Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
НМК_ООП_Щербак_Макарова.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
02.09.2019
Размер:
3.01 Mб
Скачать

Тема 5. Методи та прилади для визначення параметрів мікроклімату у виробничих приміщеннях (2 години).

У вступній частині заняття викладач знайомить студентів з існуючими методами визначення параметрів стану вологого повітря, роблячи акцент на психрометричний метод як найбільш розповсюджений при оцінці параметрів мікроклімату у виробничих умовах. Скориставшись аспіраційним психрометром Ассмана, студенти виконують виміри температури повітря в навчальній аудиторії за сухим та вологим термометрами, за допомогою психрометричних таблиць (психрометричної формули або діаграми d-I вологого повітря) визначають відносну волость повітря, а далі роблять висновок щодо відповідності параметрів повітряного середовища в аудиторії нормативним вимогам для даної категорії робіт.

Тема 6. Оцінка освітлення в навчальній аудиторії (2 години).

За допомогою викладача студенти знайомляться з приладами для вимірювання освітленості у виробничих приміщеннях, зокрема, люксметром Ю-116. Надалі виконують декілька вимірів освітленості на робочих столах навчальної аудиторії в напрямку її повздовжньої та поперечної осей. Виміривши зовнішню освітленість (на незатіненій дільниці за межами будівлі), студенти визначають коефіцієнт природного освітлення та його відповідність нормативним вимогам для даної категорії зорової роботи. Прилади та необхідні методичні матеріали зберігаються на кафедрі.

Тема 7. Дослідження швидкодії оператора (працівника) за допомогою таблиць Платонова.

Заняття проводиться у вигляді тестування студентів, розбитих на бригади в кількості 7…10 осіб. Усі необхідні пояснення наведено у Методичному забезпеченні практичних занять з курсу.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЧОРНОМОРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ

Методичне забезпечення індивідуальних та контрольних робіт з дисципліни «основи охорони праці»

Для напряму 6.040303 «Системний аналіз»

Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр

Денна та вечірня форми навчання

Розробив: к.т.н., доцент Ю.Г. Щербак

Розглянуто на засіданні кафедри біології та екологічної безпеки

Протокол №___ від «____» _______________2011 р.

Миколаїв – 2012

4.1. Завдання до індивідуальних та контрольних робіт

4.1.1. Завдання до індивідуальної (самостійної) роботи

Наведені нижче завдання використовуються як індивідуальна (самостійна) робота студента денної форми навчання та контрольна робота №1 заочної форми навчання.

Виконання (самостійної) контрольної роботи, що містить шість контрольних запитань по основним розділам (модулям) курсу, на які, використовуючи нормативні документи і учбово-методичну літературу, студенти надають письмові відповіді. Комплект завдань (50 варіантів, більше 200 запитань) зберігається на кафедрі.

Надалі наводяться варіанти завдань для виконання (самостійної) контрольної роботи №1.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.