Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
НМК_ООП_Щербак_Макарова.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
02.09.2019
Размер:
3.01 Mб
Скачать
  1. Питання для самоконтролю до дисципліни

Основи охорони праці"

Надалі наведено основні питання для самоконтролю, що відповідають темам, поданим у змісті навчальної дисципліни “Основи охорони праці”, та знання відповідей на котрі свідчать про потенціал студентів, набутий під час вивчення дисципліни.

 1. Охорона праці як соціально-економічний чинник і галузь науки.

 2. Стан охорони праці в Україні та в інших країнах.

 3. Основні поняття у галузі охорони праці.

 4. Основні розділи дисципліни “Основи охорони праці" та її зв’язок з іншими дисциплінами.

 5. Основні законодавчі акти про охорону праці.

 6. Основні принципи державної політики в галузі охорони праці.

 7. Основні положення Закону України “Про охорону праці".

 8. Основні положення закону України “ Про загальнообов’язкове державне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності".

 9. Галузеві та міжгалузеві державні нормативні акти з охорони праці.

 10. Види та строки навчання та перевірки знань робітників з питань охорони праці.

 11. Основні види інструктажів з питань охорони праці, їх призначення та періодичність.

 12. Органи державного управління охороною праці.

 13. Органи державного нагляду за охороною праці.

 14. Розслідування та облік нещасних випадків.

 15. Фінансування охорони праці та економічні аспекти охорони праці.

 16. Спеціальне розслідування нещасних випадків.

 17. Розслідування та облік випадків виявлення хронічних професійних захворювань і отруєнь.

 18. Розслідування та облік аварій.

 19. Відшкодування збитків робітникам у випадку пошкодження їх здоров’я.

 20. Штрафні санкції відносно підприємств.

 21. Відповідальність працівників за порушення законодавства з охорони праці.

 22. Гігієна праці та виробнича санітарія. Основні питання, що розглядаються в даному розділі “Основ охорони праці".

 23. Аутекологічні стосунки в системі «людина - середовище».

 24. Основні питання ергономіки та її роль в охороні праці.

 25. Мікроклімат виробничих приміщень. Вплив параметрів мікроклімату на організм людини.

 26. Прилади для вимірювання параметрів мікроклімату.

 27. Особливості повітряного середовища приміщень з використання персональних комп’ютерів та відеодисплейних терміналів.

 28. Вентиляція виробничих приміщень. Призначення та класифікація систем вентиляції.

 29. Оцінка необхідної продуктивності системи штучної вентиляції.

 30. Види виробничого освітлення.

 31. Нормування виробничого освітлення та принципи його розрахунку.

 32. Фізичні характеристики шуму.

 33. Нормування шуму та вимірювання його рівнів.

 34. Вплив шуму на організм людини.

 35. Основні принципи захисту від шкідливого впливу шуму на організм людини.

 36. Основні параметри та види вібрації.

 37. Нормування вібрації та вимірювання її рівнів.

 38. Вплив вібрації на організм людини.

 39. Заходи та засоби захисту від вібрації.

 40. Іонізуюче випромінювання, електромагнітні поля та електромагнітні випромінювання радіочастотного діапазону, випромінювання оптичного діапазону, інфрачастотні випромінювання, лазерне випромінювання ( дані питання розглядаються в межах відповідей на запитання самостійної роботи).

 41. Електробезпека. Електротравматизм та дія електричного струму на організм людини.

 42. Основні види електричних травм.

 43. Чинники, що впливають на наслідки ураження електричним струмом.

 44. Умови ураження людини струмом при доторканні до струмопровідних частин електромереж.

 45. Електробезпека приміщень з використанням персональних комп’ютерів і відеодисплейних терміналів.

 46. Пожежна безпека. Основні причини пожеж. Небезпечні та шкідливі чинники, пов’язані з пожежами.

 47. Основи теорії горіння та різновидності горіння.

 48. Показники пожежовибухонебезпечності. Категорія приміщень за вибухо - та пожежонебезпечністю.

 49. Необхідні умови для виникнення горіння.

 50. Система протипожежного захисту.

 51. Установки та засоби гасіння пожеж.

 52. Організація пожежної безпеки. Закон України “Про пожежну безпеку".

2.9. Підсумковий контроль до дисципліни “Основи охорони праці"

В якості підсумкового контролю з дисципліни «Основи охорони праці» передбачається іспит. Як форму підсумкового контролю обрано іспитові білети, що готуються заздалегідь і зберігаються на кафедрі.

В основі іспитових білетів закладено питання самоконтролю до дисципліни «Основи охорони праці » (див. п. 2.8 Програми). Далі наведено приклади виконання іспитових білетів з даної дисципліни.

Іспитовий білет №

1. Основні положення Закону України “Про охорону праці"..

2. Чинники, що впливають на наслідки ураження людини електричним струмом.

3*. Практична робота.

Іспитовий білет №

1. Основні положення закону України “ Про загальнообов’язкове державне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності".

2. Пожежна безпека. Основні причини пожеж. Небезпечні та шкідливі чинники, пов’язані з пожежами.

3. Практична робота.

Іспитовий білет №

1. Основні види інструктажів з питань охорони праці, їх призначення та періодичність.

2. Нормування шуму та вимірювання його рівнів.

Однією з форм підсумкового контролю може бути використання спрощеного варіанту ККР, комплект котрих також зберігається на кафедрі.

* - в якості практичної роботи мається на увазі підтвердження студентами балів, отриманих за виконання поточних практичних завдань, що перевіряються і оцінюються викладачем за їх відсутності.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.