Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
НМК_ООП_Щербак_Макарова.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
02.09.2019
Размер:
3.01 Mб
Скачать

Комплексна контрольна робота № 29 з дисципліни „Основи охорони праці”

  1. Що являє собою дисципліна “Основи охорони праці”, з яких розділів вона складається? Надайте стислу характеристику кожного розділу.

  2. Як здійснюється розслідування та облік нещасних випадків на виробництві?

  3. Як здійснюється нормування вібрації? Вплив вібрації на організм людини.

  4. На які види підрозділяються електротравми та що є характерним для кожної з них?

  5. Які є способи припинення горіння та основні вогнегасні речовини?

Комплексна контрольна робота № 30 з дисципліни „Основи охорони праці”

  1. Види аварій техногенного походження та як здійснюється розслідування та облік аварій.

  2. Яке призначення вентиляції та на які види вона підрозділяється?

  3. Як класифікуються електромагнітні випромінювання за частотним спектром?

  4. Наведіть приклади використання джерел електромагнітних полів радіочастот у різних галузях економіки.

  5. Дайте коротку характеристику вогнегасник речовинам.

8. Інформаційне забезпечення дисципліни

Слід відзначити, що за останні роки з’явилася значна кількість підручників, навчальних посібників, методичних розробок з дисципліни „Основи охорони праці”.

Завдяки тому, що сам термін „охорона праці”, основні поняття в галузі охорони праці, терміни та визначення формалізовано у відповідних нормативних матеріалах, змістовно вони нагадують один одного і висвітлюють традиційні розділи основ охорони праці:

- правові та організаційні питання охорони праці;

- основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії;

- основи техніки безпеки;

- пожежна безпека.

Надалі наведено картку інформаційного забезпечення дисципліни, що містить перелік основної та додаткової літератури для поглибленого вивчення курсу, а також загальний список джерел інформації, що включає загальні Закони України з питань охорони праці, основні державні нормативні акти про охорону праці, державні стандарти України, навчальні посібники та науково-методична літературу.

Картка інформаційного забезпечення дисципліни

№ з/п

Бібліографічний

опис джерела

Місце знаходження (основні бібліотеки міста та ін.)

ЧДУ

ім. П.Могили

обласна наукова бібліотека

ім. О.Гмирьова

міська бібліотека

ім. М.Кропивницького

Internet,

внутрішня

мережа

1. Основні джерела

1.

Жидецький В.Ц. Основи охорони праці. Підручник. – Львів: Афіша, 2002. – 320 с.

15 шт.

*

*

Internet

2.

Бедрій Я.І., Джигирей В.С., Кидасюк А.І. та ін. Охорона праці: Навчальний посібник. – Львів: ПТВФ “Афіша”, 1997. – 258 с.

5 шт.

*

*

Internet

3.

Купчик М.П., Гандзюк М.П., Степанець І.Ф. та ін. Основи охорони праці. – К.: Основа, 2000. – 416 с.

30 шт.

*

*

Internet

2. Додаткові джерела

1.

Графкина М.Б. Охрана труда в непроизводительной сфере. – М., 2009. – 320 с.

-

*

-

Internet

2.

Конспект лекцій «Охорона праці [Електронний ресурс] / Економіка праці: Режим доступу URL: http//library.if.ua/book/29/1969.html. – Заголовок з екрану

3.

Москальова В.М. Охорона праці. Інтерактивний комплекс навчально-методичного забезпечення. – Рівне: НУВГП, 2009. – 354 с.

-

-

-

Internet

4.

Геврик Є.О. Охорона праці: Навчальний посібник для студентів ВНЗ. – К.: Ельта, 2003. – 280 с.

*

*

*

Internet

5.

Катренко Л.А., Кіт Ю.В., Пістун І.П. Охорона праці. Курс лекцій. Практикум: Навчальний посібник. – ВТД «Університетська книга», 2003. – 496 с.

*

*

*

Internet

6.

Охорона праці: Навч. посібник / За ред. В.Кучерявого. – Львів: Оріяна-Нова, 2007. – 368 с.

*

*

*

Internet

7.

Практикум із охорони праці. Навчальний посібник / За ред. В.Ц.Жидецького. – Львів: Афіша, 2000. – 352 с.

-

*

*

Internet

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.