Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
НМК_ООП_Щербак_Макарова.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
02.09.2019
Размер:
3.01 Mб
Скачать
    1. Погодинний план

2.5.1. Денна форма

Таблиця 2. Розподіл навчальних годин за розділами (модулями) дисципліни

Для всіх підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»

Форма навчання – денна

Назви розділів (модулів та тем)

Всього

годин

За формами занять, годин

Номер модулю

Форма контролю

Аудиторні

Самостійна робота

Лекцій

Практичних

1

Вступ.

Розділ 1. Правові та організаційні питання охорони праці

16

4

6

6

1

Тема 1. Правове та нормативне регулювання охорони праці

7

1

2

4

1

Тема 2. Державне управління охороною праці, державний нагляд і громадський контроль за охороною праці

1,5

1

-

0,5

1

Тема 3. Організація охорони праці на виробництві

3,5

1

2

0,5

1

Тема 4. Навчання з питань охорони праці

1

0,5

-

0,5

1

Тема 5. Профілактика травматизму та професійних захворювань

3

0,5

2

0,5

1

2

Розділ 2. Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії

22

4

8

10

2

Тема 6. Санітарно-гігієнічні та ергонометричні основи охорони праці

2

1

-

1

2

Тема 7. Повітряне середовище виробничих приміщень

5,5

0,5

4

1

2

Тема 8. Освітлення виробничих приміщень

8,5

0,5

4

4

2

Тема 9. Виробничий шум, ультра- та інфразвук й виробнича вібрація

3,5

1,5

-

2

2

Тема 10. Електромагнітні поля та випромінювання різної фізичної природи та частотних діапазонів. Іонізуюче випромінювання

2,5

0,5

-

2

2

3

Розділ 3. Основи виробничої безпеки

8

4

-

4

3

Тема 11. Загальні вимоги безпеки праці

3

2

-

1

3

Тема 12. Електробезпека

5

2

-

3

3

4

Розділ 4. Основи пожежної профілактики на виробничих об’єктах

6

2

-

4

4

Тема 13. Основи пожежної профілактики на виробничих об’єктах

6

2

-

4

4

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.