Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
НМК_ООП_Щербак_Макарова.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
02.09.2019
Размер:
3.01 Mб
Скачать

Робоча програма

з дисципліни «Основи охорони праці»

статус дисципліни: нормативна

для всіх спеціальностей підготовки

за освітньо-кваліфікаційним рівнем “бакалавр”

Чорноморського державного університету імені Петра Могили

АВТОР ПРОГРАМИ:

к.т.н., доцент,

доцент кафедри біології

та екологічної безпеки

Ю.Г.Щербак

„___”________________ 2011 р.

Миколаїв 2011

2.1. Лист погодження робочої програми

Робочу програму схвалено:

на засіданні кафедри біології та екологічної безпеки

Протокол № ____ від „___”_____________ 2011 р.

Завідувач кафедри ____________________ Л.І. Григор’єва

(підпис)

на засіданні методичної ради факультету еколого-медичних наук

Протокол № ____ від „___” _____________ 2011 р.

Голова ради ____________________ В.О. Зюзін

(підпис)

Робочу програму погоджено за формами навчання:

Форми навчання:

денна, заочна

Декан факультету еколого-медичних наук ____________________________ С.Г. Лебідь

„___”_______________ 2011 р.

Директор інституту післядипломної освіти _____________________________ Г.Л. Норд

„___”_______________ 2011 р.

Начальник навчально-

методичного відділу _____________________________ В.І. Калініченко

„___”_______________ 2011 р.

Перший проректор _____________________________ О.М. Трунов

„___”_______________ 2011 р.

Зміни та доповнення до робочої програми

(вносяться в процесі використання робочої програми)

Текст до внесення змін

Нова редакція

Затвердження змін

1.

2.

Протокол № _____,

від __________ 201__р.

Завідувач кафедри ____________________ (підпис )

n

2.2. Концепція викладання дисципліни

2.2.1. Загальні положення

Навчальна програма нормативної дисципліни „Основи охорони праці” складена на основі Типової навчальної програми, розробленою відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 21.10.2010р. № 969/922/216 “Про організацію та вдосконалення навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах України”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09.11.2010 р. за №1057/18352 і визначає зміст і обсяги навчання та форми контролю знань з нормативної дисципліни ”Основи охорони праці ”.

Методичною основою дисципліни є науковий аналіз факторів виробничого середовища і трудового процесу з метою виявлення шкідливих і небезпечних чинників.

Запропонований у Типовій програмі матеріал доцільно об’єднати у чотири розділи (модулі), що відповідає традиційній побудові курсу:

− правові та організаційні основи охорони праці;

− основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії;

− основи виробничої безпеки;

– основи пожежної профілактики на виробничих об’єктах.

Курс передбачає лекційні та практичні заняття.

Метою курсу є надання знань, умінь, здатностей (компетенцій) для здійснення ефективної діяльності шляхом забезпечення оптимального управління охороною праці на підприємствах (об’єктах господарської, економічної, науково-освітньої і т. ін. діяльності.), формування у студентів відповідальності за особисту та колективну безпеку і усвідомлення необхідності обов’язкового виконання в повному обсязі всіх заходів гарантування безпеки праці на робочих місцях. При цьому не ставиться за мету набуття студентами формальних знань з питань охорони праці. Більш важливим є оволодіння правильною системою цінностей, згідно з якою головним суспільним чинником є життя, довголіття та здоров’я людини та заходи і засоби щодо їх збереження і забезпечення (в даному випадку в сфері виробничої діяльності).

Основним завданням курсу є набуття студентами знань, умінь і здатностей (компетенцій) ефективно вирішувати завдання професійної діяльності з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці та гарантуванням збереження життя, здоров’я та працездатності працівників у різних сферах діяльності.

Потенціал студентів, що прослухали даний курс, повинен дозволити їм за допомогою існуючих законодавчих та нормативно-правових актів, учбово-методичної та довідкової літератури, науково-практичних журналів тощо знайти правильне рішення правових і організаційних питань охорони праці, питань гігієни праці, виробничої санітарії, техніки безпеки та пожежної безпеки, що можуть виникнути в їх майбутній трудовій діяльності.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.