для стаціонарної, заочної та дистанційної форм навчання. Це забезпечує кредитно-модульну оцінку підготовки психологів освітньогокваліфікаційного рівня – бакалавр.

Посібник буде корисним для психологів, педагогів, соціологів, працівників інших професій по роботі із сім’єю, а також – для студентів, магістрів та аспірантів.

ISBN

3

ЗМІСТ

Передмова......

МОДУЛЬ І. Розвиток сімї та шлюбу в сучасному світі. Соціально-психологічна модель сімейних взаємин

Тема 1. Історичні зміни сім’ї та шлюбу………………………….

1.1. Історія розвитку шлюбних стосунків від прадавності до сучасності…………………………………………………………….

1.2.Національні особливості сімейних стосунків………………

1.3.Особливості розвитку української сім’ї………………………

Тема 2. Соціально-психологічна модель сімейних відносин……

2.1.Типи сімей …………………………………

2.2.Функції та рольова структура сім’ї…………………………..

2.3.Форми сімейних стосунків………………………….

Тема 3. Формування подружньої пари.......................................

3.1.Теорії вибору шлюбного партнера…………………………..

3.2.Періоди формування подружньої пари

3.2.1. Кризові ситуації в сім’ї……………..

Тема 4. Адаптація й сумісність подружжя у сім’ї……………..

4.1.Сумісність партнерів…………….

4.2. Подружні конфлікти…………………………………………..

ЗАКРІПЛЕННЯ І КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ ПО МОДУЛЮ І. Розвиток сім’ї та шлюбу в сучасному світ. Соціально-психологічна модель сімейних взаємин

МОДУЛЬ ІІ. Основи сімейного консультування.....................

Тема 5. Основні психолого-педагогічні моделі батьківсько-дитячих

взаємовідносин..................

5.1.«Психоаналітична» модель сімейного виховання

5.2.«Біхевіористична» модель сімейного виховання

5.3.«Гуманістична» модель сімейного виховання........

4

Тема 6. Батьківське відношення до дитини: визначення, типи, вплив на психічний розвиток.

6.1.Психологічні механізми впливу батьків на особистість дитини

6.2.Типи і стилі сімейного виховання

Тема 7. Сімейні міфи та сімейні історії

7.1.Сімейні міфи, історії, легенди – співвідношення понять.

7.2.Генограма сім’ї

7.3.Прабатьки у системі сімейних взаємин

7.3.1. Особисті відносини прабатьків, їх дітей та онуків

Тема 8. Сім’я як розвиваюче середовище для дитини з обмеженими можливостями………………………………….

8.1. Характер сімейного виховання як показник психологічної адаптації матерів дітей з психофізичними порушеннями………….

Тема 9. Сімейного консультування ………………………….

9.1.Специфіка сімейного консультування…………………………

9.2.Основні стадії сімейного консультування………………………

9.3.Теоретичні моделі сімейного консультування…………………..

9.4.Консультування сім’ї з приводу складностей у взаєминах з

дітьми…………………………………………………………………

9.4.1.Консультування сім’ї з приводу соціальних і психічних відхилень у дітей……………………………………………………

9.4.2.Консультування сім’ї з приводу приниження гідності дитини, із суїцидальними та летальними тенденціями……………………..

9.4.3.Консультування сім’ї з приводу психодинамічної неконгруентності особистості дитини……………………………

9.5. Консультування в ситуації розлучення................................

9.6. Методики корекції дитячо-батьківських взаємин

ЗАКРІПЛЕННЯ І КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ ПО МОДУЛЮ ІІ. Основи сімейного консультування..

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ ДО ДИСЦИПЛІНИ „ПСИХОЛОГІЯ

СІМ”Ї”.........

ЗАНЯТТЯ 1.Тема: Становлення психології сімейних

5

відносин………………………

ЗАНЯТТЯ 2. Тема: Психологічні умови оптимізації стосунків у дошлюбному, компоненти психологічної готовності до шлюбу.....

ЗАНЯТТЯ 3. Тема: Сімья як соціальний інститут, вплив особистісних особливостей на стійкість шлюбу................

ЗАНЯТТЯ 4. Тема: Фактори та умови сімейного благополуччя. ЗАНЯТТЯ 5. Тема: Особистісна та соціальна ідентичність подружжя в процесі розлучення. Міфи про сім’ю та сімейні ролі ЗАНЯТТЯ 6. Тема: Психологічні моделі батьківсько-дитячих взаємин типи та нові тенденції.

ЗАНЯТТЯ 7. Тема: Психологічні особливості батьківського ставлення до дитини ЗАНЯТТЯ 8. Тема: Особливості подружніх взаємин у сім’ях, які мають дитину-інваліда

ЗАНЯТТЯ 9. Тема: Сімейне консультування

ПРАКТИКУМ...............................................

Психологічні особливості та відмінності подружжя

Методика діагностики темперамента Я.Стреляу...............

Морфологічний тест життєвих цінностей.............................

Методика „Ціннісні орієнтації М.Рокича...........................

Методика «Соціальний інтелект» Дж.Гілфорда, М.Саллівена Методка діагностики самооцінки Ч.Д.Спілбергера, Ю.Л.Ханіна Методика «Знаходження кількісного вираження рівня самооцінки» (за С.А.Будассі)

Методика діагностики міжособистісних відносин Т.Лірі Опитувальник міжособистісних стосунків (ОМО) В.Шутца Характерологічний опитувальник К.Леонгарда Методика діагностики соціально-психологічних установок особистості у сфері мотивації і потреб О.Потьомкіної

Методика «Діагностика комунікативно-характерологічних особливостей особистості» (Л.І.Уманський, І.А.Френкель, А.Н.Лутошкін, А.С.Чернишов)

Методика виявлення уявлень подружжя про рольову структуру їх сім’ї Ю.Є.Альошиной, Л.Я.Гозмана, О.М.Дубровської..

Тест вимірювання установок у подружній парі Ю.Є.Альошиної......................

Подружні конфлікти й задоволеність шлюбом

6

Методика „нормативний опір” Е.Г.Ейдеміллера та В.В.Юстицького.................

Методика „Типовий сімейний стан” Е.Г.Ейдемілера та В.В.Юстицького..........

Опитувальник «Спілкування в сімьї» (Альошина та ін.,1987) Методика «Розподіл ролей у сімьї»………………. Методика «Шкала сімейного оточення» (Купріянов, 1985) Методика «Шкала сімейної адаптації та згуртованості» Методика діагностики подружніх відносин В.П.Левкович, О.Е.Зуськова....

Тест-опитувальник задоволеності шлюбом Визначення узгодженості сімейних цінностей і рольових установок у подружній парі…………….

Методика «Характер взаємодії подружжя у конфліктних ситуаціях» (Ю.Є.Альошиної, Л.Я.Гозмана, О.М.Дубовської)...........

Методика діагностики домінуючої стратегії психологічного захисту у спілкуванні В.В.Бойко Методика діагностии стресостійкості і соціальної адаптації Холмса і Раге

Вісбаденський опитувальник до методу позитивної психотерапії й сімейної психотерапії Методика оцінки сексуального профілю

Методика «Психологічний клімат сімьї»

Дитячо-батьківські взаємовідносини

Методика „Незакінчені речення” Сакса і Леві Методика «психологічна проникливість» М.І.Сологуба

Методика «Батьківсько-дитячи взаємини у підлітковому віці» - батьки очима підлітка Методика «Дитячо-батьківські стосунки у підлітковому віці» (ДБСП)

Список використаних джерел………………….

Додаток А. Навчальна програма з дисципліни «Психологія сім’ї» Додаток Б. Робоча навчальна програма з дисципліни «Психологія сім’ї»

7

Сімя це те первинне середовище, де людина повина навчатися творити доброВ.Сухомлинський

ПЕРЕДМОВА

Психологія сім’ї – міждисциплінарний напрямок у психології, який вивчає проблеми шлюбу і сім’ї і включає широке коло досліджень в області соціології, економіки, етнографії, історії, педагогіки, юриспруденції тощо.

Вперше систематичне вивчення психології сім’ї було започатковано у кінці 20-х на початку 30-х рр. ХХ ст. в США. Швидке зростання досліджень призвело до того, що у 60-70-х рр. почало активно дискутуватися питання про можливість виділення досліджень в області сім’ї в окрему науку. Однак, у зв’язку з тим, що даний об’єкт у кожній із наук розглядається зі своєї специфічної точки зору, це питання залишилося відкритим.

Представлений навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів і написаний на основі кредитно-модульної системи згідно з програмою дисципліни «Психологія сім’ї», затвердженої Міністерством освіти України.

Структура книги побудована за принципами особистісноорієнтованого навчання, діалектичними принципами професійної діяльності психолога, відповідно до вимог наукового психологічного знання і академічних положень про психологічну службу.

Мета посібника – ознайомити студентів (читачів) з основними підходами в галузі психологічної допомоги сім‘ї, методами та техніками, що є найбільш доцільними під час діагностики та у консультативній роботі із сім‘єю.

Даний посібник розкриває суть психологічних досліджень сім’ї, які включають: вивчення факторів, які впливають на якість шлюбу, цикл розвитку сім’ї, рольову структуру сім’ї, розподіл влади між членами сім’ї, подружнє спілкування, установки на шлюб і сім’ю, детермінанти вибору шлюбного партнера, ефективність різних паттернів виховання, психологічні особливості батьків та їх дітей тощо. В окрему тему дослідження виділено

8

вивчення процесу і ефективності сімейного та шлюбного консультування.

Широкий спектр даних, якими оперує психологія сім’ї є основою для формування різного роду соціальних і психологічних програм та рекомендацій, спрямованих на допомогу сім’ї. Вони служать джерелом розробки наукових принципів підготовки спеціалістів, які працюють із сім’єю, здійснюючи корекційний вплив як на сім’ю в цілому так і на окремих її членів. Розроблені та подані практичні заняття допоможуть студентам здобути навички проведення сучасних форм допомоги сім’ї.

Під час написання книги колектив авторів ставив перед собою наступні завдання: підкреслити актуальність пошуку вирішення проблем у сучасній сім’ї, позначити деякі із усталених наукових парадигм, відобразити основні тенденції і деякі із можливих напрямків розвитку наукової дисципліни, лаконічно вкласти весь багатомірний аспект вивчення проблеми у рамки вимог кредитно-модульної системи.

Посібник буде корисним для психологів, педагогів, соціологів, працівників інших професій по роботі із сім’єю, а також

– для студентів, магістрів, аспірантів, які опановують навчальні дисципліни «Психологія сім’ї», «Психологія особистості», «Психологія спілкування», «Конфліктологія» тощо.

9

МОДУЛЬ 1. Розвиток сімї та шлюбу в сучасному світі. Соціально-психологічна модель сімейних взаємостосунків

Нещодавно в Україні з’явилося нове свято – Міжнародний День сім’ї, який відзначається 15 травня. Для українського народу родина завжди була однією з найбільших цінностей. Кожна сім’я, кожна родина є унікальним утворенням суспільства, яке зазвичай має свої турботи і свої проблеми, та не зважаючи на все - прагне до щасливого життя та сімейного благополуччя.

Гармонійна родина – є найвищою цінністю, яка робить життя кожної людини щасливим, повноцінним та плідним. Вченіпрактики визначають сім’ю - як справжню школу людських взаємовідносин, у якій людина росте, розвивається і вдосконалюється.

У сучасному світі в розвитку шлюбних взаємовідносин настають періоди, коли постає багато запитань та проблем у цьому утворенні. Щоб зрозуміти сучасний стан шлюбу, необхідно зрозуміти традиції, стиль життя, уявлення про роль та значення сім’ї, систему виховання дітей в історичному контексті, тобто прослідкувати зміни, які здійснювалися протягом минулих сторіч [(В.І.Зацепін, Брак и сім’я)].

Тема 1. Історичні зміни сімї та шлюбу

1.1.Історія розвитку шлюбних стосунків від прадавності до сучасності

Сім'ї й шлюбу присвячено безліч досліджень зі стародавності до наших днів. Ще античні мислителі обґрунтовували свої погляди на шлюб і сім'ю, критикували типи родини свого часу й висували проекти їх перетворення.

Наука має у своєму розпорядженні велику й достовірну інформацію про характер сімейних взаємовідносин в історії розвитку суспільства. Зміни у сім'ї еволюціонували від проміскуїтету (безладних статевих зв'язків), групового шлюбу, матріархату й патріархату до моногамії. Сім'я переходила від нижчої форми до вищої, відповідно тому як суспільство піднімалося по щаблях свого розвитку [(Силяєва)].

10

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]