Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
НМК_ООП_Щербак_Макарова.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
02.09.2019
Размер:
3.01 Mб
Скачать

Комплексні контрольні роботи з дисципліни «основи охорони праці»

1. Пояснювальна записка

Комплексні контрольні роботи (ККР) – це перелік формалізованих завдань, вирішення яких потребує уміння застосовувати інтегровані знання програмного матеріалу дисципліни.

Всі завдання ККР мають професійне спрямування і їх вирішення вимагає від студентів не розрізнених знань окремих тем і розділі дисципліни, а їх інтегрованого застосування.

За складністю всі завдання ККР рівнозначні, виконання їх потребує 80 хвилин. Робота виконується в письмовій формі. Кожен студент отримує індивідуальне завдання.

Оцінка за виконання завдання ККР виставляється за чотирьохбальною системою: “відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно”.

Діапазони балів (шкала оцінювання), що можуть отримати студенти, за виконання кожного завдання ККР наведено в табл. 1.

Таблиця 1. Шкала оцінювання за виконання завдань ККР

Номер питання ККР

Кількість балів

Питання № 1

0…20

Питання № 2

0…20

Питання № 3

0…20

Питання № 4

0…20

Питання № 5

0…20

Виконання завдання ККР проводиться в навчальній групі під контролем викладача. Студентам дозволяється використовувати літературу.

2. Критерії оцінки виконаних робіт

Оцінка за виконання ККР виставляється згідно з існуючим положенням за чотирибальною системою: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно».

При оцінюванні ККР враховується:

- повнота та правильність виконання завдання;

- вміння диференціювати, інтегрувати та уніфікувати знання;

- здатність студента застосовувати правила, методи, принципи, закони у конкретних ситуаціях;

- вміння викладати матеріал на папері логічно, послідовно.

Підсумкова оцінка за виконання ККР виставляється за національною шкалою та шкалою ЕСТS (див. табл. 2).

Таблиця 2. Національна шкала та шкала ЕСТS оцінок за виконання ККР

Оцінка в балах

Оцінка

за національною

шкалою

Оцінка за шкалою ЕСТS

Оцінка

Пояснення

90-100

Відмінно

А

Відмінно

(відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок)

82-89

Добре

В

Дуже добре

(вище середнього рівня з кількома помилками)

75-81

Добре

С

Добре

(в загальному вірне виконання

з певною кількістю суттєвих

помилок)

67-74

Задовільно

D

Задовільно

(непогано, але зі значною кількістю недоліків)

60-66

Задовільно

Е

Достатньо

(виконання задовольняє мінімальним критеріям)

35-59

Незадовільно

Незадовільно

1-34

Незадовільно

F

Незадовільно

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.