Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
НМК_ООП_Щербак_Макарова.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
02.09.2019
Размер:
3.01 Mб
Скачать

Комплексна контрольна робота № 7 з дисципліни „Основи охорони праці”

 1. Які основні принципи державної політики в галузі охорони праці?

 2. За допомогою яких заходів здійснюється нормалізація параметрів мікроклімату?

 3. Дайте визначення та поясніть основні світлотехнічні поняття та одиниці?

 4. В чому полягають особливості впливу іонізуючого випромінювання на організм людини?

 5. Як здійснюється надання першої допомоги при ураження електричним струмом?

Комплексна контрольна робота № 8 з дисципліни „Основи охорони праці”

1. Які гарантії надані в законодавчому порядку щодо прав громадян на охорону праці?

2. Як поділяються шкідливі речовини за характером впливу на організм людини?

3. Перелічіть основні вимоги до виробничого освітлення.

 1. Як класифікуються приміщення за ступенем небезпеки ураження електричним струмом?

 2. Схарактеризуйте вуглекислотні вогнегасники: їх будова, маркування, принцип дії, область застосування.

Комплексна контрольна робота № 9 з дисципліни „Основи охорони праці”

 1. Як здійснюється розслідування та облік нещасних випадків на виробництві?

 2. Які методи використовуються для розрахунку штучного освітлення? Поясніть зміст основних розрахункових формул.

 3. Які параметри слугують для характеристики вібрації та на які види вона підрозділяється? В чому особливість дії вібрації на організм людини?

 4. Що таке напруга доторкання та напруга кроку? Від яких чинників вони залежать?

 5. Перелічіть заходи та засоби щодо запобігання утворення горючого середовища.

Комплексна контрольна робота № 10 з дисципліни „Основи охорони праці”

 1. Що являє собою дисципліна “Основи охорони праці”, з яких розділів вона складається? Надайте стислу характеристику кожного розділу.

 2. Як здійснюється розслідування та облік нещасних випадків на виробництві?

 3. Як здійснюється нормування вібрації? Вплив вібрації на організм людини.

 4. На які види підрозділяються електротравми та що є характерним для кожної з них?

 5. Які є способи припинення горіння та основні вогнегасні речовини?

Комплексна контрольна робота № 11 з дисципліни „Основи охорони праці”

 1. Види аварій техногенного походження та як здійснюється розслідування та облік аварій.

 2. Яке призначення вентиляції та на які види вона підрозділяється?

 3. Як класифікуються електромагнітні випромінювання за частотним спектром?

 4. Наведіть приклади використання джерел електромагнітних полів радіочастот у різних галузях економіки.

 5. Дайте коротку характеристику вогнегасник речовинам.

Комплексна контрольна робота № 12 з дисципліни „Основи охорони праці”

 1. Сформулюйте основні положення законодавчих актів щодо охорони праці жінок та неповнолітніх.

 2. Які існують методи аналізу виробничого травматизму та професійної захворюваності? В чому полягає їх суть?

 3. Як впливає інфразвук на організм людини та допустимі рівні інфразвуку на робочих місцях? Якими методами можна домогтися усунення або зменшення рівня інфразвуку?

 4. Схарактеризуйте природну вентиляцію: внаслідок чого вона здійснюється, на які види підрозділяється? Як організовується та які її переваги і недоліки?

 5. У яких випадках неможливо застосувати воду для гасіння пожеж?

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.