Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
НМК_ООП_Щербак_Макарова.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
02.09.2019
Размер:
3.01 Mб
Скачать

2.2.2. Основні вихідні компетенції студента

Основи охорони праці − це комплексна дисципліна, яка вивчається з метою формування у майбутніх фахівців з вищою освітою необхідного в їхній подальшій професійній діяльності рівня знань та умінь з правових та організаційних питань охорони праці, з питань гігієни праці, виробничої санітарії, техніки безпеки та пожежної безпеки, визначеного відповідними державними стандартами освіти, а також активної позиції щодо практичної реалізації принципу пріоритетності охорони життя і здоров’я працівників по відношенню до результатів виробничої діяльності.

В результаті вивчення курсу студенти повинні знати:

− основні поняття в галузі охорони праці, складові курсу „Основи охорони праці” та перелік основних тем;

− законодавство України з охорони праці, основні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону праці;

− принципи управління охороною праці на державному та галузевому рівнях та державного нагляду за охороною праці;

− організацію навчання з питань охорони праці при підготовці працівників, при їх прийнятті на роботу та в період роботи;

− порядок розслідування нещасних випадків та відшкодування збитків у разі ушкодження здоров’я та моральних збитків працівників;

− поняття „виробнича санітарія” та „гігієна праці”;

− гігієнічну класифікацію шкідливих речовин за характером дії на організм людини та класи небезпечності шкідливих речовин;

− основні фактори виробничого середовища (мікроклімат, забруднення повітря шкідливими речовинами, іонний склад повітря, штучне та природне виробниче освітлення, шумове навантаження, вібрація, випромінювання різної фізичної природи і т. ін.), їх вплив на організм людини та принципи нормування і контролю;

– основи безпечності праці в системі “людина-машина-середовище”;

− основи електробезпеки та фактори, що впливають на характер і наслідки ураження людини електричним струмом;

− електрозахисні засоби і заходи у виробничих приміщеннях;

− порядок надання першої допомоги при ураженні електричним струмом;

− основні шкідливі та небезпечні фактори при пожежі;

− методи та речовини, що застосовуються при гасінні пожеж;

− первинні та стаціонарні засоби пожежогасіння.

Після освоєння дисципліни студенти повинні вміти:

− визначати вимоги законодавчих і нормативних актів з охорони праці в межах функціональних обов’язків фахівця кваліфікаційного рівня „бакалавр”;

− організувати розслідування нещасного випадку;

− оцінювати відповідність санітарно-гігієнічних умов праці вимогам нормативних документів;

− проводити інструктаж на робочому місці з питань захисту від шкідливих факторів;

− аналізувати умови праці на робочому місці;

− визначати категорію приміщення за небезпекою ураження електричним струмом та заходи попередження електротравматизму;

− надавати долікарську допомогу при електричних ударах;

− оцінювати пожежовибухонебезпечність об’єкта, категорію вибухопожежонебезпечності, клас вибухо- та пожежонебезпечності приміщень і зон за Правилами улаштування електроустановок;

− визначати необхідні технічні рішення системи попередження пожеж та системи пожежного захисту.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.