Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
НМК_ООП_Щербак_Макарова.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
02.09.2019
Размер:
3.01 Mб
Скачать
    1. Аудиторна робота

      1. Аудиторна робота для денної форми навчання

Лекційні заняття

Лекція 1

Зміст лекції

Вступ. Загальні питання охорони праці.

Тема 1. Правове та нормативне регулювання охорони праці.

1.1. Загальні закони України та нормативно-правові документи про охорону праці.

1.2. Основні принципи державної політики України у галузі охорони праці.

1.3. Гарантії прав громадян на охорону праці.

1.4. Відповідальність посадових осіб і працівників за порушення законодавства про охорону праці.

1.5. Планування та фінансування охорони праці.

Тема 2. Державне управління охороною праці, державний нагляд і громадський контроль за охороною праці.

2.1. Система управління охороною праці.

2.2. Органи державного управління охороною праці та державного нагляду за охороною праці, їх основні права та повноваження.

2.3. Громадський контроль за дотриманням законодавства про охорону праці.

.

Лекція 2 Зміст лекції

Тема 3. Організація охорони праці на підприємстві.

3.1. Основні принципи, функції та завдання управління охороною праці на підприємстві (в організації, установі).

3.2. Служба охорони праці на підприємстві.

3.3. Комісія з питань охорони праці підприємства.

3.4. Регулювання питань охорони праці у колективному договорі.

3.5. Стимулювання охорони праці.

3.6. Розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій.

Тема 4. Навчання з питань охорони праці.

4.1. Принципи організації навчання з питань охорони праці.

4.2. Навчання і перевірка знань з питань охорони праці під час прийняття на роботу і в процесі роботи.

4.3. Вивчення основ охорони праці у навчальних закладах.

4.4. Інструктажі з питань охорони праці.

Тема 5. Профілактика травматизму та професійних захворювань.

5.1. Виробничі травми, професійні захворювання, нещасні випадки виробничого характеру.

5.2. Основні причини виробничих травм та професійних захворювань.

5.3. Розподіл нещасних випадків (виробничого та невиробничого характеру) та виробничих травм за ступенем тяжкості.

5.4. Основні заходи по запобіганню травматизму та професійним захворюванням.

5.5. Аналіз виробничого травматизму.

Лекція 3 Зміст лекції

Тема 6. Санітарно-гігієнічні та ергонометричні основи охорони праці.

6.1. Основи фізіології праці.

6.2. Гігієна праці та виробнича санітарія.

6.3. Загальні підходи до оцінки умов праці.

6.4. Ергономіка й охорона праці.

Тема 7. Повітряне середовище виробничих приміщень.

7.1. Робоча зона, повітря робочої зони та мікроклімат робочої зони.

7.2. Забруднення повітряного середовища та гранично допустимі концентрації шкідливих речовин.

7.3. Вентиляційний режим виробничих приміщень.

Тема 8. Освітлення виробничих приміщень.

8.1. Основні світлотехнічні визначення.

8.2. Класифікація виробничого освітлення та основні вимоги до виробничого освітлення.

8.3. Нормування освітлення, розряди зорової роботи.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.