Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

PomitkinaLV

.pdf
Скачиваний:
160
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.92 Mб
Скачать

Визначення узгодженості сімейних цінностей і рольових установок у подружній парі

Дана методика, розроблена А. Н. Волкової, входить в комплексну програму практичної роботи з подружньою парою. Методика «РОД» дозволяє визначити:

1.Уявлення подружжя про значущість в сімейному житті сексуальних відносин, особової спільності чоловіка і дружини, батьківських обов'язків, професійних інтересів кожного з подружжя, господарсько-побутового обслуговування, моральної і емоційної підтримки, зовнішньої привабливості партнерів. Ці показники, відображаючи основні функції сім'ї, складають шкалу сімейних цінностей ( ШСЦ ).

2.Уявлення подружжя про бажаний розподіл ролей між чоловіком і дружиною при реалізації сімейних функцій, об'єднані шкалою рольових очікувань і домагань (ШРОД).

Обладнання

1.Два набори по 36 карток з щільного паперу, (картону). На кожну картку наноситься номер і текст думки (див. додаток).

2.Два набори по 4 картки-класифікатора з одним з наступних написів на кожній: «Повністю згоден», «Загалом це вірно», «Це не зовсім так», «Це невірно».

Порядок роботи. Подружжю пропонується самостійно ознайомитися з набором тверджень, відповідних їх статі, і з наступною письмовою інструкцією: «Шановний товариш! На запропонованих Вам картках надруковані різні твердження про шлюб, сім'ю, відносини чоловіка і дружини. Перед Вами лежать чотири картки з надрукованими варіантами відповідей: «Повністю згоден», «Загалом це вірно», «Це не зовсім так», «Це невірно». Уважно читаючи кожне твердження, розподіліть всі картки відповідно цим чотирьом варіантам відповідей. Якщо Ви повністю розділяєте твердження, покладіть його під карткою «Повністю згоден». Якщо Ви вважаєте, що твердження вірне, але з невеликими обмовками і доповненнями, покладіть його під карткою «Загалом це вірно». Якщо твердження здається Вам непридатним для Вас, але в ньому є щось, з чим Ви згодні, покладіть його під карткою «Це не зовсім так». Якщо Ви категорично не згодні з твердженням, покладіть його під карткою

231

«Це невірно». Розподіляючи картки з твердженнями на чотири групи, постарайтеся висловити Вашу особисту думку, а не те, що прийняте серед Ваших близьких і друзів. Дякуємо за участь в психологічному обстеженні».

Після виконання подружжям завдання, консультант реєструє відповіді чоловіка і дружини в протоколі дослідження консультанта (форма): твердження, віднесене до групи «Повністю згоден» оцінюється в 3 бали, віднесене до групи «Загалом це вірно»– в 2 бали, віднесене до групи «Це не зовсім так» – в 1 бал і віднесене до групи «Це невірно»–в 0 балів. Тут же в протоколі консультант підсумовує бали по кожному показнику шкали сімейних цінностей ( ШСЦ ). За двома першими показниками ці результати будуть підсумковими і переносяться в останній стовпець протоколу. Підсумкові бали решти показників обчислюються як напівсума балів по підшкалах «очікування» і «домагання».

Обробка і аналіз результатів припускають 3 етапи.

1.Аналіз індивідуальних показників шкали сімейних цінностей, рольових очікувань і рольових домагань чоловіка (дружини). Проводиться на підставі підрахунку балів в протоколі дослідження консультанта. В результаті підрахунку консультант має дані:

– характеризуючи уявлення чоловіка (дружини) про ієрархію сімейних цінностей. Чим більше величина балу за шкалою сімейних цінностей, тим значуща для чоловіка (жінки) дана сфера життєдіяльності сім'ї;

– що відображають орієнтацію чоловіка (дружини) на активну рольову поведінку шлюбного партнера («рольові очікування»), на власну активну роль в сім'ї по реалізації сімейних функцій («рольові домагання»).

2.Порівняльний аналіз уявлень про сімейні цінності і рольових установок чоловіка і дружини. Для цього необхідно скласти таблицю, за допомогою якої визначається ступінь узгодженості сімейних цінностей подружжя. Узгодженість сімейних цінностей характеризується різницею балів показників шкали сімейних цінностей чоловіка і шкали сімейних цінностей дружини. Чим менше різниця, тим більше узгодженість представлень подружжя про найзначущіші сфери життєдіяльності сім'ї. Різниця до 3 балів

232

не викликатиме проблемних взаємостосунків, а більше 3 балів свідчить про достатньо високий ступінь конфліктності подружжя.

3. Визначення ступеня рольової адекватності подружньої пари в п'яти сферах міжособової взаємодії в сім'ї (показники 3–7 ШСЦ). Для цього необхідно скласти таблицю, в якій рольова адекватність чоловіка буде рівна різниці балів оцінок рольових домагань дружини і рольових очікувань чоловіка; відповідно, рольова адекватність дружини буде рівна різниці балів, що характеризують рольові домагання чоловіка і рольові очікування дружини (табл. 2). Чим менше різниця, тим більше рольова адекватність чоловіка(дружини), і отже, орієнтації дружини (чоловіка) на особисте виконання певної функції відповідають установкам чоловіка (дружини) на активну роль шлюбного партнера в сім'ї.

Методика «Характер взаємодії подружжя у конфліктних ситуаціях» (Ю.Є.Альошина, Л.Я.Гозман, О.М.Дубровська)

Мета: визначити характер взаємодії подружжя в конфліктних ситуаціях.

Обладнання: бланковий тест, що містить 32 ситуації подружньої взаємодії, що носять конфліктний характер, шкала різних реакцій на певну ситуацію, в яку закладені дві ознаки: активність і пасивність реакції і згода чи незгода з партнером (стороною в конфлікті).

Інструкція: Вам буде запропоновано 32 ситуації подружньої взаємодії, що носять конфліктний характер, в якості відповіді Вам пропонується шкала різних реакцій на певну ситуацію, в яку закладені 2 признаки: активність і пасивність реакції і згода чи незгода з партнером (стороною в конфлікті). Лівий плюс шкали – активно виражена незгода, незгодне нейтральне відношення, пасивно виражена згода і, нарешті, правий плюс – активно виражена згода. Діленням шкали приписуються значення в балах відповідно від «-2» до «+2». Оберіть той варіант, який більш за все підходить для Вас. Майте на увазі, що досліджуються деякі особисті, а не розумові якості, так що правильних або неправильних відповідей тут немає.

233

Хід роботи: методика проводиться індивідуально або у групі. Подружжя проходить методику незалежно один від одного. Експериментатор повідомляє респондентам інструкцію. Потім експериментатор нагадує, що всі повинні виконувати роботу самостійно і пропонує почати роботу. Орієнтовний час виконання

40-50 хвилин.

Автори виділили 8 сфер сімейного житития, які найчастіше виступають причиною міжособистісних конфліктів подружжя:

1)проблеми взаємин з родичами і друзями

2)питання, повьязані з вихованням дітей

3)прояв подружжям прагнення до автономії

4)ситації порушення рольових очікувань

5)ситуації неузгодженості норм поведінки

6)прояв домінування подружжям

7)прояв ревнощів подружжям

8)невідповідність поглядів по відношенню до грошей.

Методика діагностики домінуючої стратегії психологічного захисту у спілкуванні В.В. Бойко

Мета: діагностика домінуючої стратегії психологічного захисту у спілкуванні.

Обладнання: бланк опитувальника В.В. Бойко, аркуш для відповіді.

Інструкція: Вам буде запропоновано 24 твердження в кожному із по три варіанти відповіді. Оберіть той варіант (варіант а, б або в), який більш за все підходить вам. Майте на увазі, що досліджуються деякі особисті, а не розумові якості, так що правильних або неправильних відповідей тут немає.

Хід роботи: методика проводиться індивідуально або у групі. Експериментатор повідомляє респондентам інструкцію. Потім експериментатор нагадує, що всі повинні виконувати роботу самостійно і пропонує почати роботу. Орієнтовний час виконання

30-35 хвилин.

Обробка результатів. Після заповнення респондентами аркушів для відповідей експериментатор для визначення властивої стратегії психологічного захисту в спілкуванні з партнерами треба

234

підраховує суму відповідей кожного типу: «а» - миролюбність, «б»

— уникнення, «в» — агресія. Чим більше відповідей того або іншого типу, тим виразніше виражена відповідна стратегія; якщо їх кількість приблизно однакова, значить у контакті з партнерами ви активно використовуєте різні захисти своєї суб'єктивної реальності.

Інтерпретація результатів. Який же зміст і принцип дії кожної з цих стратегій?

Миролюбність — психологічна стратегія захисту суб'єктної реальності особистості, в якій ведучу роль відіграють інтелект і характер.

Інтелект погашає або нейтралізує енергію емоцій в тих випадках, коли виникає загроза для Я особи. Миролюбність припускає партнерство і співпрацю, уміння йти на компроміси, робити поступки і бути податливим, готовність жертвувати деякими своїми інтересами в ім'я головного — збереження гідності. У ряді випадків миролюбність означає пристосування, прагнення поступатися натиску партнера, не загострювати відношення і не вплутуватися в конфлікти, щоб не піддавати випробуванням своє Я.

Одного інтелекту, проте, часто не достатньо, щоб миролюбність стала домінуючою стратегією захисту. Важливо ще мати відповідний характер — м'який, урівноважений, комунікабельний. Інтелект в ансамблі з «добрим характером» створюють психогенну передумову для миролюбності. Зрозуміло, буває і так, що людина з таким собі характером також вимушена показувати миролюбність. Швидше за все його «обломило життя», і він зробив мудрий висновок: треба жити в мирі і згоді. В такому випадку його стратегія захисту обумовлена досвідом і обставинами, тобто вона соціогенна. Врешті-решт не так уже важливо, що рухає людиною - природа або досвід, або і то і інше разом, - головне результат: чи виступає миролюбність ведучою стратегією психологічного захисту або виявляється лише епізодично, разом з іншими стратегіями.

Не слід вважати, що миролюбність — бездоганна стратегія захисту Я, придатна у всіх випадках. Суцільна або солодкувата миролюбність — доказ безхребетності і безвілля, втрати відчуття власної гідності, яка якраз і покликана оберігати психологічний захист. Переможець не повинен ставати трофеєм. Краще всього,

235

коли миролюбність домінує і поєднується з іншими стратегіями (м'якими їх формами).

Уникнення — психологічна стратегія захисту суб'єктної реальності, заснована на економії інтелектуальних і емоційних ресурсів.

Індивід звично обходить або без бою покидає зони конфліктів і напруги, коли його Я піддається атакам. При цьому він у відкриту не витрачає енергію емоцій і мінімально напружує інтелект. Чому він так робить?

Причини різні. Уникнення носить психогенний характер, якщо воно обумовлено природними особливостями індивіда. У нього слабка природжена енергія: бідні, ригідні емоції, посередній розум, мінливий темперамент.

Можливий інший варіант: людина володіє від народження могутнім інтелектом, щоб втекти від напружених контактів, не зв'язуватися з тими, хто докучає його Я. Спостереження показують, що одного розуму для домінуючої стратегії уникнення недостатньо. Розумні люди часто активно залучаються до захисту своїй субєктивної реальності, і це природно: інтелект покликаний стояти на варті наших потреб, інтересів, цінностей і завоювань. Очевидно, потрібна ще і воля.

Нарешті можливий і такий варіант, коли людина заставляє себе обходити гострі кути в спілкуванні і конфліктні ситуації, уміє вчасно сказати собі: не «виникай з своїм Я». Для цього треба володіти міцною нервовою системою, волею і, поза сумнівом, життєвим досвідом за плечима, який в потрібний момент нагадує: не «тягни на себе ковдру», не «плюй проти вітру», не «сідай не в свій тролейбус», «зроби пас убік».

Отже, що ж виходить? Стратегія миролюбності будується на основі добротного інтелекту і злагідного характеру — вельми високі вимоги до особи. Уникнення ніби простіше, не вимагає особливих розумових і емоційних витрат, але і воно обумовлено підвищеними вимогами до нервової системи і волі. Інша справа агресія - використовувати її як стратегії захисту свого Я простіше простого.

Агресія — психологічна стратегія захисту суб'єктної реальності особи, діюча на основі інстинкту.

236

Інстинкт агресії — один з «великої четвірки» інстинктів, властивих всім тваринам — голод, секс, страх і агресія. Це відразу пояснює той незаперечний факт, що агресія не виходить з репертуару емоційного реагування. Достатньо окинути уявним поглядом типові ситуації спілкування, щоб переконатися, скільки Розхожа, легко відтворна і звична вона в жорстких або м'яких формах. Її могутня енергетика захищає Я особи на вулиці в міському натовпі, в суспільному транспорті, в черзі, на виробництві, удома, у взаємовідносинах із сторонніми і дуже близькими людьми, друзями і коханцями. Агресивних видно здалеку. Із збільшенням загрози для суб'єктної реальності особистості її агресія зростає.

Особистість та інстинкт агресії, виявляються, цілком сумісними, а інтелект виконує при цьому роль «передаточної ланки» — з його допомогою агресія «нагнітається», «розкручується на повну катушку». Інтелект працює у режимі трансформатора, посилюючи агресію за рахунок надавання їй значення.

Методика діагностики стресостійкості і соціальної адаптації Холмса і Раге

Мета: діагностика стресостійкості і соціальної адаптації. Обладнання: бланк опитувальника Холмса і Раге. Інструкція: Уважно прочитайте весь перелік, щоб мати

загальне уявлення про те, які ситуації, події і життєві обставини, що викликають стрес, в ньому представлені. Потім повторно прочитайте кожний пункт, звертаючи увагу на кількість балів, яким оцінюється кожна ситуація. Далі спробуйте згадати всі події. Які сталися з вами на протязі останнього року. Якщо яка-небудь ситуація виникала у вас частіше одного разу, то отриманий результат слідує помножити на дану кількість разів.

Хід роботи: методика проводиться індивідуально або у групі. Експериментатор повідомляє респондентам інструкцію. Потім експериментатор нагадує, що всі повинні виконувати роботу самостійно і пропонує почати роботу. Орієнтовний час виконання

20-30 хвилин.

Після заповнення респондентами аркушів для відповідей підраховуються бали. Відповідно до проведених досліджень було

237

встановлено, що 150 балів означають 50% вірогідність виникнення якогось захворювання, а при 300 балах вона збільшується до 90%. Підсумкова сума визначає одночасно і ступінь опору стресу. Велика кількість балів — це сигнал тривоги, який застерігає про небезпеку. Отже, необхідне терміново що-небудь зробити, щоб ліквідовувати стрес. Підрахована сума має ще одне важливе значення — вона виражає (в цифрах) ступінь стресового навантаження.

Для наочності приводимо порівняльну таблицю стресових характеристик таб. 1.

Таб. 1. Порівняльна таблиця стресових характеристик

Загальна сума балів

Ступінь опору стресу

150-199

висока

200-299

гранична

300 і більш

низька (ранимість)

Якщо, наприклад, сума балів - понад 300, це означає реальну небезпеку, тобто особистості загрожує психосоматичне захворювання, оскільки вона близька до фази нервового виснаження.

Підрахунок суми балів дасть можливість відтворити картину стресу. І тоді можливо зрозуміти, що не окремі, неначебто незначні події у житті з'явилися причиною виникнення стресової ситуації, а їх комплексна дія.

Вісбаденський опитувальник до методу позитивної психотерапії й сімейної психотерапії

Запропонована методика є результатом 19-літніх досліджень Н. Пезешкіана в процесі психіатричної, психотерапевтичної й психосоматичної практики в роботі денного стаціонару, а також 12-літньої діяльності як доцент Академії підвищення кваліфікації лікарів Лікарської палати землі Гассен у Бад Наухайме. Вона складається з 4 частин:

1. Опитувальник. Перше інтерв'ю в позитивній психотерапії: заповнюється терапевтом у процесі бесіди з пацієнтом.

238

2.Вісбаденський опитувальник до методу позитивної психотерапії й сімейної психотерапії (WІPPF): заповнюється самостійно пацієнтом і іншими членами родини.

3.Календар спостережень і зміцнення щиросердечного здоров'я: служить пацієнтові й іншим членам родини для самооцінки в процесі п’ятисходинкової терапії.

4.Кишеньковий календар лікаря-терапевта - 4 форми відносин лікар - пацієнт: служить для самооцінки й самоспостереження.

Ціль. Виявлення індивідуальних якостей людини.

Інструкція. Опитувальник складається з 85 висловлень, потрібно оцінити кожне з них, використовуючи чотири варіанти для відповіді:

-якщо ви згодні з яким-небудь твердженням, поставте хрестик ліворуч, під словом "так";

-якщо ви не згодні з яким-небудь твердженням, поставте хрестик праворуч, під словом "ні";

-якщо ви схиляєтеся до того, що яке-небудь твердження частіше підходить для вас, ніж не підходить, то ви можете поставити хрестик ближче до "так";

-якщо ви скоріше не згодні з яким-небудь твердженням, чим можете підтвердити його, то поставте хрестик ближче до

"ні".

Обробка даних:

Всі відповіді із всіх питань переводяться в бали: ТАК - 4 бали, скоріше ТАК - 3 бали, скоріше НЕМАЄ - 2 бали, НЕМАЄ - 1 бал. Мінімальна кількість балів, яку можна набрати, 3 бали, а максимальне - 12 балів по таких шкалах:

1.Акуратність;

2.Охайність;

3.Пунктуальність у часі;

4.Ввічливість;

5.Чесність - прямота;

6.Старанність - діяльність;

7.Обов’язковість, точність, совісність;

8.Бережливість;

9.Слухняність;

10.Справедливість;

239

11.Вірність;

12.Терпіння;

13.Час;

14.Контакти;

15.Довіра;

16.Надія;

17.Сексуальність - ніжність;

18.Любов;

19.Віра, релігія, церква;

20.Тіло-відчуття;

21.Діяльність;

22.Контакти;

23.Фантазії - майбутнє;

24.Я-мати, Я-батько;

25.ТИ;

26.МИ;

27.ПРА-МИ.

Методика оцінки сексуального профілю

Мета: Виявити особливості сексуальної поведінки.

Інструкція. Опитувальник складається з 150 питань, на які можна відповісти двома способами: "Так" або "+", якщо Ваша поведінка відповідає позитивній відповіді на питання, і "Ні" або "-", якщо Ваша відповідь буде негативною.

Обробка даних:

Методика містить у собі 14 шкал, за кожною, з яких можна набрати 9 – 10 балів – високий рівень, 5 – 8 балів – середній рівень і 0 – 4 бала – низький рівень:

1.Експресивність

2.Сміливість

3.Рішучість

4.Користь

5.Вибірковість

6.Гіперсексуальність

7.Педантичність

8.Ніжність

9.Жертовність

240

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]