Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
НМК_ООП_Щербак_Макарова.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
02.09.2019
Размер:
3.01 Mб
Скачать

Комплексна контрольна робота № 1 з дисципліни „Основи охорони праці”

 1. Яке значення має охорона праці з соціальної та економічної точок зору?

 2. Для чого необхідна та як здійснюється гігієнічна класифікація праці?

 3. Як впливає шум на організм людини, яким чином здійснюється нормування та вимірювання шуму?

 4. Які основні причини електротравматизму на виробництві та які розрізняють види дії електричного струму на організм людини?

 5. Перелічіть і схарактеризуйте небезпечні та шкідливі чинники, пов’язані з пожежами.

Комплексна контрольна робота № 2 з дисципліни „Основи охорони праці”

 1. Зробіть висновки про стан охорони праці в Україні та інших країнах.

 2. Як впливає мікроклімат на організм людини, якими параметрами він характеризується?

 3. Як впливає ультразвук на організм людини, які допустимі рівні ультразвуку та яким чином забезпечується захист працівника від контактного ультразвуку та такого, що передається через повітря?

 4. Перелічіть основні санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємств, до виробничих і допоміжних приміщень.

 5. На які види підрозділяють електротравми та що є характерним для кожної з них?

Комплексна контрольна робота № 3 з дисципліни „Основи охорони праці”

 1. Дайте визначення та схарактеризуйте основні поняття в галузі охорони праці.

 2. Що покладено в основу принципу нормування параметрів мікроклімату? Яка відмінність між оптимальними та допустимими мікрокліматичними умовами?

 3. Як впливають електромагнітні поля радіочастотного діапазону на організм людини та які рівні допустимого опромінювання?

 4. Які чинники впливають на наслідки ураження людини електричним струмом?

 5. Перелічіть основні причини пожеж і дайте їх коротку характеристику.

Комплексна контрольна робота № 4 з дисципліни „Основи охорони праці”

 1. Що являє собою дисципліна “Основи охорони праці”, яка її мета та завдання? З яких розділів вона складається?

 2. Сформулюйте основні положення законодавства в галузі гігієни праці.

 3. Схарактеризуйте штучну вентиляцію: внаслідок чого вона здійснюється, на які види підрозділяється, як організовується, які її переваги та недоліки?

 4. Які є види, властивості та одиниці вимірювання іонізуючих випромінювань?

 5. Які вимоги щодо електробезпеки приміщень з використанням персональних комп’ютерів і відеодисплейних терміналів?

Комплексна контрольна робота № 5 з дисципліни „Основи охорони праці”

 1. Які законодавчі акти визначають основні положення про охорону праці?

 2. В чому полягають фізіологічні особливості різних видів діяльності?

 3. Перелічіть основні вимоги до систем вентиляції? Надайте класифікацію систем вентиляції за характерними ознаками.

 4. Які гранично допустимі значення напруги доторкання та сили струму, що проходить через тіло людини?

 5. Що таке горіння, які його види? Перелічіть різновидності горіння та дайте їх визначення.

Комплексна контрольна робота № 6 з дисципліни „Основи охорони праці”

 1. Перелічіть основні положення Закону України “Про охорону праці”.

 2. Для чого необхідна та як здійснюється гігієнічна класифікація праці?

 3. Що таке кондиціонування повітря та яким чином воно здійснюється?

 4. Як здійснюється нормування природного та штучного освітлення виробничих приміщень та робочих місць?

 5. В чому полягає небезпека при замиканні на землю в електроустановках?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.