Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
НМК_ООП_Щербак_Макарова.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
02.09.2019
Размер:
3.01 Mб
Скачать

5.3. Порядок виконання експеріментальної частини практичного заняття

Зазвичай робота виконується в такій послідовності:

1) за вказівкою викладача вибираються приміщення, в яких оцінюються умови праці. Використовуючи табл. 5.1, визначаються норми мікроклімату (оптимальні і допустимі) для досліджуваних приміщень (може бути вибрана будь-яка навчальна лабораторія, виробнича ділянка, адміністративне приміщення, де є змога провести виміри параметрів мікроклімату).

2) студенти, користуючись приладами вимірюють:

а) температуру в приміщеннях за сухим tс та вологим tв термометрами, за допомогою аспіраційного психрометра Ассмана;

б) швидкість руху повітря w крильчастим, чашковим, індукційним анемометром або термоанемометром (викладач, використовуючи вентилятор або вентиляційну систему приміщення, може задавати різні варіанти мікроклімату);

в) барометричний тиск B рт за допомогою лабораторного барометра.

Рис. 5.2. Діаграма d, I вологого повітря

Реально дослідження проводяться у приміщеннях, де рухливість повітря w < 0,1...0,15 м/с, тобто на рівні конвективних токів. В цьому випадку відпадає необхідність у вимірюваннях цієї величини. У табл. 5.4 наведено протокол дослідження мікрокліматичних умов у виробничих приміщеннях.

Таблиця 5.4. Протокол дослідження мікрокліматичних умов у виробничих приміщеннях

Дата....................201.......

Прилади..........................

Барометричний тиск B рт = …………мм рт.ст.

Назва приміщення

Вимірювані величини

Визначувані величини

Температура

Відносна вологість повітря φ, % що визначається

tс,°С

tв , °С

за психрометричною таблицею

за психрометричною формулою

за допомогою

d, I - діаграми

1.

2.

3.

Обробка дослідних величин зводиться до визначення відносної вологості повітря в досліджуваних приміщеннях трьома способами: за психрометричною таблицею, психрометричною формулою та за допомогою d,I – діаграми.

Всі розрахункові параметри також заносяться в протокол дослідження (табл. 5.4).

В кінці роботи студенти роблять висновки, аналізуючи одержані параметри мікроклімату в досліджуваному приміщенні, щодо його відповідності існуючим нормам (табл. 5.1).

Список рекомендованої літератури

    1. ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

    2. ДСН 3.3.6-042-99 Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень.

    3. Жидецький В.Ц.Основи охорони праці. Підручник. – Львів: Афіша, 2002. – 320 с.

    4. Жидецький В.Ц., Джигирей В.С., Сторожук В.М. та ін. Практикум із охорони праці. Навчальний посібник / За ред. В.Ц. Жидецького. – Львів: Афіша, 2000. – 352 с.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.