Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
НМК_ООП_Щербак_Макарова.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
02.09.2019
Размер:
3.01 Mб
Скачать

Тема 7. Дослідження швидкодії оператора (працівника) за допомогою таблиць Платонова.

Заняття проводиться у вигляді тестування студентів, розбитих на бригади в кількості 7…10 осіб. Усі необхідні пояснення наведено у Методичному забезпеченні практичних занять з курсу.

      1. Аудиторна робота для заочної форми навчання Лекційні заняття

Лекція 1.

В оглядовій формі висвітлюється зміст тем 1-6 навчальної дисципліни:

Тема 1. Правове та нормативне регулювання охорони праці.

Тема 2. Державне управління охороною праці, державний нагляд і громадський контроль за охороною праці.

Тема 3. Організація охорони праці на підприємств.

Тема 4. Навчання з питань охорони праці.

Тема 5. Профілактика травматизму та професійних захворювань.

Тема 6. Санітарно-гігієнічні та ергонометричні основи охорони праці

Лекція 2.

В оглядовій формі висвітлюється зміст тем 7-13 навчальної дисципліни:

Тема 7. Повітряне середовище виробничих приміщень

Тема 8. Освітлення виробничих приміщень.

Тема 9. Виробничий шум, ультра- та інфразвук й виробнича вібрація.

Тема 10. Електромагнітні поля та випромінювання різної фізичної природи та частотних діапазонів. Іонізуюче випромінювання.

Тема 11. Загальні вимоги безпеки праці.

Тема 12. Електробезпека.

Тема 13. Основи пожежної профілактики на виробничих об’єктах.

При висвітленні матеріалу лекційних занять акцент робиться на освоєння студентами важливих питань розглянутих тем, що в сукупності з матеріалами, опрацьованими студентами в межах годин самостійної роботи, дозволить за допомогою існуючих законодавчих та нормативно-правових документів, учбово-методичної та довідкової літератури, науково-практичних журналів тощо знайти правильне рішення правових і організаційних питань охорони праці, питань гігієни праці та виробничої санітарії, техніки безпеки та пожежної безпеки, що можуть виникнути в їх повсякденній трудовій діяльності.

Під час проведення лекційних занять, відповідно до кожної з розглянутих тем, рекомендуються найбільш доцільні джерела інформації із списку, наведеного в розділі 9 представленої робочої програми.

Практичні заняття

Групові (практичні заняття) проводяться частково у вигляді семінарських занять, а частково у вигляді традиційних практичних занять, на яких студенти за допомогою викладача опановують принципи та методики виконання розрахункових робіт з подальшою їх реалізацією при виконанні розрахункових завдань, що передбачаються у якості одного з розділів самостійної роботи.

Передбачаються такі теми практичних занять:

Тема 1. Законодавча та нормативна база з питань охорони праці (2 години).

Передбачається обговорення загальних законів України, а також спеціальних законодавчих актів, що визначають основні положення про охорону праці, а саме:

– Закон України „Про охорону праці” [1.1];

– Закон України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя” [1.6];

– Закон України „Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасному випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності” [1.7];

– Закон України „Про пожежну безпеку” [1.4];

– основні нормативно-правові акти про охорону праці (НПАОП), міждержавні стандарти Системи стандартів безпеки праці (ГОСТ ССБТ), санітарні та будівельні норми і правила.

– Постанова Кабінету Міністрів України від 25.08.2004 № 1112 «Деякі питання розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві».

Детально обговорюється Закон України «Про охорону праці», а саме питання:

1. Основні принципи державної політики України в галузі охорони праці.

2. Права громадян на охорону праці.

3. Обрахування одноразової допомоги при втраті працездатності та загибелі працівника.

4. Функції та повноваження державних органів з управління охороною праці та органів державного нагляду за охороною праці.

Обговорюється Постанова Кабінету Міністрів України «Деякі питання розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві, а саме питання»:

– розслідування та облік нещасних випадків;

– спеціальне розслідування;

– розслідування та облік випадків виявлення хронічних професійних захворювань і отруєнь;

– розслідування і облік аварій.

На завершення заняття передбачається ознайомлення з переліком та змістом актів розслідування, що складаються за відповідними формами (форми Н-1...Н-10, П-1...П-6, А-1, А-2).

Всі необхідні матеріали наведені в [1.9] та [2, 3, 6] списку основних літературних джерел (див. Карту інформаційного забезпечення).

Зразки актів розслідування за відповідними формами в необхідній кількості зберігаються на кафедрі біології та екологічної безпеки.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.