Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
НМК_ООП_Щербак_Макарова.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
02.09.2019
Размер:
3.01 Mб
Скачать

Робота № 26

 1. Яким чином досягається економія витрат на пільги та компенсації працівникам?

 2. Де застосовується санітарні норми?

 3. Чим визначаються умови праці людини?

 4. Місцева припливна вентиляція та її елементи?

 5. Які загально технічні методи зниження шуму використовують для захисту людину?

 6. Які вимоги пожежної безпеки до території підприємства?

Робота № 27

 1. Яким чином досягається підвищення фонду робочого часу і ефективність використання обладнання?

 2. Які показники встановлюються шляхом гігієнічного нормування?

 3. На які групи розподіляються фактори, що формують умови праці будь-якого виробництва?

 4. Як розраховується кількість вентиляційного повітря при поглинанні надлишкової теплоти?

 5. Як впливає шум на організм людини?

 6. Що таке протипожежне водопостачання?

Робота № 28

 1. Що таке гігієнічний норматив?

 2. Чим характеризується фізіологія фізичної праці людини?

 3. Як розраховується кількість вентиляційного повітря при поглинанні надлишкової теплоти?

 4. Від яких факторів залежить дія шуму на людину?

 5. Які основні показники радіочастотного діапазону електромагнітного випромінювання?

 6. В яких випадках виникає пожежна небезпека електричних установок?

Робота № 29

 1. Що є предметом вивчення гігієни праці?

 2. Чим характеризується фізіологія розумової праці людини?

 3. Як розраховується кількість вентиляційного повітря при розбавленні свіжим повітрям шкідливих газів, парів та пилу?

 4. Як вимірюється шум?

 5. Як впливають електромагнітні випромінювання радіочастотного діапазону на організм людини?

 6. Як забезпечується пожежна безпека систем опалення та вентиляції?

Робота № 30

 1. Що означає поняття «гігієна праці»?

 2. Що таке втомлення та перевтомлення організму людини?

 3. Що таке кратність повітрообміну і як її розраховують?

 4. Які основні джерела шуму?

 5. Які Ви знаєте захисні засоби від дії електромагнітних полів?

 6. Які існують засоби виявлення пожеж?

Робота № 31

 1. Які технічні заходи впроваджуються з метою запобігання або зменшення дії шкідливих виробничих факторів?

 2. Які засоби запобігання стомленню і перевтомленню організму людини?

 3. В яких випадках і як проводиться розрахунок повітрообміну за кратністю?

 4. Яким чином здійснюється вимірювання та нормування рівнів шуму у виробничих приміщеннях?

 5. Що таке випромінювання оптичного діапазону та його основні фізичні параметри?

 6. Які Ви знаєте вогнегасні речовини та сполуки?

Робота № 32

 1. Що є науковою базою охорони праці?

 2. Що відноситься до організаційних заходів, які запобігають або зменшують дію шкідливих виробничих факторів?

 3. Як визначається кількість вентиляційного повітря при відсутності надлишків теплоти, вологи, виділення парів, газів та пилу?

 4. В чому полягає вплив шуму на організм людини?

 5. Який вплив на людину інфрачервоних випромінювань?

 6. Які Ви знаєте стаціонарні установки та пристрої пожежегасіння?

Робота № 33

 1. Що таке виробнича санітарія?

 2. Хто здійснює регіональний контроль за охороною праці?

 3. Як визначається кількість повітря, що виділяється місцевою витяжною вентиляцією?

 4. Як розраховується штучне освітлення методом використання світлового потоку?

 5. Який вплив на людину ультрафіолетового випромінювання?

 6. Які Ви знаєте первинні засоби пожежогачсіння?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.