Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
11_12_15_92-98.docx
Скачиваний:
0
Добавлен:
14.09.2019
Размер:
236.79 Кб
Скачать
  1. Охарактеризуйте сутність та економічну природу інвестиційного кредиту.

Інвест кредит – ек відносини між кредитором та позичальником з приводу фінан-ня. інвест. заходів на засадах поверненості та платності.

Згідно положення НБУ №279 кредит під інвест проект – довгострок кредит-ня інвест. проектів під майбутні доходи, яке передбачає оцінку банком інвест. проекту щодо його фін. окупності і практичну реалізацію проекта

Ознаки ІК:

- ретельна оцінка не самого позичальника в першу чергу, а інвест. проекту

- погашення боргу та % за рахунок доходів, які одержує інвестор від реалізації інвест. проекту

- встановлення плати за кредит не вище рівня доходності за інвестиціями

- розрахунок терміну ІК залежить від строку окупності інвестицій

- наявність пільгового терміну відшкодування

  1. Розкрийте особливості інвестиційного кредиту (за Положенням нбу 279).

Згідно положення НБУ №279 кредит під інвест проект – довгострок кредит-ня інвест. проектів під майбутні доходи, яке передбачає оцінку банком інвест. проекту щодо його фін. окупності і практичну реалізацію проекта. Під час оцінки реалізації інвестиційного проекту банком визначається здатність позичальника ефективно реалізувати інвестиційний проект та отримати заплановані результати; надійність та стабільність бізнесу, яким займається позичальник, протягом часу, що потрібний для завершення проекту і повернення кредиту, врахування якпозичальником, так і банком усіх ризиків, що наявні під час кредитування під інвестиційний проект.

Інвест проект – проект, що впроваджується позичальником на умовах фін самоокупності, та для якого передбачається співфінан-ня проекту позичальником або інщими інвесторами в розмірі більше 20% його вартості.

Ознаки ІК:

- ретельна оцінка не самого позичальника в першу чергу, а інвест. проекту

- погашення боргу та % за рахунок доходів, які одержує інвестор від реалізації інвест. проекту

- встановлення плати за кредит не вище рівня доходності за інвестиціями

- розрахунок терміну ІК залежить від строку окупності інвестицій

- наявність пільгового терміну відшкодування

  1. Охарактеризуйте основні об’єкти інвестиційного кредитування.

Об’єкт інвест кредит-ня –це те, на які цілі надається кредит.

Для юридичних осіб:

буд-во ( розширення, реконструкція, модернізація)

придбання машин, устаткування, споруд, землі

наук-тех розробки фундаментального та прикладного призначення

тощо.

Для фізичних осіб:

будівництво (купівля, реконструкція, капітальний ремонт індивід житлових будинків, дачного типу, гаражів, майстерень)

купівля, реконструкція, капітальний ремонт квартир, авто, засобів малої техніки, технологій, технолог устаткування для підприємницької діяльності

інші івест потреби (меблі, товари тривалого вик-ня в підприємницькій діяльності фіз. осіб)

Нове будівництво – будівництво комплексу об'єктів основного, підсобного та обслуговуючого призначення новостворюваних підприємств, будівель, споруд, а також філій та окремих виробництв, котрі після введення в експлуатацію перебуватимуть на самостійному балансі, яке здійснюється на нових площадках з метою створення нової виробничої потужності;

Розширення діючих підприємств – будівництво додаткових виробництв на діючому підприємстві (споруді), а також будівництво нових та розширення існуючих окремих цехів та об'єктів основного, підсобного та обслуговуючого призначення на території діючих підприємств або на площах, що до них прилягають, з метою створення додаткових або нових виробничих потужностей, які після введення в експлуатацію не будуть на окремому балансі; Реконструкція діючих підприємств – переобладнання діючих цехів та об'єктів основного, підсобного та обслуговуючого призначення, як правило, без розширення існуючих будівель і споруд основного призначення, пов'язане з удосконаленням виробництва та підвищенням його техніко-економічного рівня на основі досягнень НТП і здійснюване в цілому з метою збільшення виробничих потужностей, поліпшення якості та для зміни номенклатури продукції головним чином без збільшення чисельності працівників при одночасному поліпшенні умов їх праці та охорони навколишнього середовища;

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]